Con người và sức khỏe

Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Bài 20-21 trang 42: Hãy vẽ sơ đồ thể hiện lứa tuổi dậy thì ở con gái và con trai.

Trả lời

   – Sơ đồ thể hiện lứa tuổi dậy thì ở con gái:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Tra Loi Cau Hoi Khoa Hoc 5 Bai 20 21 Trang 42 A

   – Sơ đồ thể hiện lứa tuổi dậy thì ở con trai:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Tra Loi Cau Hoi Khoa Hoc 5 Bai 20 21 Trang 42 B

Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Bài 20-21 trang 42: Chọn câu trả lời đúng nhất.

   Tuổi dậy thì là gì?

   a) Là tuổi mà cơ thể có nhiều biến đổi về mặt thể chất.

   b) Là tuổi mà cơ thể có nhiều biến đổi về mặt tinh thần.

   c) Là tuổi mà cơ thể có nhiều biến đổi về mặt tình cảm và mối quan hệ xã hội.

   d) Là tuổi mà cơ thể có nhiều biến đổi về mặt thể chất, tinh thần, tình cảm và mối quan hệ xã hội.

Trả lời

   Câu trả lời là d. Tuổi dậy thì là tuổi mà cơ thể có nhiều biến đổi về mặt thể chất, tinh thần, tình cảm và mối quan hệ xã hội.

Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Bài 20-21 trang 42: Chọn câu trả lời đúng.

   Việc nào dưới đây chỉ có phụ nữ làm được.

   a) Làm bếp giỏi.

   b) Chăm sóc con cái.

   c) Mang thai và cho con bú.

   d) Thêu, may giỏi.

Trả lời

   Câu trả lời là c. Do những khác nhau về mặt sinh học nên đàn ông không thể mang thai và cho con bú được.

Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Bài 20-21 trang 43: Viết hoặc vẽ sơ đồ có nội dung dưới đây:

   a) Cách phòng tránh bệnh sốt rét.

   b) Cách phòng tránh bệnh sốt xuất huyết.

   c) Cách phòng tránh bệnh viêm não.

   d) Cách phòng tránh bệnh HIV / AIDS.

Trả lời

   – Cách phòng tránh bệnh sốt rét:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Tra Loi Cau Hoi Khoa Hoc 5 Bai 20 21 Trang 43 A

   – Cách phòng tránh bệnh sốt xuất huyết:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Tra Loi Cau Hoi Khoa Hoc 5 Bai 20 21 Trang 43 B

   – Cách phòng tránh bệnh viêm não:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Tra Loi Cau Hoi Khoa Hoc 5 Bai 20 21 Trang 43 C

   – Cách để phòng tránh HIV / AIDS:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Tra Loi Cau Hoi Khoa Hoc 5 Bai 20 21 Trang 43 D

Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Bài 20-21 trang 44: Vẽ hoặc sưu tầm tranh vận động phòng tránh sử dụng các chất gây nghiện (hoặc xâm hại trẻ em, hoặc HIV / AIDS, hoặc tai nạn giao thông).

Trả lời

   – Tranh vận động phòng tránh sử dụng các chất gây nghiện:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Tra Loi Cau Hoi Khoa Hoc 5 Bai 20 21 Trang 44 1
Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Tra Loi Cau Hoi Khoa Hoc 5 Bai 20 21 Trang 44 2
Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Tra Loi Cau Hoi Khoa Hoc 5 Bai 20 21 Trang 44 3

   – Phòng tránh xâm hại trẻ em:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Tra Loi Cau Hoi Khoa Hoc 5 Bai 20 21 Trang 44 4
Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Tra Loi Cau Hoi Khoa Hoc 5 Bai 20 21 Trang 44 5
Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Tra Loi Cau Hoi Khoa Hoc 5 Bai 20 21 Trang 44 6

   – Phòng tránh HIV / AIDS

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Tra Loi Cau Hoi Khoa Hoc 5 Bai 20 21 Trang 44 7
Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Tra Loi Cau Hoi Khoa Hoc 5 Bai 20 21 Trang 44 8
Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Tra Loi Cau Hoi Khoa Hoc 5 Bai 20 21 Trang 44 9

   – Phòng tránh tai nạn giao thông:

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Tra Loi Cau Hoi Khoa Hoc 5 Bai 20 21 Trang 44 10
Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Tra Loi Cau Hoi Khoa Hoc 5 Bai 20 21 Trang 44 11
Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Tra Loi Cau Hoi Khoa Hoc 5 Bai 20 21 Trang 44 12
Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Tra Loi Cau Hoi Khoa Hoc 5 Bai 20 21 Trang 44 13

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận