Giải Toán 4 VNEN Tập 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Câu 1. Chơi trò chơi “Tính nhanh”

Có các thẻ, mỗi thẻ yêu cầu tính giá trị của một biểu thức.

Vận dụng tính chất giao hoán hoặc tính chất kết hợp để tính bằng cách thuận tiện nhất.

Ví dụ mẫu:

    15 + 74 + 85 = (15 + 85) + 74 = 100+ 74 = 174

    635 + 100 + 900 = 635 + (100 + 900) = 635 + 1000 = 1635

    743 + 200 + 57 = (743 + 57) + 200 = 800 + 200 = 1000

Câu 2. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm trong bảng

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 34: Tính chất kết hợp của phép nhân. Nhân với số tận cùng là chữ số 0. | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 34 Tinh Chat Ket Hop Cua Phep Nhan A01

b. Giá trị của (a x b) x c = a x (b x c)

c. Ta thấy giá trị của (a x b) x c và của a x (b x c) luôn bằng nhau.

Câu 3. Viết số vào chỗ chấm cho thích hợp:

a. (3 x 5) x 2 = 3 x (…. x ….)

b. (5 x 2) x 7 = …. x (2 x 7)

Trả lời:

a. (3 x 5) x 2 = 3 x (5 x 2)

b. (5 x 2) x 7 = 5 x (2 x 7)

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Câu 1. (trang 84 Toán 4 VNEN Tập 1). Không thực hiện phép tính, nối hai biểu thức có giá trị bằng nhau:

Giải Toán 4 VNEN Bài 34: Tính chất kết hợp của phép nhân. Nhân với số tận cùng là chữ số 0. | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 34 Tinh Chat Ket Hop Cua Phep Nhan A02

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 34: Tính chất kết hợp của phép nhân. Nhân với số tận cùng là chữ số 0. | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 34 Tinh Chat Ket Hop Cua Phep Nhan A03

Câu 2. (trang 85 Toán 4 VNEN Tập 1). Tính bằng hai cách theo mẫu:

Giải Toán 4 VNEN Bài 34: Tính chất kết hợp của phép nhân. Nhân với số tận cùng là chữ số 0. | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 34 Tinh Chat Ket Hop Cua Phep Nhan A04

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 34: Tính chất kết hợp của phép nhân. Nhân với số tận cùng là chữ số 0. | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 34 Tinh Chat Ket Hop Cua Phep Nhan A05

Câu 3. (trang 85 Toán 4 VNEN Tập 1). Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Giải Toán 4 VNEN Bài 34: Tính chất kết hợp của phép nhân. Nhân với số tận cùng là chữ số 0. | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 34 Tinh Chat Ket Hop Cua Phep Nhan A06

Trả lời:

    17 x 5 x 2 = 17 x (5 x 2) = 17 x 10 = 170

    2 x 36 x 5 = (2 x 5) x 36 = 10 x 36 = 360

    123 x 20 x 5 = 123 x ( 20 x 5) = 123 x 100 = 12300

    50 x 71 x 2 = (50 x 2) x 71 = 100 x 71 = 7100

    50 x 2 x 41 = (50 x 2) x 41 = 100 x 41 = 4100

    5 x 7 x 4 x 2 = (5 x 2) x (4 x 7) = 10 x 28 = 280

Câu 4. (trang 85 Toán 4 VNEN Tập 1). Tính:

Giải Toán 4 VNEN Bài 34: Tính chất kết hợp của phép nhân. Nhân với số tận cùng là chữ số 0. | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 34 Tinh Chat Ket Hop Cua Phep Nhan A07

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 34: Tính chất kết hợp của phép nhân. Nhân với số tận cùng là chữ số 0. | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 34 Tinh Chat Ket Hop Cua Phep Nhan A08

Câu 5. (trang 85 Toán 4 VNEN Tập 1). Giải bài toán sau bằng hai cách

Có 8 ô tô chở hàng. Mỗi ô tô chở 4 kiện hàng. Mỗi kiện hàng chứ 25 ấm điện. Hỏi 8 ô tô đó chở bao nhiêu ấm điện?

Trả lời:

Cách 1:

    8 ô tô chở số kiện hàng là: 8 x 4 = 32 (kiện hàng)

    Vậy 8 ô tô chở số ấm điện là: 32 x 25 = 800 (ấm điện)

    Đáp số: 800 ấm điện

Cách 2:

    Mỗi ô tô chở số ấm điện là: 4 x 25 = 100 (ấm điện)

    Vậy 8 ô tô chở số ấm điện là: 100 x 8= 800 (ấm điện)

    Đáp số: 800 ấm điện

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Câu 1. (trang 85 Toán 4 VNEN Tập 1). Nhìn nhanh, đặt bài toán rồi giải bài toán đó (hình trang 85 sgk)

Trả lời:

Bài toán:

Một thùng cát tông có 50 gói đường tinh luyện. Mỗi gói đường nặng 2kg. Hỏi thùng đó có tất cả bao nhiêu kg đường?

Bài giải:

Thùng đó có tất cả số kg đường là:

     50 x 2 = 100 (kg)

Đáp số: 100 kg

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1124

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email