Chương 6: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Giải Sách Bài Tập Lịch Sử 9 Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975) giúp HS giải bài tập, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học để các em có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:

  1. (trang 109 SBT Lịch Sử 9): Sau khi hệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam được kí kết, ta có thuận lợi cơ bản là

  A. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta nhận được sự ủng hộ to lớn của phe CNXH

  B. miền Bắc hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh

  C. quân Mĩ cùng với quân đồng minh của Mĩ phải rút khỏi nước ta, làm thay đổi so sánh lực lượng có lợi cho cách mạng

  D. đất nước được thống nhất và tiến lên XHCN

  Đáp án C

  2. (trang 109 SBT Lịch Sử 9): Chính quyền Sài Gòn thực hiện chiến dịch “ tràn ngập lãnh thổ” để

  A. “ bình định-lấn chiếm” vùng giải phóng của ta, tiếp tục chiến lược “ Việt Nam hoá chiến tranh”

  B. Phá hoại hiệp định Pa-ri

  C. tấn công xâm lược miền Bắc

  D. ổn định tình hình chính trị, củng cố các ấp chiến lược

  Đáp án A

  3. (trang 110 SBT Lịch Sử 9): Bộ Chính Trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam như thế nào

  A. giải phóng hoàn toàn miền Nam trước mua mưa 1975

  B. giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975-1976

  C. giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975-1976, nhưng nhấn mạnh ; Nếu thời cơ đến thì lập tức giải phóng Miền Nam ngay trong năm 1975

  D. giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975-1976, nhưng nhấn mạnh ; Nếu thời cơ đến thì lập tức giải phóng Miền Nam ngay trong năm 1976

  Đáp án C

  4. (trang 110 SBT Lịch Sử 9): Chiến dịch mở màn cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 là

  A. chiến dịch Đường 14- Phước Long

  B. chiến dịch Huế- Đà Nẵng

  C. chiến dịch Tây Nguyên

  D. chiến dịch Hồ Chí Minh

  Đáp án C

  5. (trang 110 SBT Lịch Sử 9): Bộ Chính Trị Trung ương Đảng chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975 vì

  A. Tây Nguyên là địa bàn chiến lược hết sức quan trọng

  B. Tây Nguyên là “ mái nhà” của Nam Lào và miền Trung

  C. Tây Nguyên là địch tập chung quân mỏng, bố phòng nhiều sơ hở

  D. Tây Nguyên là địch tập trung binh lực mạnh, nếu đánh thắng sẽ giải phóng được Miền Nam

  Đáp án A

  6. (trang 110 SBT Lịch Sử 9): Địa danh nào đã diễn ra trận chiến then chốt trong chiến dịch Tây Nguyên ?

  A. Playku    B. Kon Tum

  C. Buôn Ma Thuật    D. Đắc Lắc

  Đáp án C

  7. (trang 110 SBT Lịch Sử 9): Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc thắng lợi ngày

  A. 26-4-1975    B. 28-4-1975

  C. 30-4-1975    D. 2-5-1975

  Đáp án C

  8. (trang 110 SBT Lịch Sử 9): Tỉnh cuối cùng ở Miền Nam được giải phóng trong tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 là

  A. Châu Đốc    B. Cà Mau    C. Hà Tiên    D. Kiên Giang

  Đáp án A

  9. (trang 111 SBT Lịch Sử 9): Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước là

  A. Sự lãnh đạo của Đảng với đường lối chính trị , quân sự độc lập, tự chủ, sáng tạo

  B. Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn

  C. miền Bắc XHCN trở thành hậu phương vững chắc của cuộc kháng chiến

  D. tình đoàn kết, gắn bó của nhân dân ba nước Đông Dương và sự giúp đỡ có hiệu quả của các nước XHCN.

  Đáp án A

  Bài tập 2. (trang 111 SBT Lịch Sử 9): Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau

  1, [ ] Ngày 29-3-1973, toán lán Mĩ cuối cùng rút khỏi nước ta. Đông thời Mĩ cũng cắt viện trợ quân sự, kinh tế cho chính quyền Sài Gòn

  2, [ ] Chiến dịch giải phóng Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ mang tên “ chiến dịch Hồ Chí Minh

  3, [ ] Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 hoàn toàn thắng lợi đã tạo thời cơ lớn cho nhân dân Lào và Cam-pu-chia hoàn thành giải phóng đất nước

  4, [ ] Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước mở ra một kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc- kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên XHCN.

  5, [ ] Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước cho nhân dân ta kéo dài 30 năm.

  Lời giải:

  Đúng 3, 4 ; sai 1, 2, 5

  Bài tập 3. (trang 111 SBT Lịch Sử 9): Điền các nội dung sự kiện cho phù hợp với mốc thời gian trong bảng dưới đây về diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

  Bài tập 3 trang 111 SBT Lịch Sử 9 | Giải sách bài tập Lịch Sử 9 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai Tap 3 Trang 111 Sbt Lich Su 9

  Lời giải:

  Bài tập 3 trang 111 SBT Lịch Sử 9 | Giải sách bài tập Lịch Sử 9 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai Tap 3 Trang 111 Sbt Lich Su 9 1
  Bài tập 3 trang 111 SBT Lịch Sử 9 | Giải sách bài tập Lịch Sử 9 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai Tap 3 Trang 111 Sbt Lich Su 9 2

  Bài tập 4. (trang 112 SBT Lịch Sử 9): Sau hiệp định Pa-ri năm 1973 về Việt Nam, lực lượng giữa ta và địch ở Miền Nam đã có sự thay đổi như thế nào ?

  Lời giải:

  Sau Hiệp định Pa-ri, lực lượng giữa ta và địch đã có sự thay đổi có lợi cho ta:

  – Quân Mĩ và quân đồng minh đã rút hết về nước, làm cho quân đội Sài Gòn mất hết chỗ dựa. Viện trợ của Mĩ về quân sự, kinh tế, tài chính giảm đáng kể.

  – Ta: trong điều kiện hòa bình, miền Bắc đẩy mạnh sản xuất và xây dựng, tăng tiềm lực kinh tế, quốc phòng, tạo điều kiện chi viện cho miền Nam.

  Ở Miền Nam, vùng giải phóng của ta được mơ rộng, sản xuất được đẩy mạnh đã tăng nguồn lực tại chỗ, chiến thắng Phước Long đánh dấu những biến đổi quan trọng trong so sánh lực lượng giữa ta và địch từ sau Hiệp định Pa-ri.

  Bài tập 5. (trang 112 SBT Lịch Sử 9): Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng Miền Nam có những điểm nào thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng

  Lời giải:

  Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam có những điểm khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng :Nhận định đúng thời cơ, tranh thủ thời cơ đánh nhanh, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa… linh hoạt trong khi thực hiện chủ trương, kế hoạch. Kế hoạch giải phóng đề ra là hai năm, nhưng nếu thời cơ đến thì giải phóng sớm trong năm 1975.

  Bài tập 6. (trang 113 SBT Lịch Sử 9): Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước ( 1954-1975)

  Lời giải:

  Nguyên nhân thắng lợi:

  Nhờ có sự lãnh đạo sang suốt tài tình của Đảng với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn sáng tạo. Đó là đường lối tiến hành đồng thời Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

  Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Đảng ta lãnh đạo, truyền thống đó được phát huy cao độ và nhân lên gấp bội…

  Miền Bắc xã hội chủ nghĩa được bảo vệ vững chắc, được xây dựng củng cố và không ngừng tăng lên về tiềm lực kinh tế quốc phòng, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn đối với tuyền tuyến…

  Tình đoàn kết gắn bó giữa nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc đấu tranh chống một kẻ thù chung đã tạo nên sức mạnh to lớn cho lực lượng chung của cách mạng ba nước và cho từng nước Đông Dương.

  Sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các lực lượng cách mạng, hòa bình dân chủ trên thế giới. Nhất là Liên Xô Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em.

  Trong những nguyên nhân trên thì sự lãnh đạo của Đảng với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đung đắn sáng tạo….là nguyên nhân quan trọng nhất.

  Vì: Đảng lãnh đạo là nguyên nhân bao trùm, chi phối các nguyên nhân khác….Nếu không có Đảng lãnh đạo thì sẽ không có sức mạnh tổng hợp của dân tộc, không thể kết hợp được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Sự lãnh đạo của Đảng là một nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

  Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước:

  Đối với dân tộc.

  – Là thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc dân tộc: Kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc từ sau cách mạng tháng Tám 1945.

  – Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc ở nước ta hơn một thế kỹ. Trên cơ sở đó hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện thống nhất nước nhà.

  – Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã mở ra một kỹ nguyên mới trong lịch sử dân tộc-Kỹ nguyên đất nước độc lập, thống nhất , đi lên Chủ nghĩa xã hội.

  Đối với thế giới:

  Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã đập tan cuộc phản kích lớn nhất của các lực lượng phản cách mạng sau chiến tranh thế giới thứ hai.

  Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã phá vỡ phòng tuyến quan trọng ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản ở Đông Nam Á của đế quốc Mỹ, góp phần làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng.

  Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã tăng cường liên minh chiến đấu giữa ba dân tộc Đông Dương, tăng cường lực lượng cách mạng thế giới, là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, các dân tộc đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc.

   

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 895

  Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

  Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

  Print Friendly, PDF & Email