Giải Sách Bài Tập Địa Lí Lớp 9

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Giải Sách Bài Tập Địa Lí 9 – Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999 giúp HS giải bài tập, các em sẽ có được những kiến thức phổ thông cơ bản, cần thiết về các môi trường địa lí, về hoạt động của con người trên Trái Đất và ở các châu lục:

Bài 1 trang 17 SBT Địa Lí 9: Hoàn thành bảng thống kê theo yêu cầu cụ thể dưới đây:

Đề mục
Năm 1989 Năm 1999
Triệu người % Triệu người %
Dân số 64,4 100 76,3 100
Trong đó
+ Từ 0-14 tuổi
+ Từ 14-59 tuổi
+ Trên 60 tuổi
Tỉ lệ phụ thuộc

Lời giải:

Đề mục
Năm 1989 Năm 1999
Triệu người % Triệu người %
Dân số 64,4 100 76,3 100
Trong đó
+ Từ 0-14 tuổi 25,1 39 25,8 33,8
+ Từ 14-59 tuổi 34,7 53,8 44,3 58,1
+ Trên 60 tuổi 4,6 7,2 6,2 8,1
Tỉ lệ phụ thuộc 29,7 46,2 32 41,9

Bài 2 trang 17 SBT Địa Lí 9: Ghi dấu + vào ô trống trước ý trả lời về nhận xét so sánh giữa 2 tháp dân số ở các mặt

Lời giải:

Đáp án đúng:

a)

+ Hai tháp dân số (năm 1989 và năm 1999) đều có đáy rộng, đỉnh tháp nhọn.

+ Chân của đáy tháp (nhóm tuổi:0-4) của năm 1999 đã hẹp hơn so với năm 1989.

+ Sự khác biệt về hình dạng của hai tháp biểu hiện cơ cấu dân số của nước ta có xu hướng thay đổi theo hướng tích cực

b)

+ Số người trong và ngoài độ tuổi lao động năm 1999 cao hơn năm 1989.

c) cả 2 ý đều sai

d) Nhận xét đúng:

+ Từ năm 1989 đến năm 1999, cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta có sự thay đổi theo hướng tích cực: giảm tỉ lệ số người dưới độ tuổi lao động, tăng tỉ lệ dân số người trong và ngoài độ tuổi lao động

Bài 3 trang 18 SBT Địa Lí 9: Nối ô chữ ở bên trái với các ô chữ thich hợp ở bên phải để giải thích đùng nguyên nhân của sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi

Cơ cấu dân số theo độ tuổi có sự thay đổi như trên vì:

– Tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta đang có xu hướng giảm dần.

– Cuộc vận động sinh để có kế hoạch và kế hoạch hóa gia đình đã có tác dụng tốt.

– Nền kinh tế đang trên đà phát triển.

– Đời sống của nhân dân đang được cải thiện theo xu hướng ngày một cao.

Lời giải:

Cơ cấu dân số theo độ tuổi có sự thay đổi như trên vì:

– Tỉ lệ gia tăng dân số cảu nước ta đnag có xu hướng giảm dần.

– Cuộc vận động sinh để có kế hoạch và kế hoạch hóa gia đình đã có tác dụng tốt.

Bài 4 trang 18 SBT Địa Lí 9: Hãy chọn những cụm từ thích hợp trong các cụm từ cho sẵn để hoàn thành sơ đồ dưới đây.

– Lực lượng lao động dồi dào.

– Về y tế, văn hóa, giáo dục.

– Hằng năm số người bổ sung cho lực lượng lao động lớn.

– Về giải quyết việc làm trong điều kiện nền kinh tế chưa phát triển.

– Dân số tăng nhanh, thị trường tiêu thụ rộng lớn.

– Tỉ lệ phụ thuộc cao.

– Hấp dẫn đầu tư nước ngoài với những ngành cần thiết lao động.

– Vấn đề giải quyết nhà ở.

Lời giải:

Giải sách bài tập Địa Lí 9 | Giải sbt Địa Lí 9 Bai 4 Trang 18 Sbt Dia Li 9

Bài 5 trang 19 SBT Địa Lí 9: Ghi chữ Đ vào ô trống ý trả lời đúng.

Những biện pháp để khăc phục khó khăn do cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta là:

a) Giảm tỉ lệ sinh.

b) Vận động mỗi gia đình chỉ nên có từ một đến hai con.

c) Thực hiện sinh đẻ có kế hoạch và kế hoạch hóa gia đình.

d) Ban hành chính sách dân số phù hợp với điều kiện ỏ nước ta hiện nay.

đ) Đẩy mạnh phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, tích cực gải quyết việc làm.

Lời giải:

Những biện pháp để khăc phục khó khăn do cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta là:

a) Giảm tỉ lệ sinh.

b) Vận động mỗi gia đình chỉ nên có từ một đến hai con.

c) Thực hiện sinh đẻ có kế hoạch và kế hoạch hóa gia đình.

d) Ban hành chính sách dân số phù hợp với điều kiện ỏ nước ta hiện nay.

đ) Đẩy mạnh phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, tích cực gải quyết việc làm.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 937

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email