SBT Tiếng Anh 5 Tập 2

Học Tốt Tiếng Anh Lớp 5 Unit 11: What’s the matter with you? giúp bạn giải các bài tập trong sách bài tập tiếng anh, học tốt tiếng anh 5 tập trung vào việc sử dụng ngôn ngữ (phát âm, từ vựng và ngữ pháp) để phát triển bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết):

  A. Pronunciation (trang 44 SBT Tiếng Anh 5)

  1. Mark the sentence intonation…(Đánh dấu ngữ điệu ( →) của câu. Sau đó đọc to những câu đó.)

  Giải sách bài tập Tiếng Anh 5 | Giải SBT Tiếng Anh 5 Phần 11 Pronunciation

  Hướng dẫn dịch:

  1. Bạn bị sao vậy? Tớ bị đau răng.

  2. Bạn bị sao vậy? Tớ bị đau lưng.

  . Bạn bị sao vậy? Tớ bị đau họng.

  2. Look, read and circle a or b. (Nhìn, đọc và khoanh tròn a hoặc b.)

  1. b 2. a 3. a 4. b 5. b

  Hướng dẫn dịch:

  1. Cậu ấy bị đau họng.

  2. Cô ấy bị đau răng.

  3. Cậu ấy bị sốt.

  4. Cậu ấy bị đau bụng.

  5. Cô ấy bị đau đầu.

  B. Vocabulary (trang 44-45 SBT Tiếng Anh 5)

  1. Look and complete. (Đọc và hoàn thành.)

  a. sore throat

  b. backache

  c. headache

  d. toothache

  e. stomachache

  f. fever

  Hướng dẫn dịch:

  a. sore throat: đau họng

  b. backache: đau lưng

  c. headache: đau đầu

  d. toothache: đau răng

  e. stomachache: đau bụng

  f. fever: sốt

  2. Complete the sentences…(Hoàn thành những câu sau với những từ trong phần B1.)

  1. sore throat

  2. toothache

  3. fever

  4. backache

  5. stomach ache

  Hướng dẫn dịch:

  1. Tuần trước Trung bị đau họng. Cậu ấy đã không nói được.

  2. Hôm qua Nam phải tới nha sĩ vì cậu ấy bị đau răng.

  3. Quân nằm trên giường và cảm thấy rất nóng. Cậu ấy đang bị sốt.

  4. Ông của Phong bị đau lưng. Ông không thể vác đồ nặng được.

  5. Tối qua Trung bị đau bụng vì đã ăn quá nhiều vào bữa tối.

  C. Sentence patterns (trang 45 SBT Tiếng Anh 5)

  1. Read and match (Đọc và nối)

  1. b 2. d 3. e 4. a 5. c

  Hướng dẫn dịch:

  1. Bạn bị sao vậy? Tớ bị đau đầu.

  2. Nam bị đau răng. Cậu ấy nên tới nha sĩ.

  3. Phong bị sốt. Cậu ấy nên nằm trên giường.

  4. Mai bị đau bụng. Cô ấy không nên ăn nhiều đồ ngọt.

  5. Bà của Quân bị đau lưng. Bà không nên vác đồ nặng.

  2. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

  1. matter  2. toothache 3. Should
  4. will 5. Stomachache 6. Eggs

  Hướng dẫn dịch:

  1.

  Mai: Bạn bị sao vậy?

  Tony: Tớ không được khỏe. Tớ bị đau răng.

  Mai: Tội nghiệp bạn. Bạn nên tới nha sĩ.

  Tony: Ừ, tớ sẽ đi. Cảm ơn.

  2.

  Nam: Phong đâu rồi?

  Quân: Cậu ấy ở nhà rồi.

  Nam: Tại sao vậy?

  Quân: Cậu ấy không được khỏe. Cậu ấy bị đau bụng.

  Nam: Tớ biết rồi. Hôm qua cậu ấy đã ăn rất nhiều trứng.

  D. Speaking (trang 46 SBT Tiếng Anh 5)

  1. Read and reply (Đọc và đáp lại)

  a. I have a sore throat.

  b. You should go to the dentist.

  c. You should go to the doctor.

  d. He shouldn’t carry heavy things.

  Hướng dẫn dịch:

  a. Tôi bị đau họng.

  b. Bạn nên đi đến nha sĩ.

  c. Bọn nên đi đến bác sĩ.

  d. Ông ấy không nên mang nhiều vật nặng.

  2. Respond to the sentences above. (Đáp lại những câu trên)

  a. You shouldn’t eat a lot of sweets.

  b. You should go to the dentist.

  c. You should go to the doctor.

  d. He shouldn’t carry heavy things.

  Hướng dẫn dịch:

  a. Bạn không nên ăn nhiều kẹo.

  b. Bạn nên đi đến nha sĩ.

  c. Bọn nên đi đến bác sĩ.

  d. Ông ấy không nên mang nhiều vật nặng.

  E. Reading (trang 46-47 SBT Tiếng Anh 5)

  1. Read and complete. (Đọc và hoàn thành.)

  (1) school

  (2) has

  (3) because

  (4) doctor

  (5) dentist

  (6) happy

  Hướng dẫn dịch:

  Hôm nay trời rất lạnh. Một số học sinh không tới trường. Trong số đó có Mai, Trung, Phong và Quân. Mai không thể tới lớp vì cô ấy bị đau đầu. Trung ở nhà vì cậu ấy bị đau bụng. Phong đã tới bác sĩ vì cậu ấy bị sốt. Quân tới nha sĩ vì bị đau răng. Nam không vui vì cậu ấy nhớ bạn bè của mình.

  2. Read again and tick (Đoc lại và đánh dấu tick)

  Mai: headache

  Trung: stomach ache

  Phong: fever

  Quân: toothache

  F. Writing (trang 47 SBT Tiếng Anh 5)

  1. Put the words…(Đặt các từ theo thứ tự để tạo thành câu.)

  1. What’s the matter with you?

  2. I have a sore throat.

  3. I cannot speak or eat.

  4. You should go to the doctor.

  5. You shouldn’t eat ice cream.

  Hướng dẫn dịch:

  1. Bạn bị làm sao thế?

  2. Tôi bị viêm họng

  3. Tôi không thể nói hoặc ăn.

  4. Bạn nên đi đến bác sĩ.

  5. Bạn không nên ăn kem.

  2. Read and write (Đọc và viết)

  Dear Phuong Trinh,

  I have a sore throat. I cannot talk.

  What should I do?

  Thanks,

  Minh Khang.

     

  Dear Minh Khang,

  l’m very sorry hear about your health.

  I think you should go to the doctor and shouldn’t eat ice cream.

  I hope you’ll get well soon.

  Best,

  Phuong Trinh.

  Hướng dẫn dịch:

  Phương Trinh thân mến!

  Tôi bị đau họng. Tôi không thể nói.

  Tôi nên làm gì?

  Cảm ơn bạn,

  Minh Khang.

     

  Khang thân mến!

  Tôi rất tiếc khi nghe/biết về sức khỏe của bạn.

  Tôi nghĩ bạn nên đi đến bác sĩ và không nên ăn kem.

  Tôi hy vọng bạn sẽ sớm khỏe lại.

  Thân,

  Phương Trinh.

   

  Print Friendly, PDF & Email

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

  Bình luận