Chương 8: Từ vi mô đến vĩ mô

Giải Sách Bài Tập Vật Lí 12 – Bài 40: Các hạt sơ cấp giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

Bài 40.1, 40.2, 40.3 trang 122 Sách bài tập Vật Lí 12:

40.1. Trong phạm vi kích thước và cấu tạo xét trong bài này, những hạt nào không thể coi là hạt sơ cấp ?

A. Electron.        B. Hạt nhân hiđrô.

C. Nơtron.        D. Hạt nhân Giải sách bài tập Vật Lí 12 | Giải sbt Vật Lí 12 12 6c.

40.2. Electron là hạt sơ cấp thuộc loại

A. leptôn.        B. hipêron.        C. mêzôn.        D. nuclon.

40.3. Hạt nào sau đây không phải là hạt sơ cấp ?

A. prôtôn (p).        B. anpha (α).

C. pôzitron (e+).        D. êlectron (e).

Lời giải:

40.1 40.2 40.3
D A B

Bài 40.4 trang 122 Sách bài tập Vật Lí 12: Không kể hạt phôtôn, hạt sơ cấp nào nhẹ nhất hiện nay được biết đến ?

Lời giải:

Hạt nơtrinô ve và phản hạt của nó.

Bài 40.5 trang 122 Sách bài tập Vật Lí 12: Trong phân ứng sau có bảo toàn khối lượng không ?

e + e+ = 2γ

(êlectron + pôzitron ⇒ hai phôtôn)

Lời giải:

Trong phản ứng đó vẫn có bảo toàn khối lượng, vì hạt phôtôn có khối lượng tĩnh bằng 0, nhưng nó luôn luôn chuyển động, nên luôn có năng lượng dưới dạng động năng.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận