Giải Toán 4 VNEN Tập 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Câu 1. Em và bạn cùng tính 27 x 34 bằng cách tính 27 x (30 + 4)

Trả lời:

27 x (30+4) = 27 x 30 + 27 x 4 = 810 + 108 = 918

Câu 2. Đọc kĩ nội dung: sgk

Câu 3. Đặt tính rồi tính: 75 x 43        246 x 52

Giải Toán 4 VNEN Bài 39: Nhân với số có hai chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 39 Nhan Voi So Co Hai Chu So A01

Câu 4. Tính giá trị biểu thức 38 x a với a= 16; 24 ; 38

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 39: Nhân với số có hai chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 39 Nhan Voi So Co Hai Chu So A02

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Câu 1. (trang 95 Toán 4 VNEN Tập 1). Đặt tính rồi tính:

25 x 64        537 x 46        2106 x 32

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 39: Nhân với số có hai chữ số | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 39 Nhan Voi So Co Hai Chu So A03

Câu 2. (trang 95 Toán 4 VNEN Tập 1). Tính giá trị biểu thức a x 56 với b = 4; 40; 37; 370

Trả lời:

    Với b = 4 ta có biểu thức: 4 x 56 = 224

    Với b = 40 ta có biểu thức: 40 x 56 = 2240

    Với b = 37 ta có biểu thức: 37 x 56 = 2072

    Với b = 370 ta có biểu thức: 370 x 56 = 20720

Câu 3. (trang 95 Toán 4 VNEN Tập 1).

a. Tim một người khỏe mạnh bình thường, mỗi phút đập khoảng 75 lần. Tính số lần đập của tim người đó trong 36 giờ?

b. Một cửa hàng bán 42kg gạo tẻ giá 18000 đồng một kg và 35kg gạo nếp giá 25000 đồng một kg. Hỏi cửa hàng đó thu được bao nhiêu tiền?

Trả lời:

a. Trong 36 giờ, tim người khỏe mạnh bình thường đập số lần là:

     75 x 36 = 2700 (lần)

Đáp số: 2700 lần

b.

Giá 42kg gạp tẻ có giá là: 42 x 18000 = 756000 (đồng)

Giá 35kg gạo nếp có giá là: 35 x 25000 = 875000 (đồng)

Tổng số tiền của hàng đó thu được là:

     756000 + 875000 = 1631000 (đồng)

Đáp số: 1631000 đồng

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Câu 1. (trang 96 Toán 4 VNEN Tập 1). Một phòng chiếu phim có 12 hàng ghế, mỗi hàng ghế có 14 ghế. Biết rằng đã bán được 25 vé. Hỏi có bao nhiêu vé để bán tiếp?

Trả lời:

Phòng chiếu phim có tất cả số ghế là:

     12 x 14 = 168 (ghế)

Số vé còn lại để bán tiếp là:

     168 – 25 = 143 (vé)

Đáp số: 143 vé

Câu 2. (trang 96 Toán 4 VNEN Tập 1). Hãy tìm trong cuộc sống hằng ngày tình huống có sử dụng phép nhân với số có hai chữ số và viết vào vở?

Trả lời:

Mua 12 hộp bánh giá 15000 đồng

Tiền điện 2000 đồng một số, nhà em dùng 70 số.

Có 10 hộp bút mỗi hộp 12 cái…

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1036

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email