Chương II: Việt Nam trong những năm 1930 – 1939

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Giải Bài Tập Lịch Sử 9 Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1939-1939 giúp HS giải bài tập, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học để các em có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:

  Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 20 trang 77: Tình hình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế nào trong những năm 1936 – 1939?

  Trả lời:

  * Tình hình thế giới:

  – Khủng hoảng kinh tế 1929-1933 gây hậu quả nặng nề với các nước tư bản chủ nghĩa.

  – Chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở một số nước : Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản trở thành mối nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến tranh mới.

  – Mặt trận Nhân dân Pháp lên cầm quyền, áp dụng một số chính sách tự do, dân chủ đối với các thuộc địa.

  * Tình hình trong nước:

  – Cuộc khủng hoảng kinh tế và chính sách bóc lột, khủng bố, đàn áp của Pháp làm cho đời sống nhân dân ta vô cùng ngột ngạt => yêu cầu phải cải thiện đời sống và thực hiện các quyền tự do dân chủ.

  – Một số tù chính trị ở Việt Nam được thả ra đã nhanh chóng hoạt động trở lại.

  => Tình hình thế giới và trong nước đò hỏi nhiệm vụ trước mắt của các mạng Việt Nam là: “Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình”

  Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 20 trang 79: Hãy cho biết những sự kiện tiêu biểu trong cao trào dân chủ 1936 -1939?

  Trả lời:

  – Phong trào Đông Dương đại hội (giữa năm 1936), thu thập dân nguyện gửi lên phái đoàn Pháp.

  – Năm 1937, Phong trào đón phái viên chính phủ Pháp và toàn quyền mới Đông Dương.

  – Tổng bãi công của công nhân công ty Hòn Gai (11-1936) và cuộc bãi công của công nhân xe lửa Trường Thi – Vinh (7-1937).

  – Cuộc mít tinh ngày 1-5-1938 tại khu Đấu Xảo – Hà Nội.

  – Phong trào đấu tranh trên lĩnh vực báo chí: Giới thiệu chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tuyên truyền chính sách của Đảng.

  Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 20 trang 80: Cuộc vận động dân chủ 1936 -1939 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng nước ta như thế nào?

  Trả lời:

  – Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ đảng viên.

  – Qua cao trào quần chúng nhân dân được tập dượt đấu tranh.

  – Chủ nghĩa Mác-Lê-nin được tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng.

  – Các tổ chức Đảng được củng cố và phát triển, đội quân chính trị quần chúng được xây dựng,giáo dục.

  – Là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.

  Bài 1 trang 80 Lịch Sử 9: Cao trào dân chủ 1936 -1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

  Trả lời:

  – Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ đảng viên.

  – Qua cao trào quần chúng nhân dân được tập dượt đấu tranh.

  – Chủ nghĩa Mác-Lê-nin được tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng.

  – Đội quân chính trị hùng hậu được tập hơp trong Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

  – Là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.

  Bài 2 trang 80 Lịch Sử 9: Đường lối lãnh đạo của Đảng và hình thức đấu tranh trong giai đoạn 1936 – 1939 có gì khác so với giai đoạn 1930 -1931?

  Trả lời:

  Tiêu chí Giai đoạn 1930-1931 Giai đoạn 1936-1939
  Kẻ thù Đế quốc Pháp, phong kiến CN phát xít, phản động Pháp cùng bè lũ tay sai
  Nhiệm vụ Chống đế quốc giành độc lập dân tộc, chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày. Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình
  Hình thức Bí mật, bất hợp pháp Hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai
  Phương thức đấu tranh Bạo động, vũ trang Tập hợp quần chúng đấu tranh trong mặt trận dân chủ Đông Dương

   

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1181

  Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

  Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

  Print Friendly, PDF & Email