Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Giải Bài Tập Hóa Học 9 – Bài 49: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1: Chọn các chất thích hợp vào các chữ cái rồi hoàn thành các phương trình hóa học theo những sơ đồ chuyển hóa sau:

Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9 Bai 1 Trang 144 Sgk Hoa 9

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9 Bai 1 Trang 144 Sgk Hoa 9 3

b) CH2 = CH2 + Br2 → C2H4Br2

CH2 = CH2 trùng hợp→ (- CH2 – CH2 – )n

Bài 2: Nêu hai phương pháp hóa học khác nhau để phân biệt hai dung dịch C2H5OH và CH3COOH.

Lời giải:

Hai phương pháp hóa học khác nhau là:

a) Dùng quỳ tím axit CH3COOH làm quỳ tím hóa đỏ.

Rượu C2H5OH không làm đổi màu quỳ tím.

b) Dùng Na2CO3 ( hoặc CaCO3)

CH3COOH cho khí CO2 thoát ra.

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2 + H2O

C2H5OH không có phản ứng.

Bài 3: Có ba chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H4, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu ngẫu nhiên là A, B, C. Biết rằng:

– Chất A và C tác dụng được với natri.

– Chất B không tan trong nước.

– Chất C tác dụng được với Na2CO3.

Hãy xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A, B, C.

Lời giải:

Chất C vừa tác dụng được với Na vừa tác dụng với Na2CO3. Vậy C là axit, trong phân tử có nhóm –COOH. C là CH3COOH (C2H4O2).

Chất A tác dụng được với Na vậy A là rượu C2H5OH (C2H6O).

Chất B không tan trong nước, không tác dụng với Na, Na2CO3, vậy B là C2H4.

Bài 4: Đốt cháy 23g chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44g CO2 và 27g H2O.

a) Hỏi trong A có những nguyên tố nào?

b) Xác định công thức phân tử của A, biết tỉ khối hơi của A so với hidro là 23.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9 Bai 4 Trang 144 Sgk Hoa 9 1

Vì đốt cháy A thu được CO2 và H2O nên A chứa C, H và có thể có oxi

Theo đề bài, ta có: mO = mA – mC – mH = 23 – 12 – 3 = 8 (g)

Vậy trong A có 3 nguyên tố: C, H, O. CT chung của A: CxHyOz

b) PTHH:

Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9 Bai 4 Trang 144 Sgk Hoa 9 3

Theo đề bài ta có:

dA/H2 = MA / 2 = 23 ⇒ MA = 23. 2 = 46

Vậy ta có tỉ lệ sau: Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9 Bai 4 Trang 144 Sgk Hoa 9 2 → x = 2; y = 6; z = 1

Vậy CTPT của A là: C2H6O.

Bài 5: Cho 22,4 lít khí etilen (ở điều kiện tiêu chuẩn) tác dụng với nước (dư) có axit sunfuric làm xúc tác, thu được 13,8g rượu etylic. Hãy tính hiệu suất phản ứng cộng nước của etilen.

Lời giải:

Phương trình phản ứng của etilen với nước:

C2H4 + H2O → C2H5OH

Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9 Bai 5 Trang 144 Sgk Hoa 9 1

Theo lí thuyết: 1 mol C2H5OH tạo ra mC2H5OH = 46.1 = 46 (g)

Thực tế: mC2H5OH = 13,8 (g)

Hiệu suất phản ứng:

Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9 Bai 5 Trang 144 Sgk Hoa 9 2

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 902

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email