Chương 8: Mạng điện trong nhà

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Giải sách bài tập công nghệ 8 – Bài 51: Thiết bị đóng – cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà giúp HS giải bài tập, lĩnh hội các kiến thức, kĩ năng kĩ thuật và vận dụng được vào thực tế cần khơi dậy và phát huy triệt để tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập:

  Bài 51.1 trang 94 SBT Công nghệ 8: Cấu tạo của công tắc điện bao gồm:

  A. Cực động, cựu tĩnh, nút bấm

  B. Vỏ, cựu tính, nút bấm

  C. Vỏ, cực động, cực tĩnh

  D. Cực tĩnh, nút bấm, vỏ

  Lời giải:

  Đáp án: C. Vỏ, cực động, cực tĩnh

  Các lựa chọn khác sai vì công tắc không có nút bấm và dây chảy

  Bài 51.1 trang 94 SBT Công nghệ 8: Cấu tạo của công tắc điện bao gồm:

  A. Cực động, cựu tĩnh, nút bấm

  B. Vỏ, cựu tính, nút bấm

  C. Vỏ, cực động, cực tĩnh

  D. Cực tĩnh, nút bấm, vỏ

  Lời giải:

  Đáp án: C. Vỏ, cực động, cực tĩnh

  Các lựa chọn khác sai vì công tắc không có nút bấm và dây chảy

  Bài 51.2 trang 94 SBT Công nghệ 8: Vị trí của công tắc lắp trong mạch điện là:

  A. Lắp trên dây pha, nối tiếp với tải, sau cầu trì

  B. Lắp trên dây pha, song song với tải, sau cầu trì

  C. Lắp trên dây pha, nối tiếp với tải, trước cầu trì

  D. Lắp trên dây trung tính, nối tiếp với tải, sau cầu trì

  Lời giải:

  Đáp án: A. Lắp bên trên dây pha, nối tiếp với tải, sau cầu chì

  Bài 51.2 trang 94 SBT Công nghệ 8: Vị trí của công tắc lắp trong mạch điện là:

  A. Lắp trên dây pha, nối tiếp với tải, sau cầu trì

  B. Lắp trên dây pha, song song với tải, sau cầu trì

  C. Lắp trên dây pha, nối tiếp với tải, trước cầu trì

  D. Lắp trên dây trung tính, nối tiếp với tải, sau cầu trì

  Lời giải:

  Đáp án: A. Lắp bên trên dây pha, nối tiếp với tải, sau cầu chì

  Bài 51.3 trang 94 SBT Công nghệ 8: Cầu dao thuộc loại thiết bị nào?

  A. Thiết bị lấy điện           B. Thiết bị bảo vệ

  C. Thiết bị đóng cắt           D. Cả 3 loại thiết bị trên

  Lời giải:

  Đáp án: C. Thiết bị đóng – cắt

  Cầu dao không phải là thiết bị lấy điện và thiết bị bảo vệ, bàn thân cầu dao còn cần được bảo vệ.

  Bài 51.3 trang 94 SBT Công nghệ 8: Cầu dao thuộc loại thiết bị nào?

  A. Thiết bị lấy điện           B. Thiết bị bảo vệ

  C. Thiết bị đóng cắt           D. Cả 3 loại thiết bị trên

  Lời giải:

  Đáp án: C. Thiết bị đóng – cắt

  Cầu dao không phải là thiết bị lấy điện và thiết bị bảo vệ, bàn thân cầu dao còn cần được bảo vệ.

  Bài 51.4 trang 94 SBT Công nghệ 8: Ổ cắm trên tường là thiết bị

  A. Lấy điện           C. Đóng cắt

  B. Đo lường           D. Bảo vệ

  Lời giải:

  Đáp án: A. Lấy điện

  Bài 51.4 trang 94 SBT Công nghệ 8: Ổ cắm trên tường là thiết bị

  A. Lấy điện           C. Đóng cắt

  B. Đo lường           D. Bảo vệ

  Lời giải:

  Đáp án: A. Lấy điện

  Bài 51.5 trang 94 SBT Công nghệ 8: Nêu nguyên lý làm việc của công tắc. trong mạch điện, công tắc thường lắp ở vị trí nào? Tại sao?

  Lời giải:

  Đáp án:

  -Nguyên lí làm việc của công tắc: Khi đóng công tắc, cực động tiếp xúc cực tĩnh làm kín mạch điện. Khi cắt công tắc, cực động tách khỏi cực tĩnh làm hở mạch điện.

  -Vị trí lắp công tâc: Trong mạch điện, công tắc thường được lắp trên dây pha, nối tiếp với tải sau cầu chì

  -Tại sao?: Công tắc được lắp trên dây pha, nối tiếp với tải vì công tắc có chức năng đóng cắt điện nên khi cắt điện phải cắt dây pha(dây đất nếu đúng tiêu chuẩn là không có điện) nối tiếp với tải

  Công tắc phải mắc sau cầu chì vì cầu chì có chức năng bảo vệ cho toàn bộ mạch điện kể cả công tắc. Theo cách mắc trên khi cầu chì đứt, toàn bộ mạch điện bao gồm cả công tắc đều không có điện.

  Bài 51.5 trang 94 SBT Công nghệ 8: Nêu nguyên lý làm việc của công tắc. trong mạch điện, công tắc thường lắp ở vị trí nào? Tại sao?

  Lời giải:

  Đáp án:

  -Nguyên lí làm việc của công tắc: Khi đóng công tắc, cực động tiếp xúc cực tĩnh làm kín mạch điện. Khi cắt công tắc, cực động tách khỏi cực tĩnh làm hở mạch điện.

  -Vị trí lắp công tâc: Trong mạch điện, công tắc thường được lắp trên dây pha, nối tiếp với tải sau cầu chì

  -Tại sao?: Công tắc được lắp trên dây pha, nối tiếp với tải vì công tắc có chức năng đóng cắt điện nên khi cắt điện phải cắt dây pha(dây đất nếu đúng tiêu chuẩn là không có điện) nối tiếp với tải

  Công tắc phải mắc sau cầu chì vì cầu chì có chức năng bảo vệ cho toàn bộ mạch điện kể cả công tắc. Theo cách mắc trên khi cầu chì đứt, toàn bộ mạch điện bao gồm cả công tắc đều không có điện.

  Bài 51.6 trang 94 SBT Công nghệ 8: Thiết bị lấy điện gồm những loại thiết bị nào? Nêu công dụng. Tại sao phải cần thiết bị điện lấy điện cho các đồ dùng điện?

  Lời giải:

  Đáp án:

  -Thiết bị lấy điện và công dụng của nó:

     +Ổ điện: là thiết bị lấy điện cho các đồ dùng điện như: bàn là, bếp điện

     +Phích cắm điện: dùng cắm vào ổ điện, lấy điện cung cấp cho các đồ dùng điện. Khi sử dụng, ta phải chọn loại phích cắm điện có chốt và số liệu kỹ thuật phù hợp với ổ điện.

  -Cần thiết bị lấy điện cho các đồ dùng điện như đèn, bàn là, quạt… vì chúng thường được di chuyển theo yêu cầu của người sử dụng. Nếu chúng ta mắc cố định vào mạch điện thì không thuận tiện trong sử dụng, do vậy ổ điện được dùng nhằm cung cấp điện ở nhiều vị trí khác nhau trong nhà để thuận tiện sử dụng.

  Bài 51.6 trang 94 SBT Công nghệ 8: Thiết bị lấy điện gồm những loại thiết bị nào? Nêu công dụng. Tại sao phải cần thiết bị điện lấy điện cho các đồ dùng điện?

  Lời giải:

  Đáp án:

  -Thiết bị lấy điện và công dụng của nó:

     +Ổ điện: là thiết bị lấy điện cho các đồ dùng điện như: bàn là, bếp điện

     +Phích cắm điện: dùng cắm vào ổ điện, lấy điện cung cấp cho các đồ dùng điện. Khi sử dụng, ta phải chọn loại phích cắm điện có chốt và số liệu kỹ thuật phù hợp với ổ điện.

  -Cần thiết bị lấy điện cho các đồ dùng điện như đèn, bàn là, quạt… vì chúng thường được di chuyển theo yêu cầu của người sử dụng. Nếu chúng ta mắc cố định vào mạch điện thì không thuận tiện trong sử dụng, do vậy ổ điện được dùng nhằm cung cấp điện ở nhiều vị trí khác nhau trong nhà để thuận tiện sử dụng.

  Bài 51.7 trang 94 SBT Công nghệ 8: Kể tên các thiết bị đóng – cắt mạch điện, cho biết công dụng của chúng

  Lời giải:

  Đáp án:

  -Công tắc: là thiết bị đóng – cắt dòng điện bằng tay thường được sử dụng trong các mạch điện chiếu sáng hay đi kèm các đồ dùng điện.

  -Cầu dao: là thiết bị đóng – cắt dòng điện bằng tay thường được sử dụng để đóng – cắt đồng thời cả dây pha và dây trung tính của mạng điện có cống suất nhỏ, không cần thao tác đóng – cắt nhiều lần

  Bài 51.7 trang 94 SBT Công nghệ 8: Kể tên các thiết bị đóng – cắt mạch điện, cho biết công dụng của chúng

  Lời giải:

  Đáp án:

  -Công tắc: là thiết bị đóng – cắt dòng điện bằng tay thường được sử dụng trong các mạch điện chiếu sáng hay đi kèm các đồ dùng điện.

  -Cầu dao: là thiết bị đóng – cắt dòng điện bằng tay thường được sử dụng để đóng – cắt đồng thời cả dây pha và dây trung tính của mạng điện có cống suất nhỏ, không cần thao tác đóng – cắt nhiều lần

   

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 975

  Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

  Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!