Giải Toán 4 VNEN Tập 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Câu 1. (trang 59 Toán 4 VNEN Tập 1). Tính và thử lại:

Giải Toán 4 VNEN Bài 23: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 23 Em On Lai Nhung Gi Da Hoc 2 A01

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 23: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 23 Em On Lai Nhung Gi Da Hoc 2 A02

Câu 2. (trang 59 Toán 4 VNEN Tập 1). Tính giá trị biểu thức

Giải Toán 4 VNEN Bài 23: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 23 Em On Lai Nhung Gi Da Hoc 2 A03

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 23: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 23 Em On Lai Nhung Gi Da Hoc 2 A04

Câu 3. (trang 59 Toán 4 VNEN Tập 1). Tính bằng cách thuận tiện nhất

Giải Toán 4 VNEN Bài 23: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 23 Em On Lai Nhung Gi Da Hoc 2 A05

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 23: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 23 Em On Lai Nhung Gi Da Hoc 2 A06

Câu 4. (trang 59 Toán 4 VNEN Tập 1).

x x 5 = 400            x : 214 = 3

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 23: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 23 Em On Lai Nhung Gi Da Hoc 2 A07

Câu 5. (trang 59 Toán 4 VNEN Tập 1). Cả bò và trâu cân nặng 512kh. Trâu cân nặng hơn bò 14kg. Hỏi mỗi con cân nặng bao nhiêu kg?

Trả lời:

Cách 1:

    Hai lần số kg cân nặng của trâu là: 512 + 14 = 526 (kg)

    Trâu cân nặng số kg là: 526 : 2 = 263 (kg)

    Bò cân nặng số kg là: 512 – 263 = 249 (kg)

Đáp số: trâu 263 kg

     bò 249 kg

Cách 2:

    Hai lần số kg cân nặng của bò là: 512 – 14 = 498(kg)

    Bò cân nặng số kg là: 498 : 2 = 249 (kg)

    Trâu cân nặng số kg là: 249 + 14 = 263 (kg)

Đáp số: bò 249 kg

     Trâu 263 kg

B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Câu 1. (trang 60 Toán 4 VNEN Tập 1). Em viết số thích hợp vào chỗ chấm trong bài toán sau rồi giải bài toán đó:

Trong hai tuần nhà em tiêu hết …. đồng. Tuần thứ nhất nhà em tiêu ít hơn tuần thứ hai …. đồng. Hỏi mỗi tuần nhà em tiêu hết bao nhiêu tiền?

Trả lời:

Bài toán:

Trong hai tuần nhà em tiêu hết 350 000 đồng. Tuần thứ nhất nhà em tiêu ít hơn tuần thứ hai 50 000 đồng. Hỏi mỗi tuần nhà em tiêu hết bao nhiêu tiền?

Bài giải:

Hai lần số tiền tiêu ở tuần thứ nhất là: 350000 + 50000 = 400000 (đồng)

Tuần thứ nhất tiêu hết số tiền là: 400000 : 2 = 200000 (đồng)

Tuần thứ hai tiêu hết số tiền là: 350000 – 200000 = 150000 (đồng)

Đáp số: tuần thứ nhất 200000 đồng

     tuần thứ hai 150000 đồng

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1153

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email