4. Em học gõ 10 ngón

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

T1 trang 39 SBT Tin học 5: Gõ tự do bằng phần mềm Mario với hàng phím cơ bản

Lời giải:

Hướng dẫn:

1. Nháy chuột để chọn Lesson → Home Row Only

2. Nháy chuột ở khung tranh số 4, mức gõ tự do

3. Gõ các chữ xuất hiện trên màn hình

Luyện tập đến khi nào đạt tốc độ gõ WPM là 10.

T2 trang 39 SBT Tin học 5: Gõ tự do bằng phần mềm Mario với hàng phím cơ bản và hàng phím trên.

Lời giải:

Hướng dẫn:

1. Nháy chuột để chọn Lesson → Add Top Row.

2. Nháy chuột ở khung tranh số 4, mức gõ tự do

3. Gõ các chữ xuất hiện trên màn hình.

Luyện tập đến khi nào đạt tốc độ gõ WPM là 10.

T3 trang 40 SBT Tin học 5: Gõ tự do bằng phần mềm Mario với hàng phím cơ bản, hàng phím trên và hàng phím dưới.

Lời giải:

Hướng dẫn:

1. Nháy chuột để chọn Lesson → Add Bottom Row.

2. Nháy chuột ở khung tranh số 4, mức gõ tự do.

3. Gõ các chữ xuất hiện trên màn hình.

Luyện tập đến khi nào đạt tốc độ gõ WPM là 10.

T4 trang 40 SBT Tin học 5: Khởi động phần mềm Word rồi tập gõ trích đoạn sau:

A long time ago there were a king and queen who were unhappy because they were childless. But it happened that one when the queen was bathing, a frog crept out of the water on to the land, and said to her, “Your wish shall e fulfilled, before a year has goen by, you shall have a daughter”.

What the frog had said came true, and the queen had a little girl who was so pretty that the king could not contain himself for joy, and orderd a great feast. He invited not only his kindred, friends and accquaintances, but also the wise women, in order that they might be kind and well disposed towards the chill. There were thirteen of them in his kingdom, but, as he had only twelve golden pates for them to eat out of, one of them had to be left at home.

The feast was held with all manager of splendor and when it came to an end the wise women bestowed their magic gifts upon the baby – one gave virtue, another beauty, a third riches, and so on with everything in the world that one can wish for.

Lời giải:

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 987

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email