Phần Đại số – Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 7: Tỉ lệ thức giúp bạn giải các bài tập trong sách bài tập toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Bài 60 trang 19 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng các số nguyên:

a. 1,5: 2,6

Lời giải:

a. 1,5: 2,6 = 150 : 216 = 25 : 36

Bài 61 trang 19 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Chỉ rõ ngoại tỉ và trung tỉ của các tỉ lệ thức sau:

c. -0,375 : 0,875 = -3.63 : 8,47

Lời giải:

Ngoại tỉ là -5,1 và -1.15; trunh tỉ là 8,5 và 0,69

c. -0,375 : 0,875 = -3.63 : 8,47

Ngoại tỉ là -0,375 và 8,47; trung tỉ là 0,875 và 0-3,63

Bài 62 trang 19 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Các tỉ số sau đây có lập thành tỉ lệ thức hay không?

a. (-0,3): 2,7 và (-1,71) : 15,39

b. 4,86 : (-11,34) và (-9,3): 21,6

Lời giải:

a. (-0,3).15,39 = -4,617

2,7.(-1,71) = -4,617

=> (-0,3).1,1539 = 2,7.(-1,71)

Vậy ta có tỉ lệ thức (-0,3): 2,7 = (-1,71) : 15,39

b. 4,86.21,6 = 104,976

(-11,34).(-9,3) = 105,462

4,86.21,6 ≠ (-11,34).(-9,3)

Vậy: 4,86 : (-11,34) ≠ (-9,3): 21,6 không lập thành tỉ lệ thức

Bài 63 trang 19 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Có thể lập được tỉ thức từ các số sau đây không? Nếu lập được hãy viết tỉ lệ thức đó:

a. 1,05; 30; 42; 1,47

b. 2,2; 4,6; 3,3; 6,7

Lời giải:

a. 1,05.42 = 44,1

1,47.30 =44,1

Suy ra 1,05.42 = 1,47.30

Ta có các tỉ lệ thức sau:

b. 2,2.6,7 = 14,74

3,3.4,6 = 15,18

Suy ra 2,2.6,7 ≠ 3,3.4,6.

Vậy không lập được các tỉ lệ thức từ các số đó.

Bài 64 trang 19 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau:

a. 7.(-28) = (-49).4

b. 0,36.4,25 = 0,9.1,7

Lời giải:

a. 7.(-28) = (-49).4

b. 0,36.4,25 = 0,9.1,7

Bài 65 trang 20 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể lập từ các tỉ lệ thức sau:

Lời giải:

Bài 66 trang 20 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể có từ các số sau: 5; 25; 125; 625.

Lời giải:

Ta có: 5.625 = 3125; 25.125 = 3125

Suy ra: 5.625 = 25.125

Bài 67 trang 20 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Chứng minh rằng từ đẳng thức ad = bc (c, d ≠ 0), ta có thể suy ra được tỉ lệ

Lời giải:

Ta có: ad = bc; c ≠ 0; d ≠ 0 suy ra cd ≠ 0

Chia cả 2 vế cho cd. Suy ra:

Bài 68 trang 20 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức từ bốn trong 5 số sau đây:

4; 16; 64; 256; 1024

Lời giải:

Ta có: 4,256 = 1024; 16.64 = 1024

Vậy: 4.256 = 16.64

Lập được các tỉ lệ thức:

Bài 69 trang 20 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tìm x biết:

Lời giải:

a. Ta có:

=> x.x = (-15).(-60) => x2=900

Suy ra: x = 30 hoặc x = -30

b. Ta có:

Bài 70 trang 20 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

b. (0,25x) : 3 = (5/6):0,125

c. 0,01 : 2,5 = (0,75x) : 0,75

Lời giải:

b) (0,25x) : 3 = 5/6:0,125

⇔ (0,25x).0,125=3.(5/6) ⇔ (0,25x). 0,125 = 2,5 ⇔ 0,25x = 2,5 : 0,125

⇔ 0,25x = 20 ⇔ x = 20 : 0,25 =80

c) 0,01 : 2,5 = (0,75x) : 0,75

⇔ (0,75x).2,5 = 0,01.0,75

⇔ (0,75x) = (0,01.0,75) : 2,5

⇔0,75x = 0,003

⇔ x = 0,003 : 0,75 ⇔ x = 0,004

Bài 71 trang 20 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho tỉ lệ thức

Tìm x và y

Lời giải:

Ta có:

Thay xy = 112 vào biểu thức ta có:

Suy ra x2 = 64 => x = 8 hoặc x = -8

Với x = 8 thì y = 112/8 = 14

Với x = -8 thì y = -14

Vậy ta có: x = 8; y = 14 hoặc x = -8; y = -14

Bài 72 trang 20 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Chứng mnh rằng tỉ lệ thức

(với b + d ≠ 0) ta suy ra được

Lời giải:

Ta có:

Cộng vào từng vế đẳng thức (1) với ab ta có:

ab+ ad = ab + bc => a(b + d) = b( a+ c)

Bài 73 trang 20 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho a, b, c, d ≠ 0. Từ tỉ lệ thức

Hãy suy ra tỉ lệ thức:

Lời giải:

Vì a, b, c, d ≠ 0 nên ta có thể đặt

Suy ra:a = kb; c = kd

Ta có:

Bài 7.1 trang 21 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho tỉ lệ thức

Điền dấu x vào ô thích hợp trong bảng sau:

Câu Đúng Sai
a) Các số 7,5 và 12 là các ngoại tỉ
b) Các số 4 và 7,5 là các trung tỉ
c) Các số 4 và 22,5 là các trung tỉ
d) Các số 22,5 và 12 là các trung tỉ
e) Các số 7,5 và 22,5 là các ngoại tỉ

Lời giải:

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai e) Sai

Bài 7.2 trang 21 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Từ tỉ lệ thức


Hãy chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn (B)

Bài 7.3 trang 21 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho a/b = c/d (a, b, c khác 0, a ≠ b, c ≠ d). Chứng minh rằng:

Lời giải:

Bài 7.4 trang 21 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho tỉ lệ thức a/b = c/d. Chứng minh rằng :

Lời giải:

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1025

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống