Giải Toán 4 VNEN Tập 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Câu 1. Chơi trò chơi “Thi giải toán, chinh phục đỉnh cao”.

Giải Toán 4 VNEN Bài 43: Chia một tổng cho một số | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 43 Chia Mot Tong Cho Mot So A01

Ghi nhớ:

Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

Ví dụ: Tính giá trị biểu thức: (25 + 35) : 5

(25 + 35) : 5 = 25 : 5 + 35 : 5 = 5 + 7 = 12

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Câu 1. (trang 103 Toán 4 VNEN Tập 1).

a. Tính bằng hai cách:

(54 + 18) : 2        (48 + 32) : 8

b. Tính bằng hai cách (theo mẫu):

18 : 6 + 24 : 6        60 : 4 + 12 : 4

Trả lời:

a. Tính bằng hai cách:

(54 + 18) : 2

    C1: (54 + 18) : 2 = 72 : 2 = 36

    C2: (54 + 18) : 2 = 54 : 2 + 18 : 2 = 27 + 9 = 36

(48 + 32) : 8

    C1: (48 + 32) : 8 = 80 : 8 = 10

    C2: (48 + 32) : 8 = 48 : 8 + 32 : 8 = 6 + 4 = 10

b. Tính bằng hai cách (theo mẫu):

18 : 6 + 24 : 6

    C1: 18 : 6 + 24 : 6 = 3 + 4 = 7

    C2: 18 : 6 + 24 : 6 = (18 + 24) : 6 = 42 : 6 = 7

60 : 4 + 12 : 4

    C1: 60 : 4 + 12 : 4 = 15 + 3 = 18

    C2: 60 : 4 + 12 : 4 = (60 + 12) : 4 = 72 : 4 = 18

Câu 2. (trang 104 Toán 4 VNEN Tập 1). Tính bằng hai cách (Theo mẫu):

24 : 3 – 15 : 3        63 : 9 – 36 : 9

Trả lời:

24 : 3 – 15 : 3

    C1: 24 : 3 – 15 : 3 = 8 – 5 = 3

    C2: 24 : 3 – 15 : 3 = (24 – 15) : 3 = 9 : 3 = 3

63 : 9 – 36 : 9

    C1: 63 : 9 – 36 : 9 = 7 – 4 = 3

    C2: 63 : 9 – 36 : 9 = (63 – 36) : 9 = 27 : 9 = 3

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Câu 1. (trang 104 Toán 4 VNEN Tập 1). Em thực hiện các phép tính sau theo hai cách. Nói với người lớn cách tính em thấy nhanh hơn.

a. (54 + 27) : 9

b. 49 : 7 + 21 : 7

Trả lời:

a. (54 + 27) : 9

    C1: (54 + 27) : 9 = 81 : 9 = 9

    C2: (54 + 27) : 9 = 54 : 9 + 27 : 9 = 6 + 3 = 9

b. 49 : 7 + 21 : 7

    C1: 49 : 7 + 21 : 7 = 7 + 3 = 10

    C2: 49 : 7 + 21 : 7 = (49 + 21) : 7 = 70 : 7 = 10

=> Theo em, ở bài tập a cách 1 tính nhanh hơn, ở bài tập b cách 2 tính nhanh hơn

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1027

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email