Giải Sách Bài Tập Địa Lí Lớp 9

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Giải Sách Bài Tập Địa Lí 9 – Bài 39: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) giúp HS giải bài tập, các em sẽ có được những kiến thức phổ thông cơ bản, cần thiết về các môi trường địa lí, về hoạt động của con người trên Trái Đất và ở các châu lục:

Bài 1 trang 86 SBT Địa Lí 9:

a) Hoàn thành bảng số liệu dưới đây:

DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG CẢ NƯỚC, NĂM 2010

Đồng bằng sông Cửu Long Cả nước
Diện tích Nghìn ha 3945,9 7489,4
% 100
Sản lượng Triệu tấn 21,6 40,0
% 1000

b) Dựa vào bảng số liệu trên, vẽ biểu đồ thể hiện diện tích, sản lượng lúa năm 2010 của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước.

c) Nêu ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Lời giải:

a)

Giải sách bài tập Địa Lí 9 | Giải sbt Địa Lí 9 Bai 1 Trang 86 Sbt Dia Li 9

Biểu đồ thể hiện diện tích, sản lượng lúa năm 2010 của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước.

c) Ý nghĩa của sản xuất lương thực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long:

– Cung cấp lương thực cho vùng cũng như các vùng khác trong cả nước, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

– Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

– Xuất khẩu, thu dược ngoại tệ, đưa nước ta trở thành quố gia xuất xuật gạo thứu 2 cả nước.

– Khai thác hợp lý tài nguyên thiện nhiên của vùng

Như vậy, sản xuất lương thực vùng đồng bằng sông Cửu Long có nghĩa quan trọng đối cả nước, giúp đảm bảo an ninh lương thực quốc gia

Bài 2 trang 87 SBT Địa Lí 9: Nối ô chữ thích hợp ở cột B và điền nội dung ô còn trống để được một sơ đồ đúng.

Lời giải:

A B
Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy sản vì:

+ Đồng bằng sông Cửu Long có mạng lưới sông ngòi dày đặc.

+ Có vùng biển rộng. Nguồn thức ăn cho cá, tôm… phong phú.

+ Vùng có dân cư đông và nguồn lao động dồi dào.

+ Khí hậu cận xích đạo, ấm áp, có thể nuôi trồng thủy sản quanh năm.

+Công nghiệp chế biến thủy hải sản của vùng ngày càng được hoàn thiện; dịch vụ hậu cần nghề các được tăng cường như các cơ sở đóng và sửa chữa tàu biển, thức ăn cho cá tôm, nguồn giống…

+ Nguồn lợi thủy sản và nguồn giống tự nhiên lớn.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1104

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email