Giải Sách Bài Tập Địa Lí Lớp 9

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Giải Sách Bài Tập Địa Lí 9 – Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo) giúp HS giải bài tập, các em sẽ có được những kiến thức phổ thông cơ bản, cần thiết về các môi trường địa lí, về hoạt động của con người trên Trái Đất và ở các châu lục:

Bài 1 trang 69 SBT Địa Lí 9: Dựa vào hình 29.1. Biển đồ tỉ lệ diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước, tr.106 SGK, em hãy ghi chữ Đ vào ô trống những nhận xét đúng.

Tây Nguyên là vùng trồng cà phê quan trọng nhất cả nước, dẫn đầu về diện tích và sản lượng.

Sản lượng cà phê của Tây Nguyên ngày càng tăng, từ 85,7 % (năm 1995) lên 90,6% (năm 2001).

Tỉ trọng diện tích cà phê của Tây Nguyên so với cả nước ngày càng tăng, từ 79% (năm 1995) lên 85% (năm 2002).

Tây Nguyên là vùng có nhiều thuận lợi để trồng cà phê.

Cà phê là một trong những cây trồng chủ yếu ở Tây Nguyên.

Lời giải:

Những nhận xét đúng:

Tây Nguyên là vùng trồng cà phê quan trọng nhất cả nước, dẫn đầu về diện tích và sản lượng.

Sản lượng cà phê của Tây Nguyên ngày càng tăng, từ 85,7 % (năm 1995) lên 90,6% (năm 2001).

Tỉ trọng diện tích cà phê của Tây Nguyên so với cả nước ngày càng tăng, từ 79% (năm 1995) lên 85% (năm 2002).

Bài 2 trang 70 SBT Địa Lí 9: Hãy nối ô chữ ở cột A với ô chữ thích hợp ở cột B sao cho đúng.

A B
Cà phê được trồng nhiều và là cây trồng quan trọng nhất ở Tây Nguyên vì:

a) Tây Nguyên có đất đai và khí hậu thích hợp để cây cà phê phát triển mạnh.

b) Nhiều địa phương ở Tây Nguyên được đẩy mạnh công tác thủy lợi, nhằm cung cấp đủ nước tưới cho cây trồng vào mùa khô.

c) Tây Nguyên chiếm 85,1% diện tích; 90,6% sản lượng cà phê trong cả nước.

d) Ở Tây Nguyên có nhiều nông trường cà phê rộng lớn.

e) Các loại cây trồng khác ít được quan tâm phát triển.

g) Cà phê là mặt hàng xuất khẩu được ưu chuộm trên thị trường thế giới.

Lời giải:

Cà phê được trồng nhiều và là cây trồng quan trọng nhất ở Tây Nguyên vì:

a) Tây Nguyên có đất đai và khí hậu thích hợp để cây cà phê phát triển mạnh.

b) Nhiều địa phương ở Tây Nguyên được đẩy mạnh công tác thủy lợi, nhằm cung cấp đủ nước tưới cho cây trồng vào mùa khô.

d) Ở Tây Nguyên có nhiều nông trường cà phê rộng lớn.

Bài 3 trang 70 SBT Địa Lí 9: Dựa vào bảng số liệu 29:

Bảng 29. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Ở TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC

(GIÁ SO SÁNH NĂM 1994)

(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)

Năm 1995 2000 2002 2005 2007
Tây Nguyên 1,2 1,9 2,3 3,5 4,9
Cả nước 103,4 198,3 261,1 416,6 568,1

Em hãy:

a) Hoàn thành bảng sau:

TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CỦA TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC THỜI KÌ 1995-2007

(Đơn vị %)

Năm 1995 2000 2002 2005 2007
Tây Nguyên 100
Cả nước 100

b) vẽ biểu đồ: Tốc độ phát triển công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước, thời kì 1997-2007.

c) Qua biểu đồ, nêu nhận xét tình hình phát triển công nghiệp ở Tây Nguyên, thời kì 1995-2007.

Lời giải:

a)

TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CỦA TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC THỜI KÌ 1995-2007

(Đơn vị %)

Năm 1995 2000 2002 2005 2007
Tây Nguyên 100 158.3 191.7 291.7 408.3
Cả nước 100 191.8 252.5 402.9 549.4

b)

Giải sách bài tập Địa Lí 9 | Giải sbt Địa Lí 9 Bai 3 Trang 70 Sbt Dia Li 9

Biểu đồ: Tốc độ phát triển công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước, thời kì 1997-2007.

c) Nhận xét:

– Công nghiệp Tây Nguyên hiện chiếm tỉ lệ thấp trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước, năm 2007 chiếm 0,8% cả nước.

– Giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên ngày càng tăng từ 1,2 tỉ đồng (năm 1995) lên 4,9 tỉ đồng (năm 2007).

– Tốc độ phát triển công nghiệp của vùng là 549,4% năm 1995, đặc biệt trong giai đoạn 2002-2007.

– Tuy nhiên tốc độ tăng công nghiệp của vùng vẫn còn chậm hươn so với cả nước.

Bài 4 trang 71 SBT Địa Lí 9: Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thế mạnh về du lịch của Tây Nguyên.

Lời giải:

Những thế mạnh về du lịch của Tây Nguyên:

– Khí hậu: khí hậu mát mẻ thuận lợi cho du lịch sinh thái.

– Phong cảnh đẹp: vùng có nhiều phong cảnh đẹp như thành phố Đà Lạt, hồ Lăk, Biển Hồ, núi Lang Biang,…

– Vườn quốc gia: Chư Mom Rây, Kon Ka Kinh, Yok Đôn, Chư Yang Sin,…

– Văn hóa: văn hóa đa dạng, độc đáo, nhiều di tích lịch sử quốc gia,…

– Các thành phố , trung tâm kinh tế, du lich: Đà Lạt

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 965

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email