Giải Toán 4 VNEN Tập 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Câu 1. (trang 77 Toán 4 VNEN Tập 1). Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:

Giải Toán 4 VNEN Bài 31: Em đã học được những gì? | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 31 Em Da Hoc Duoc Nhung Gi A01

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 31: Em đã học được những gì? | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 31 Em Da Hoc Duoc Nhung Gi A02

Câu 2. (trang 77 Toán 4 VNEN Tập 1). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

a. Giá trị chữ số 8 trong số 78 609 là:

A. 8        B. 80        C. 800        D. 8000

b. Số lớn nhất trong các số: 684 257, 684 275, 684 750, 684 725 là:

A. 684 257        B. 684 750        C. 684 275        D. 684 725

c. Số trung bình cộng của hai số 123 và 105 là:

A. 228        B. 144        C. 214        D. 114

d. Năm 2011, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh vào thế kỉ nào?

A. XIX        B. XX        C. XVIII        D. XXI

Trả lời:

a. Giá trị chữ số 8 trong số 78 609 là:

Đáp án đúng là: D. 8000

b. Số lớn nhất trong các số: 684 257, 684 275, 684 750, 684 725 là:

Đáp án đúng là: B. 684 750

c. Số trung bình cộng của hai số 123 và 105 là:

Đáp án đúng là: D. 114

d. Năm 2011, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh vào thế kỉ nào?

Đáp án đúng là: B. XX

Câu 3. (trang 77 Toán 4 VNEN Tập 1). Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Giải Toán 4 VNEN Bài 31: Em đã học được những gì? | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 31 Em Da Hoc Duoc Nhung Gi A03

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 31: Em đã học được những gì? | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 31 Em Da Hoc Duoc Nhung Gi A04

Câu 4. (trang 77 Toán 4 VNEN Tập 1). Hình chữ nhật có chiều dài 28m, chiều rộng 7m. Điền vào chỗ chấm các số đo chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.

a. Chu vi: …………..        b. Diện tích: ……………

Trả lời:

   – Chu vi hình chữ nhật là: (28 + 7) x 2 = 70 (m)

   – Diện tích hình chữ nhật là: 28 x 7 = 196 (m2)

Từ kết quả tính ta điền như sau:

a. Chu vi: 70m        b. Diện tích: 196 (m2)

Câu 5. (trang 77 Toán 4 VNEN Tập 1). Đặt tính rồi tính:

Giải Toán 4 VNEN Bài 31: Em đã học được những gì? | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 31 Em Da Hoc Duoc Nhung Gi A05

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 31: Em đã học được những gì? | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 31 Em Da Hoc Duoc Nhung Gi A06

Câu 6. (trang 78 Toán 4 VNEN Tập 1). Giải các bài toán:

a. Một thư viện ngày đầu nhận về 2315 quyển sách, ngày thứ hai nhận về 1235 quyển sách. Hỏi trong hai ngày đó, trung bình mỗi ngày thư viện nhận về bao nhiêu quyển sách?

b. Vụ mùa vừa qua, gia đình bác Tư thu hoạch từ hai thửa ruộng được 75 tạ thóc. Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ nhất 7 tạ thóc. Hỏi trên mỗi thửa ruộng, bác Tư thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Trả lời:

a. Trong hai ngày đó, trung bình mỗi ngày thư viện nhận số quyển sách là:

   (2315 + 1235) : 2 = 1775 (quyển sách)

Đáp số: 1775 quyển sách

b. Hai lần số thóc thu hoạch được từ vụ mùa thứ nhất là:

    75 – 7 = 68 (tạ thóc)

   Vụ mùa thứ nhất, bác Tư thu hoạch được số thóc là:

    68 : 2 = 34 (tạ thóc)

Vụ mùa thứ hai, bác Tư thu hoạch được số thóc là:

    34 + 7 = 41 (tạ thóc)

Đáp số: vụ mùa thứ nhất 34 tạ thóc

    vụ mùa thứ hai 41 tạ thóc

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1118

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email