Chương 5: Nhóm Halogen

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải Bài Tập Hóa Học 10 – Bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 108 SGK Hóa 10): Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với một loại gốc axit.

B. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với hai loại gốc axit.

C. Clorua vôi là muối tạo bởi hai kim loại liên kết với một loại gốc axit.

D. Clorua vôi không phải là muối.

Lời giải:

B đúng: Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 1 Trang 108 Sgk Hoa 10

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 23: Hiđro cloura – Axit clohiđric và muối clorua

Bài 2 (trang 108 SGK Hóa 10): Nêu tính chất hóa học chính và ứng dụng của nước Gia-ven, clorua vôi.

Lời giải:

a) Tính chất hóa học của nước Gia – ven:

– Nước Gia – ven là hỗn hợp muối NaCl và NaClO. NaClO là muối của axit yếu, trong không khí tác dụng với CO2 cho HClO không bền có tính oxi hóa mạnh.

NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO

2HClO → 2HCl + O2

– Nước Gia – ven không để được lâu, có tính oxi hóa mạnh.

b) Tính chất hóa học của clorua vôi.

– Clorua vôi có tính oxi hóa mạnh, khi tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí clo:

CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O

– Trong không khí ẩm, clorua vôi tác dụng với CO2:

2CaOCl2 + CO2 + H2O → CaCO3 + CaCl2 + 2HClO

c) Ứng dụng của nước Gia – ven và clorua vôi:

– Ứng dụng của nước Gia – ven

Nước Gia – ven có tính oxi hóa mạnh được dùng để tẩy trắng sợi, vải, giấy. Nó cũng được dùng để khử mùi, sát trùng khi tẩy uế nhà vệ sinh hoặc những khu vực bị ô nhiễm khác.

– Ứng dụng của clorua vôi

Clorua vôi cũng được dùng để tẩy trắng sợi, vải, giấy để tẩy uế các hố rác, cống rãnh. Do có khả năng tác dụng với nhiều chất hữu cơ, clorua vôi dùng để xử lí các chất độc. Một lượng lớn clorua vôi được dùng trong việc tinh chế dầu mỏ.

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 23: Hiđro cloura – Axit clohiđric và muối clorua

Bài 3 (trang 108 SGK Hóa 10): Trong phòng thí nghiệm có các hóa chất NaCl, MnO2, NaOH và H2SO4 đặc, ta có thể điều chế nước Gia – ven không? Viết các phương trình phản ứng.

Lời giải:

– Điều chế axit HCl từ NaCl, H2SO4 đặc, H2O:

NaCl + H2SO4 Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 1 Trang 82 Sgk Hoa 10 1 NaHSO4 + HCl

Hấp thụ khí hidro clorua vào nước được dung dịch axit HCl.

– Từ axit HCl và MnO2 điều chế Cl2:

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + 2H2O + Cl2

– Từ Cl2 và dung dịch NaOH điều chế nước Gia – ven.

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O.

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 23: Hiđro cloura – Axit clohiđric và muối clorua

Bài 4 (trang 108 SGK Hóa 10): Có những sơ đồ phản ứng hóa học sau:

a) Cl2 + H2O → HCl + HClO

b) CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O

c) Cl2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O

d) HCl + KClO3 → KCl + Cl2 + H2O

e) NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO

f) CaOCl3 → CaCl2 + O2

Cho biết những phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử? Vai trò các chất tham gia phản ứng oxi hóa – khử. Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng.

Lời giải:

Những phản ứng sau là phản ứng oxi hóa – khử:

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 4 Trang 108 Sgk Hoa 10

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 4 Trang 108 Sgk Hoa 10 1
Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 4 Trang 108 Sgk Hoa 10 2
Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 4 Trang 108 Sgk Hoa 10 3
Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 4 Trang 108 Sgk Hoa 10 4
Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 4 Trang 108 Sgk Hoa 10 5

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 23: Hiđro cloura – Axit clohiđric và muối clorua

Bài 5 (trang 108 SGK Hóa 10): Trong phòng thí nghiệm có canxi oxit, nước, MnO2, axit H2SO4 70% (D = 1,61 g/cm3) và NaCl. Hỏi cần phải dùng những chất gì và với lượng bao nhiêu để điều chế 254g clorua vôi?

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 5 Trang 108 Sgk Hoa 10 1

Phương trình hóa học của phản ứng:

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 5 Trang 108 Sgk Hoa 10 2

Theo pt ⇒ nMnO2 = nCl2 = nCaOCl2 = 2 mol

mMnO2 = 87 x 2 = 174 g

nH2SO4 = nHCl = 4. nCl2 = 8 mol.

⇒ mH2SO4 = 8 x 98 = 784g

Giải bài tập Hóa học lớp 10 | Giải hóa lớp 10 Bai 5 Trang 108 Sgk Hoa 10 3

nNaCl = nHCl = 4. nCl2 = 8mol.

→ mNaCl = 8 x 58,5 = 468g.

nCaO = nCa(OH)2 = nCl2 = 2 mol.

→ mCaO = 2 x 56 = 112g.

Xem thêm các bài giải bài tập Hóa học 10 Bài 23: Hiđro cloura – Axit clohiđric và muối clorua

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 966

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email