Chương I: Việt Nam trong những năm 1919 – 1930

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Giải Bài Tập Lịch Sử 9 Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời giúp HS giải bài tập, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học để các em có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:

  Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 17 trang 65: Phong trào đấu tranh của công nhân, viên chức, học sinh học nghề trong những năm 1926-1927 đã có những điểm mới nào?

  Trả lời:

  – Phong trào mang tính chính trị, vượt ra ngoài phạm vi một xưởng, bước đầu có sự liên kết nhiều ngành, nhiều địa phương.

  – Các phong trào phát triển thành một làn sóng cách mạng dân tộc dân chủ khắp cả nước.

  – Giai cấp công nhân trở thành một lực lượng chính trị độc lập, tạo điều kiện cho các tổ chức cách mạng lần lượt ra đời.

  Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 17 trang 65: Tân Việt Cách mạng đảng đã phân hóa trong hoàn cảnh nào?

  Trả lời:

  – Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát triển mạnh mẽ, lí luận và tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lê-nin có ảnh hưởng, lôi cuốn nhiều đảng viên tiến bộ đi theo. – Nội bộ Tân Việt Cách mạng đảng phân hóa thành hai khuynh hướng tư tưởng: vô sản và tư sản.

  – Cuối cùng, khuynh hướng cách mạng theo quan điểm vô sản đã thắng thế.

  – Nhiều đảng viên của Tân Việt Cách mạng đảng đã chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tích cực chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho sự thành lập một chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác Lê-nin.

  Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 17 trang 67: Khởi nghĩa Yên Bái thất bại nhanh chóng vì những nguyên nhân nào?

  Trả lời:

  – Khách quan: Thực dân Pháp còn mạnh.

  – Chủ quan:

  + Việt Nam Quốc dân đảng còn non yếu và không vững chắc về tổ chức và lãnh đạo.

  + Cuộc khởi nghĩa nổ ra chưa có sự chuẩn bị kĩ, còn bị động.

  Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 17 trang 68: Tại sao một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kì lại chủ động thành lập chi bộ cộng sản đầu tiền ở Việt Nam?

  Trả lời:

  – Cuối năm 1928 – đầu năm 1929, phong trào dân tộc dân chủ ở nước ta, đặc biệt là phong trào công nhân theo con đường cách mạng vô sản phát triển mạnh mẽ.

  – Tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên không còn phù hợp trước sự phát triển mạnh mẽ phong trào cách mạng Việt Nam.

  – Yêu cầu cấp thiết là phải thành lập một đảng cộng sản để lãnh đạo phong trào thay thế Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

  – Tháng 3-1929, những hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc kì đã chủ động thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên tại số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội).

  Bài 1 trang 68 Lịch Sử 9: Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ở Việt Nam?

  Trả lời:

  – Cuối năm 1928, đầu năm 1929, phong trào dân tộc dân chủ mà đặc biệt là phong trào công nông phát triển mạnh mẽ theo con đường vô sản => phải thành lập 1 tổ chức cộng sản để lãnh đạo phong trào.

  – Do nội bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên có sự phân hóa trong chủ trương thành lập đảng cộng sản nên đã có liên tiếp 3 tổ chức cộng sản ra đời:

  + Ở Bắc Kỳ: những hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên đã thành lập Đông Dương Cộng Sản đảng (17-6-1929).

  + Các hội viên tiên tiến trong bộ phận Hội Việt Nam Cách Mạng thanh niên ở Trung Quốc và Nam Kỳ thành lập An Nam Cộng sản đảng (7-1929) tại Hương Cảng -Trung Quốc.

  + Ở trung Kỳ : Các đảng viên tiên tiến của Tân Việt chịu ảnh hưởng của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh niên tách ra thành lập Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn (9-1929).

   

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1137

  Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

  Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

  Print Friendly, PDF & Email