Giải Toán 4 VNEN Tập 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Câu 1. Chơi trò chơi “Hái hoa toán học”: Ôn lại phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số đã học.

Ví dụ:

Giải Toán 4 VNEN Bài 32: Nhân với số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 32 Nhan Voi So Co Mot Chu So A01

Câu 2. Em nói cho bạn nghe cách đặt tính và cách tính 136204 x 4 (Sgk)

Câu 3. Đặt tính rồi tính:

341321 x 2       201417 x 3

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 32: Nhân với số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 32 Nhan Voi So Co Mot Chu So A02

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Câu 1. (trang 79 Toán 4 VNEN Tập 1). Tính:

Giải Toán 4 VNEN Bài 32: Nhân với số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 32 Nhan Voi So Co Mot Chu So A03

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 32: Nhân với số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 32 Nhan Voi So Co Mot Chu So A04

Câu 2. (trang 79 Toán 4 VNEN Tập 1). Đặt tính rồi tính:

114015 x 5        31206 x 7        241306 x 4

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 32: Nhân với số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 32 Nhan Voi So Co Mot Chu So A05

Câu 3. (trang 79 Toán 4 VNEN Tập 1). Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

Giải Toán 4 VNEN Bài 32: Nhân với số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 32 Nhan Voi So Co Mot Chu So A06

Trả lời:

m 2 3 5 6
141305 x m 141305 x 2 = 242610 141305 x 3 = 423915 141305 x 5 = 706525 141305 x 6 = 847830

Câu 4. (trang 79 Toán 4 VNEN Tập 1). Tính:

Giải Toán 4 VNEN Bài 32: Nhân với số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 32 Nhan Voi So Co Mot Chu So A07

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 32: Nhân với số có một chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 32 Nhan Voi So Co Mot Chu So A08

Câu 5. (trang 79 Toán 4 VNEN Tập 1). Giải bài toán:

Một huyện có 9 xã vùng cao và 8 xã vùng thấp. Mỗi xã vùng thấp được cấp 830 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 920 quyển truyện. Hỏi huyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?

Trả lời:

Các xã vùng cao được cấp tất cả số quyển truyện là:

    830 x 9 = 7470 (quyển)

Các xã vùng thấp được cấp tất cả số quyển truyện là:

    920 x 8 = 7360 (quyển)

Huyện đó được cấp tất cả số quyển truyện là:

    7470 + 7360 = 14830 (quyển)

Đáp số: 14830 quyển

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Câu 1. (trang 79 Toán 4 VNEN Tập 1). Hiệp hội mía đường Việt Nam cho biết, niên vụ 2015 – 2016 cả nước sản xuất được 1 237 301 tấn đường. Nếu vẫn giữ năng suất như vậy thì lượng đường sản xuất được của Việt Nam sau 3 năm là bao nhiêu tấn?

Trả lời:

Sau ba năm, số đường mà Việt Nam sản xuất được là:

    1 237 301 x 3 = 3 711 903 (tấn)

Đáp số: 3 711 903 tấn

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 898

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email