Thực vật và động vật

Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Bài 61 trang 124: Tìm xem mỗi tấm phiếu có nội dung dưới đây phù hợp với chỗ … nào trong câu.

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Tra Loi Cau Hoi Khoa Hoc 5 Bai 61 Trang 124 A

   Hoa là cơ quan (1) của những loài thực vật có hoa. Cơ quan (2) đực gọi là (3). Cơ quan sinh dục cái gọi là (4).

Trả lời

   1. Sinh sản.

   2. Sinh dục.

   3. Nhị.

   4. Nhụy.

Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Bài 61 trang 124:Tìm xem mỗi chú thích phù hợp với số thứ tự nào trong hình.

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Tra Loi Cau Hoi Khoa Hoc 5 Bai 61 Trang 124 B

Trả lời

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Tra Loi Cau Hoi Khoa Hoc 5 Bai 61 Trang 124 C

Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Bài 61 trang 125: Trong các cây dưới đây, cây nào có hoa thụ phấn nhờ gió, cây nào có hoa thụ phấn nhờ côn trùng?

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Tra Loi Cau Hoi Khoa Hoc 5 Bai 61 Trang 125 A

Trả lời

   – Các cây có hoa thụ phấn nhờ côn gió: Hình 4 (cây ngô).

   – Các cây có hoa thụ phấn nhờ côn trùng: Hình 2, 3 (cây hoa hồng, hoa hướng dương).

Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Bài 61 trang 125:Tìm xem mỗi tấm phiếu có nội dung dưới đây phù hợp với chỗ … nào trong câu.

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Tra Loi Cau Hoi Khoa Hoc 5 Bai 61 Trang 125 B

   – Đa số loài vật chia thành hai giống : (1). Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra (2). Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra (3).

   – Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là (4) Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành (5), mang những đặc tính của bố và mẹ.

Trả lời

   1. Đực và cái.

   2. Tinh trùng.

   3. Trứng.

   4. Sự thụ tinh.

   5. Cơ thể mới.

Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Bài 61 trang 126:Trong các động vật dưới đây, động vật nào đẻ trứng, động vật nào đẻ con?

Giải bài tập Khoa học 5 | Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Tra Loi Cau Hoi Khoa Hoc 5 Bai 61 Trang 126

Trả lời

   – Hình 5 sư tử đẻ con.

   – Hình 6 chim cánh cụt đẻ trứng.

   – Hình 7 hươu cao cổ đẻ con.

   – Hình 8 cá vàng đẻ con.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận