Giải Lịch Sử Lớp 9 (Ngắn Gọn)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Giải Bài Tập Lịch Sử 9 Phần một: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay giúp HS giải bài tập, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học để các em có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:

  Câu 1 (trang 183 sgk Sử 9): Hãy nêu lên các giai đoạn chính và các đặc điểm lớn gắn liền với từng giai đoạn trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919) đến nay.

  Lời giải:

  Giai đoạn Sự kiện
  1919-1930

  Thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần hai, đã đưa xã hội Việt Nam từ phong kiến nông nghiệp lên xã hội thuộc địa

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 3-2-1930, từ đó Cách mạng Việt Nam chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cách mạng

  1930-1945

  Ngay từ khi mới ra đời Đảng đã lãnh đạo cao trào cách mạng 1930-1931, kẻ thù đã dìm trong biển máu đến năm 1935 mới khôi phục

  Cao trào dân chủ 1936-1939 chống bọn phản động thuộc địa đòi “tự do dân chủ, cơm áo hòa bình”

  Qua 2 cao trào đã tôi luyện được đội quân chính trị hàng triệu người, đó thực sự là cuộc diễn tập lần thứ hai của cách mạng tháng Tám năm 1945

  9-3-1939, Nhật hất cẳng Pháp ở Đông Dương

  14-8-1945, Đảng phát động quần chúng đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền trong nước

  1945-1954

  Sau cách mạng tháng Tám thành công cách mạng nước ta phải đương đầu với muôn vàn khó khăn đễ giữ vững chính quyền

  Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra đường lối đúng đắn cho cuộc kháng chiến toàn quốc

  Hiệp định Giơ-ne-vơ kí chính thức ngày 21-7-1954

  1954-1975

  Đảng lãnh đạo nhân dân hai miền cùng một lúc thực hiện hai nhiệm vụ

  Miền Bắc: xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống chiến tranh phá hoại

  Miền Nam: chống các chiến lược của đế quốc Mĩ

  Sau hơn 20 năm chiến đấu vưới Cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta giành thắng lợi

  1975 đến nay Sau mùa xuân năm 1975 đất nước thống nhất cả nước đi lên xã hội chủ nghĩa

   

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 971

  Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

  Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

  Print Friendly, PDF & Email