Phần Hình học – Chương 1: Đoạn thẳng

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Sách Giải Sách Bài Tập Toán 6 Ôn tập Chương 1 hình học giúp bạn giải các bài tập trong sách bài tập toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Bài 1.1 (trang 138 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Chọn đáp án đúng.

Quan sát hình bs 6

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bai 1 Trang 138 Sach Bai Tap Toan 6 Tap 1

(A) đường thẳng d đi qua điểm T.

(B) đường thẳng d đi qua hai điểm M và T.

(C) đường thẳng d không đi qua điểm M và không đi qua điểm T.

(D) đường thẳng d đi qua điểm M và không đi qua điểm T.

Lời giải:

Chọn (D) đường thẳng d đi qua điểm M và không đi qua điểm T.

Bài 1.2 (trang 138 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua hai trong số năm điểm (phân biệt), nhưng không có ba điểm nào thẳng hàng cho trước?

(A) 1;        (B) 5;        (C) 10;        (D) Vô số.

Lời giải:

Chọn (C) 10.

Bài 1.3 (trang 138 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Với ba điểm (phân biệt) M, N, P thẳng hàng thì

(A) Điểm N luôn nằm giữa hai điểm M, P;

(B) Điểm M và điểm N luôn nằm khác phía đối với điểm P;

(C) Điểm N và điểm P luôn nằm cùng phía đối với điểm M;

(D) Hai điểm luôn nằm về một phía đối với điểm còn lại.

Lời giải:

Chọn (D) Hai điểm luôn nằm về một phía đối với điểm còn lại.

Bài 1.4 (trang 139 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Hai tia trùng nhau nếu

(A) chúng có chung gốc và cùng nằm trên một đường thẳng;

(B) chúng có chung gốc và có một điểm chung khác với điểm gốc;

(C) chúng có hai điểm chung;

(D) chúng có rất nhiều điểm chung.

Lời giải:

Chọn (B) chúng có chung gốc và có một điểm chung khác với điểm gốc.

Bài 1.5 (trang 139 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Số đoạn thẳng mà hai đầu mút của mỗi đoạn là một trong các điểm M, N, P, Q được cho trong hình bs 7 bằng

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 Bai 5 Trang 139 Sach Bai Tap Toan 6 Tap 1

(A) 3;        (B) 4;      (C) 5;        (D) 6

Lời giải:

Chọn (D) 6.

Bài 1.6 (trang 139 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm N nằm giữa hai điểm M, P. Gọi E và F tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng MN, NP. Biết MN = 3cm. NP = 7cm. Khi đó, độ dài của đoạn EF bằng

(A) 4cm;        (B) 5cm;       (C) 3,5cm;        (D) 2cm.

Lời giải:

Chọn (B) 5cm.

Bài 1.7 (trang 139 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Trên tia Oz vẽ hai đường thẳng là OH = 3cm và OK = 7cm. Trên tia đối của tia Oz vẽ đoạn thẳng OL = 5cm. Gọi U và V tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng HK, HL. Khi đó, độ dài của đoạn thẳng UV bằng

(A) 6cm;        (B) 5cm;       (C) 4cm;        (D) 1cm.

Lời giải:

Chọn (A) 6cm.

Bài 1.8 (trang 139 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Cho đoạn thẳng MN = 10cm, điểm T nằm giữa hai điểm M, N và MT = 2cm, điểm R nằm giữa hai điểm T, N sao cho TR = 6cm. Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng MN. Khi đó độ dài của đoạn thẳng OR bằng

(A) 5cm;        (B) 4cm;       (C) 3cm;        (D) 2cm.

Lời giải:

Chọn (C) 3cm.

Bài 1.9 (trang 139 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Cho đoạn thẳng MN = 14cm, điểm P nằm giữa hai điểm M, N và MP = 4cm, điểm Q nằm giữa hai điểm P, N sao cho MP = QN. Gọi R, S tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng MP, NQ. Khi đó độ dài của đoạn thẳng SR bằng

(A) 10cm;        (B) 4cm;       (C) 3cm;        (D) 2cm.

Lời giải:

Chọn (A) 10cm.

Bài 1.10 (trang 139 Sách bài tập Toán 6 Tập 1): Cho trước 20 điểm (phân biệt). Số các đoạn thẳng có đầu mút lấy trong số các điểm đã cho bằng

(A) 10;        (B) 20;       (C) 190;        (D) 380

Lời giải:

Chọn (C) 190.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1012

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email