Giải Toán 4 VNEN Tập 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Câu 1. (trang 18 Toán 4 VNEN Tập 1). Chơi trò chơi “đố bạn”

   Em viết một số bất kì, chẳng hạn: 4 046 789

   Em đố bạn đọc số em vừa biết

   Em và bạn đổi vai cùng chơi

Trả lời:

Ví dụ mẫu:

Giải Toán 4 VNEN Bài 7: Luyện tập | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 7 Luyen Tap 1 A01

Câu 2. (trang 18 Toán 4 VNEN Tập 1). Viết theo mẫu:

Đọc số Số Lớp triệu Lớp nghìn Lớp đơn vị
Hàng Trăm Triệu Hàng Chục Triệu Hàng Triệu Hàng Trăm nghìn Hàng chục ghìn Hàng nghìn Hàng trăm Hàng Chục Hàng Đơn vị

Bốn trăm ba mươi hai triệu năm trăm nghìn bảy trăm linh năm

423 500 705

4

2

3

5

0

0

7

0

5

Tám mươi triệu một trăm nghìn ba trăm sáu mươi tám

306 703 001

Trả lời:

Đọc số Số Lớp triệu Lớp nghìn Lớp đơn vị
Hàng Trăm Triệu Hàng Chục Triệu Hàng Triệu Hàng Trăm nghìn Hàng chục ghìn Hàng nghìn Hàng trăm Hàng Chục Hàng Đơn vị

Bốn trăm ba mươi hai triệu năm trăm nghìn bảy trăm linh năm

423 500 705

4

2

3

5

0

0

7

0

5

Tám mươi triệu một trăm nghìn ba trăm sáu mươi tám

80 100 368

8

0

1

0

0

3

6

8

306 703 001

3

0

6

7

0

3

0

0

1

Câu 3. (trang 18 Toán 4 VNEN Tập 1). Đọc các số:

Giải Toán 4 VNEN Bài 7: Luyện tập | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 7 Luyen Tap 1 A02

Trả lời:

   47 320 103: Bốn mươi bảy triệu ba trăm hai mươi nghìn một trăm linh ba

   6 500 332: Sáu triệu năm trăm nghìn ba trăm ba mươi hai

   430 108 240: Bốn trăm ba mươi triệu một trăm linh tám nghìn hai trăm bốn mươi

   21 000 310: Hai mươi mốt triệu ba trăm mười

   731 450 008: Bảy trăm ba mươi mốt triệu bốn trăm năm mươi nghìn không trăm linh tám

   7 000 001: Bảy triệu không trăm linh một

Câu 4. (trang 18 Toán 4 VNEN Tập 1). Viết các số sau:

a. Ba trăm bảy mươi lăm triệu

b. Hai trăm ba mươi mốt triệu tám trăm chín mươi nghìn

c. Chín trăm mười lăm triệu một trăm bốn mươi ba nghìn bốn trăm linh bảy

d. Bốn trăm triệu không trăm năm mươi sáu nghìn một trăm hai mươi mốt

Trả lời:

a. Ba trăm bảy mươi lăm triệu => 375 000 000

b. Hai trăm ba mươi mốt triệu tám trăm chín mươi nghìn => 231 890 000

c. Chín trăm mười lăm triệu một trăm bốn mươi ba nghìn bốn trăm linh bảy => 915 143 407

d. Bốn trăm triệu không trăm năm mươi sáu nghìn một trăm hai mươi mốt => 400 056 121

Câu 5. (trang 18 Toán 4 VNEN Tập 1). Viết số, biết số đó gồm:

a. 4 triệu, 9 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 5 trăm 3 chục và 7 đơn vị

b. 4 triệu, 9 trăm nghìn, 6 nghìn, 3 chục và 7 đơn vị

Trả lời:

a. 4 triệu, 9 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 5 trăm 3 chục và 7 đơn vị

=> Số đó là: 4 960 537

b. 4 triệu, 9 trăm nghìn, 6 nghìn, 3 chục và 7 đơn vị

=> Số đó là: 4 906 037

B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Câu 1. (trang 19 Toán 4 VNEN Tập 1). Đọc kĩ nội dung sau và viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Cho biết: Một nghìn triệu gọi là 1 tỉ

Giải Toán 4 VNEN Bài 7: Luyện tập | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 7 Luyen Tap 1 A03

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 7: Luyện tập | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 7 Luyen Tap 1 A04

Câu 2. (trang 19 Toán 4 VNEN Tập 1). Với sự giúp đỡ của người lớn, em hỏi giá tiền một số đồ vật có giá trị đến hàng triệu đồng hoặc hàng chục triệu đồng rồi ghi lại.

Trả lời:

Ví dụ:

   Xe tay ga trị giá khoảng bốn chục triệu đồng

   Tủ lạnh loại tốt nhất trị giá khoảng năm mươi triệu đồng

   Ti vi loại tốt trị giá khoảng ba mươi triệu đồng

   Nồi cơm điện trị giá khoảng ba triệu đồng….

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 939

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email