Giải Sách Bài Tập Địa Lí Lớp 9

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Giải Sách Bài Tập Địa Lí 9 – Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế giúp HS giải bài tập, các em sẽ có được những kiến thức phổ thông cơ bản, cần thiết về các môi trường địa lí, về hoạt động của con người trên Trái Đất và ở các châu lục:

Xem lời giải để tham khảo bài giải SBT Địa Lí 9 tương ứng.

Xem lời giải để tham khảo bài giải SBT Địa Lí 9 tương ứng.

Xem lời giải để tham khảo bài giải SBT Địa Lí 9 tương ứng.

Xem lời giải để tham khảo bài giải SBT Địa Lí 9 tương ứng.

Cho bảng 16:

Bảng 16. CƠ CẤU GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990-2010

(Đơn vị: %)

Khu vực kinh tế 1990 1991 1995 1997 2000 2002 2010
Nông – lâm – ngư nghiệp 38,7 40,5 27,2 25,8 24,5 24,5 24,5
Công nghiệp – xây dựng 22,7 23,8 23,8 32,1 36,7 38,5 41,64
Dịch vụ 38,6 35,7 44,0 42,1 38,8 38,5 37,78

a) Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990-2010.

b) Sự giảm mạnh khu vực nông – lâm – ngư nghiệp nói lên điều gì?

c) Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng nhanh? Thực tế này phản ánh điều gì?

Lời giải:

a)

Giải sách bài tập Địa Lí 9 | Giải sbt Địa Lí 9 Bai 16 Thuc Hanh Ve Bieu Do Va Su Thay Doi Co Cau Kinh Te

Biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990-2010.

b)

Trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990-2010, ngành nông- lâm- ngư nghiệp giảm mạnh từ 38,7% (năm 1990) xuống 20,58% (năm 2010). Như vậy nền kinh tế của nước ta đang dần chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu sang nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa.

c)

Trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990-2010, ngành công nghiệp- xây dựng tăng mạnh từ 22,7% (năm 1990) lên 41,64% (năm 2010). Chứng tỏ trong công cuộc phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta đạt được nhiều thành tựu.

Xem lời giải để tham khảo bài giải SBT Địa Lí 9 tương ứng.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1101

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!