Chương 5: Hiđro – Nước

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Giải Sách Bài Tập Hóa Học 8 – Bài 38: Luyện tập Chương 5 giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 38.1 trang 52 sách bài tập Hóa 8: a) Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:

   (1)Lưu huỳnh đioxit + nước;

   (2) Sắt (III) oxit + hidro;

   (3) Kẽm + dung dịch muối đồng (II) sunfat;

   (4) Kẽm + axit sunfuric (loãng);

   (5) Canxi oxit + nước;

   b) Các loại phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào?

Lời giải:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 1 Trang 52 Sach Bai Tap Hoa 8 1

Bài 38.2 trang 52 sách bài tập Hóa 8: Có những cụm từ sau: Sự cháy, phản ứng phân hủy, phản ứng hóa hợp, phản ứng tỏa nhiệt. Hãy chọn những cụm từ nào thích hợp để vào những chỗ trống trong các câu sau:

   a) …… là phản ứng hóa học, trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chât ban đầu.

   b) …… là phản ứng hóa học có sinh nhiệt trong quá trình xảy ra.

   c) …. là phản ứng hóa học trong đó từ một chất sinh ra nhiều chất mới.

   d) …….là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.

   Đối với mỗi câu trên hãy dẫn ra một phương trình hóa học để minh họa.

Lời giải:

   a) Phản ứng hóa hợp:

   VD: Na2O + H2O → 2NaOH

   b) Phản ứng tỏa nhiệt:

   VD: C + O2 → CO2 + Q

   c) Phản ứng phân hủy:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 2 Trang 52 Sach Bai Tap Hoa 8

   d) Sự cháy:

   VD: S + O2 → SO2

Bài 38.3 trang 53 sách bài tập Hóa 8: Từ những hóa chất cho sẵn KMnO4, Fe, dung dịch CuSO4, dung dịch H2SO4 loãng, hãy viết các phương trình hóa học để điều chế các chất theo sơ đồ chuyển hóa sau: Cu → CuO → Cu. Biết Fe có thể phản ứng với CuSO4 theo phương trình: Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4

Lời giải:

   Cu → CuO → Cu

   Các chất cần cho biến đổi hóa học này là Cu, O2 và H2.

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 3 Trang 53 Sach Bai Tap Hoa 8

Bài 38.4 trang 53 sách bài tập Hóa 8: Khi điện phân nước thu được 2 thể tích H2 và 1 thể tích khí O2 (cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Từ kết quả này, em hãy chứng minh công thức hóa học của nước.

Lời giải:

   Phương trình điện phân H2O

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 4 Trang 53 Sach Bai Tap Hoa 8

   Trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol, nên:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 4 Trang 53 Sach Bai Tap Hoa 8 1

   Vậy công thức hóa học của nước là H2O.

Bài 38.5 trang 53 sách bài tập Hóa 8: Để đốt cháy 68g hỗn hợp khí hidro và khí CO cần 89,6 lit oxi ( ở đktc). Xác định thành phần phần trăm của hỗn hợp ban đầu. Nêu các phương pháp giải bài toán.

Lời giải:

* Phương pháp 1:

Phương trình phản ứng:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 5 Trang 53 Sach Bai Tap Hoa 8 6

Theo phương trình phản ứng ta có:

Cứ 2mol H2 (hay CO) đều phản ứng với 1 mol oxi

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 5 Trang 53 Sach Bai Tap Hoa 8 7

Vậy 8 mol hỗn hợp phản ứnng với 4 mol oxi.

Gọi a là số mol ở H2

→ Số mol của CO: 8 – a

Ta có:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 5 Trang 53 Sach Bai Tap Hoa 8 8

Lưu ý: Tỉ lệ số mol cũng chính bằng tỉ lệ thể tích

* Phương pháp 2:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 5 Trang 53 Sach Bai Tap Hoa 8 9

Gọi x là số mol của CO

y là số mol của H2

Theo đề bài: 28x + 2y = 68 (1)

Phương trình phản ứng:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 5 Trang 53 Sach Bai Tap Hoa 8 5

Giải hệ phương trình trên ta có: x = 2; y = 6

Sau đó tính %VCO = 25%; %VH2=75%

Bài 38.6 trang 53 sách bài tập Hóa 8: Khử 50g hợp đồng (II) oxit và sắt (II) oxit bằng khí hidro. Tính thể tích khí hidro cần dùng, biết rằng trong hỗn hợp, đồng (II) oxit chiếm 20% về số lượng. Các phản ứng đó thuộc loại phản ứng gì?

Lời giải:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 6 Trang 53 Sach Bai Tap Hoa 8 2
Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 6 Trang 53 Sach Bai Tap Hoa 8 3

Hai phản ứng trên đều là phản ứng oxi hóa khử.

Bài 38.7 trang 53 sách bài tập Hóa 8: Khi cho 0,2 mol kẽm tác dụng với dung dịch có chứa 49g axit sunfuric

   a) Viết phương trình phản ứng.

   b) Sau phản ứng chất nào còn dư?

   c) Tính thể tích khí hidro thu được (đktc).

Lời giải:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 7 Trang 53 Sach Bai Tap Hoa 8 2

Vậy sau phản ứng H2SO4 dư; Zn hết

c) Theo pt nH2 = nZn = 0,2 mol ⇒ VH2 = 0,2. 22,4 = 4,48 l

Bài 38.8 trang 53 sách bài tập Hóa 8: Trong phòng thí nghiệm có các kim loại Al, Fe va dung dịch HCl.

   a) Cho dùng một khối lượng các kim loại trên tác dụng hết với dung dịch HCl thì kim loại nào cho khí hidro nhiều hơn?

   b) Nếu thu được cùng 1 lượng khí hidro thì khối lượng kim loại nào dùng ít hơn?

Lời giải:

   Gọi a(g) là khối lượng của các kim loại cùng tác dụng với HCl.

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 8 Trang 53 Sach Bai Tap Hoa 8

   Vậy x >y hay cho cùng một lượng Al và Fe tác dụng hết dung dịch HCl thì Al cho thể tích H2 nhiều hơn sắt.

   b) Nếu thu được cùng một lượng khí hidro thì lượng Al dùng ít hơn Fe.

Bài 38.9 trang 53 sách bài tập Hóa 8: Dùng khí H2 để khử hết 50g hỗn hợp A gồm đồng (II) oxit và sắt (III) oxit. Biết trong hỗn hợp sắt (III) oxit chiếm 80% khối lượng. Thể tích khí H2 cần dùng là:

   A.29,4 lit    B. 9,7 lit    C. 19,6 lit    D. 39,2 lit

   Tìm câu trả lời đúng.

Lời giải:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 9 Trang 53 Sach Bai Tap Hoa 8 1

Theo pt (1) nH2(1) = 3.nFe2O3 = 0,25.3 = 0,75(mol)

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 9 Trang 53 Sach Bai Tap Hoa 8 2

Theo pt (2): nH2(2) = nCu = 0,125 mol

VH2 = 22,4 . nH2 = 22,4 . (nH2(1) + nH2(2)) = 22,4 . (0,75 + 0,125) = 19,6 (l)

⇒ Chọn C.

Bài 38.10 trang 53 sách bài tập Hóa 8: Viết công thức hóa học các muối sau đây:

   a) Canxi clorua;    b) Kali clorua;    c) Bạc nitrat

   d) Kali sunfat;    e) Magie nitrat ;    f) Canxi sunfat.

Lời giải:

   a) CaCl2    b) KCl    c) AgNO3

   d) K2SO4    d) Mg(NO3)2    e) CaSO4

Bài 38.11 trang 53 sách bài tập Hóa 8: a) Cho 13g kẽm tác dụng với 0,3 mol HCl. Khối lượng muốn ZnCl2 được tạo thành trong phản ứng này là:

   A. 20,4g;    B. 10,2g;    C. 30,6g;    D. 40g

   Hãy chọn đáp số đúng.

   b) Có thể nói trong HCl có các đơn chất hidro và Clo được không? Tại sao?

Lời giải:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 11 Trang 53 Sach Bai Tap Hoa 8 1

b) Không thể nói trong HCl có các đơn chất hidro và clo. Vì hợp chất là những chất được tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên do đó chỉ có thể nói HCl được tạo thành từ 2 nguyên tố hóa học là hidro và clo.

Bài 38.12 trang 54 sách bài tập Hóa 8: Thế nào là gốc axit? Tính hóa trị của các gốc axit tương ứng với axit sau:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 12 Trang 54 Sach Bai Tap Hoa 8

Lời giải:

   Gốc axit là phần còn lại của phân tử axit sau khi tách riêng nguyên tử hidro trong phân tử axit.

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 12 Trang 54 Sach Bai Tap Hoa 8 1

Bài 38.13 trang 54 sách bài tập Hóa 8: a) Xác định hóa trị của Ca, Na,Fe, Cu,Al trong các hidroxit sau đây:

Ca(OH)2, NaOH, Fe(OH)3, Cu(OH)2, Al(OH)3

b) Trong 1,35g nhôm tác dụng với dung dịch chứa 7,3g HCl. Khối lượng muối tạo thành là:

A. 3,3375g   B. 6,675g.   C. 7,775g   D. 10,775g

Hãy chọn đáp án đúng.

Lời giải:

a) Ca(OH)2: Ca có hóa trị II;

Cu(OH)2 : Cu có hóa trị II;

NaOH: Na có hóa trị I;

Al(OH)3: Al có hóa trị III;

Fe(OH)3: Fe có hóa trị III.

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 13 Trang 54 Sach Bai Tap Hoa 8 2

→ Chọn B.

Bài 38.14 trang 54 sách bài tập Hóa 8: Hãy nêu phương pháp nhận biết các khí: cacbon dioxit, oxi, nito, hidro.

Lời giải:

   – Lấy từng mẫu thử ở mỗi khí. Đưa đầu que đóm có than hồng và từng mẫu thử. Mẫu thử nào làm than hồng bùng cháy đó chính là oxi.

   – Đưa que đóm đang cháy vào các khí còn lại, khí nào làm cháy được với ngọn lửa màu xanh, đó là H2.

   – Cho các khí còn lại qua nước vôi trong. Khí nào làm đục nước vôi trong đó là CO2. Còn lại là khí nito không làm đục nước vôi trong.

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 14 Trang 54 Sach Bai Tap Hoa 8

Bài 38.15* trang 54 sách bài tập Hóa 8: Cho 60,5g hỗn hợp gồm 2 kim loại kẽm Zn và sắt Fe tác dụng hêt với dung dịch axit clohidric. Thành phần phần trăm khối lượng của sắt trong hỗn hợp là 46,289%. Tính:

   a) Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

   b) Thể tích khí H2 (đktc) sinh ra.

   c) Khối lượng các muối tạo thành.

Lời giải:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 15 Trang 54 Sach Bai Tap Hoa 8 1
Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 15 Trang 54 Sach Bai Tap Hoa 8 2

Bài 38.16 trang 54 sách bài tập Hóa 8: Cho 22,4g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5g axit H2SO4.

   a) Tính thể tích khí H2 thu được ở đktc.

   b) Chất nào thừa sau phản ứng và thừa bao nhiêu gì?

Lời giải:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 16 Trang 54 Sach Bai Tap Hoa 8 2

a) Theo pt nH2 = nH2SO4 = 0,25 mol ⇒ VH2 = 0,25 .22,4 = 5,6 l

b) Sắt thừa sau phản ứng:

Theo pt nFe(pư) = nH2SO4 = 0,25 mol ⇒ mFe (pư) = 0,25 .56 = 14g

mFe (dư) = 22,4 – 14 =8,4 g

Bài 38.17 trang 54 sách bài tập Hóa 8: Dẫn 6,72 lit (ở đktc) hỗn hợp hai khí H2 và CO từ từ qua hỗn hợp hai oxit FeO và CuO nung nóng, sau phản ứng thấy khối lượng hỗn hợp giảm m gam.

a) Viết phương trình hóa học

b) Tính m

c) Tính phần trăm thể tích các khí, biết tỉ khối các khí so với CH4 bằng 0,45.

Lời giải:

a) Các PTHH:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 17 Trang 54 Sach Bai Tap Hoa 8

b) Khối lượng chất rắn giảm đi sau phản ứng do đã mất bớt các nguyên tử oxi trong oxit để tạo thành kim loại.

Từ phương trình hóa học ở câu a, ta có số mol nguyên tử của oxi trong oxit mất đi bằng với số mol của CO và H2 tham gia phản ứng

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 17 Trang 54 Sach Bai Tap Hoa 8 3

Vậy khối lượng chất rắn giảm đi: 0,3 . 16 = 4,8g

c) Gọi x là số mol của H2

y là số mol của CO

Theo đề bài, ta có:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 17 Trang 54 Sach Bai Tap Hoa 8 2

Bài 38.18 trang 54 sách bài tập Hóa 8: Cho 3,6g một oxit sắt vào dung dịch HCl dư. Sauk hi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,35g một muối sắt clorua. Hãy xác định công thức phân tử của oxit sắt.

Lời giải:

Gọi công thức oxit sắt là Fe2Ox

PTHH:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 18 Trang 54 Sach Bai Tap Hoa 8 2

Công thức oxit sắt là FeO

Bài 38.19 trang 54 sách bài tập Hóa 8: Cho dòng khí H2 dư qua 24g hỗn hợp hai oxit CuO và Fe2O3 nung nóng. Tính khối lượng Fe và Cu thu được sau phản ứng. Biết rằng: mFe2O3 : mCuO = 3 : 1

Lời giải:

Theo đề bài, ta có:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 19 Trang 54 Sach Bai Tap Hoa 8 3

Phương trình hóa học:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 19 Trang 54 Sach Bai Tap Hoa 8 4

Theo pt: nFe = 2.nFe2O3 = 2. 0,1125 = 0,225 mol

nCu = nCuO = 0,075 mol

mFe = 0,225.56 = 12,6(g)

mCu = 0,075.64 = 4,8(g)

Bài 38.20 trang 55 sách bài tập Hóa 8: Cho 10,4g oxit của một nguyên tố kim loại có hóa trị II tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng tạo thành 15,9g muối. Xác định nguyên tố kim loại.

Lời giải:

   Gọi nguyên tố kim loại là A → nguyên tử khối là MA

   Phương trình hóa học:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 20 Trang 55 Sach Bai Tap Hoa 8

   → A là stronti (Sr)

Bài 38.21 trang 55 sách bài tập Hóa 8: Cho 0,3g một kim loại tác dụng hết nước cho 168ml khí hidro ( ở đktc). Xác định tên kim loại, biêt rằng kim loại có hóa trị tối đa là III.

Lời giải:

Gọi R là kí hiệu của kim loại có hóa trị n

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 21 Trang 55 Sach Bai Tap Hoa 8 1

Với n = 1 → MR = 20 không có kim loại nào có nguyên tử khối là 20

      n = 2 → MR = 40 (Canxi)

      n = 3 → MR = 60 ( loại)

Vậy R là Canxi(Ca)

Bài 38.22 trang 55 sách bài tập Hóa 8: Cho 5,6g kim loại tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl cho 11,1 muối clorua của kim loại đó. Xác định tên kim loại. Biết kim loại có hóa trị tối đa là III.

Lời giải:

Gọi R là kí hiệu của nguyên tố kim loại có hóa trị x

Công thức phân tử của oxit kim loại là R2Ox

Phương trình hóa học

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 21 Trang 55 Sach Bai Tap Hoa 8 2

Với x = 1 → R = 20 (loại)

      x = 2 → R = 40(canxi)

      x = 3 → R = 60(loại)

Vậy R là canxi (Ca)

Bài 38.23 trang 55 sách bài tập Hóa 8: Cho một dòng khí H2 dư qua 4,8g hỗn hợp CuO và một oxit sắt nung nóng thu được 3,52g chất rắn. Nếu cho chất rắn đó là hòa tan trong axit HCl thì thu được 0,896lit H2 (đktc). Xác định khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp và công thức phân tử của oxit sắt.

Lời giải:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 23 Trang 55 Sach Bai Tap Hoa 8 5

Gọi a là số mol của CuO

      b là số mol của FexOy

Cho hỗn hợp chất rắn vào dung dịch HCl có H2 bay ra, chỉ có Fe tác dụng với HCl

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 23 Trang 55 Sach Bai Tap Hoa 8 6

Từ PT (2) nFe = x. nFexOy = b.x mol

Từ PT (3) nH2 = nFe = b.x mol ⇒ bx = 0,04 mol

⇒ nFe = 0,04 mol

mFe = 0,04.56 =2,24(g)

mCu = 3,52 – 2,24 = 1,28(g)

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 23 Trang 55 Sach Bai Tap Hoa 8 7

nCuO = 0,02(mol)

→ mCuO = 0,02.80=1,6(g)

mFexOy = 4,8 – 1,6 = 3,2(g)

mO trong oxit sắt = mFexOy – mFe = 3,2 – 2,24 = 0,96(g)

Trong công thức FexOy, ta có tỉ lệ:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 23 Trang 55 Sach Bai Tap Hoa 8 8

Vậy công thức phân tử của oxit sắt là Fe2O3.

Bài 38.24 trang 55 sách bài tập Hóa 8: Dùng khí H2 khử 31,2g hỗn hợp CuO và Fe3O4 trong hỗn hợp khối lượng Fe3O4 nhiều hơn khối lượng CuO là 15,2g. Tính khối lượng Cu và Fe thu được.

Lời giải:

Gọi a là khối lượng của CuO ⇒ mFe3O4 = a + 15,2

Theo đề bài, ta có: a + a + 15,2 = 31,2

2a = 16

→ a = 8

Vậy:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 24 Trang 55 Sach Bai Tap Hoa 8 2
Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 Bai 24 Trang 55 Sach Bai Tap Hoa 8 3

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 963

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email