Chương 2: Dòng điện không đổi

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Câu c1 (trang 65 sgk Vật Lý 11 nâng cao): Xét mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động ℰ = 2V điện trở trong 0,1Ω mắc với điện trở ngoài R = 100Ω. Tìm hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

Lời giải:

Suất điện động của nguồn :

Để học tốt Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 11 nâng cao Bai C1 Trang 65 Sgk Vat Ly 11 Nang Cao 2

Hiệu điện thế mạch ngoài cũng là hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

Để học tốt Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 11 nâng cao Bai C1 Trang 65 Sgk Vat Ly 11 Nang Cao 3

Với U là hiệu điện thế mạch ngoài.

Đáp số: U = 1,998V

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Giải Bài tập (trang 66-67)

Câu c2 (trang 66 sgk Vật Lý 11 nâng cao): Hãy chứng minh công thức: Để học tốt Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 11 nâng cao Bai C2 Trang 66 Sgk Vat Ly 11 Nang Cao 2

Lời giải:

Hiệu suất của nguồn:

Để học tốt Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 11 nâng cao Bai C2 Trang 66 Sgk Vat Ly 11 Nang Cao

Với Q = r.I2.t: nhiệt lượng tỏa ra do điện trở của nguồn gây ra.

Để học tốt Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 11 nâng cao Bai C2 Trang 66 Sgk Vat Ly 11 Nang Cao 3 : năng lượng do nguồn cung cấp.

Suy ra:Để học tốt Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 11 nâng cao Bai C2 Trang 66 Sgk Vat Ly 11 Nang Cao 4 (đpcm)

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Giải Bài tập (trang 66-67)

Câu c3 (trang 66 sgk Vật Lý 11 nâng cao): Trong trường hợp mạch ngoải chỉ có điện trở R, hãy tìm biểu thức của hiệu suất H trong đó chỉ chứa R và r.

Lời giải:

Để học tốt Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 11 nâng cao Bai C3 Trang 66 Sgk Vat Ly 11 Nang Cao 1

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Giải Bài tập (trang 66-67)

Bài 1 (trang 66 sgk Vật Lý 11 nâng cao): Chọn phương án đúng

Người ta mắc hai cực của một nguồn điện với một biến trở. Thay đổi điện trở của biến trở, đo hiệu điện thế U giữa hai cực của nguồn điện và cường độ dòng điện I chạy qua mạch người ta vẽ được đồ thị như trên hình 13.3. Từ đó tìm được giá trị của suất điện động E và điện trở trong r của nguồn là:

Để học tốt Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 11 nâng cao Bai 1 Trang 66 Sgk Vat Ly 11 Nang Cao

A. E = 4,5 V; r = 4,5Ω

   

B. E = 4,5 V; r = 0,25 Ω

C. E = 4,5 V; r = 1 Ω

   

D. E = 9 V; r = 4,5Ω

Lời giải:

Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài được tính bởi công thức

U = RI = E-rI (1)

Từ đồ thị hình 13.3 ta có: I = 0 thì U = 4,5 V

Thế vào (1) ⇒ E = 4,5 V

Và khi I = 2A thì U = 4V

Thế vào (1) ⇒ 4 = 4,5 – 2r ⇒ r = 0,25 Ω

Đáp án: B

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Giải Bài tập (trang 66-67)

Bài 2 (trang 67 sgk Vật Lý 11 nâng cao): Chọn câu đúng

Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài

A. Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

B. Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

C. Tăng khi cường độ dòng điện chạy trong mạch tăng.

D. Giảm khi cường độ dòng điện chạy trong mạch tăng.

Lời giải:

Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài được tính bởi công thức:

U = R.I= ℰ – r.I

Trong đó: R là điện trở mạch ngoài = const

ℰ là suất điện động của nguồn = const

r là điện trở trong của nguồn = const

vậy khi I tăng thì U giảm

Đáp án: D

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Giải Bài tập (trang 66-67)

Bài 3 (trang 67 sgk Vật Lý 11 nâng cao): Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 Ω được mắc nối tiếp với điện trở 4,8 Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12V. Tính suất điện động của nguồn và cường độ dòng điện trong mạch.

Lời giải:

Theo đề: r = 0,1 Ω; R = 4,8 Ω; U = UR = 12V

Để học tốt Vật Lý 11 nâng cao | Giải bài tập Vật Lý 11 nâng cao Bai 3 Trang 67 Sgk Vat Ly 11 Nang Cao

Cường độ dòng điện trong mạch: I = U/R = 12/4,8 = 2,5 A

Suất điện động của nguồn: ℰ = U + r.I = 12 + 0,1.2,5 = 12,25V

Đáp số: I = 2,5A;     E = 12,25 V

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Giải Bài tập (trang 66-67)

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1087

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email