Chương 7: Sự tiến hóa của động vật

Giải Bài Tập Sinh Học 7 – Bài 56: Cây phát sinh giới động vật giúp HS giải bài tập, cung cấp cho học sinh những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên:

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 56 trang 182:

   – Trên hình 56.2A, hãy gạch chân 1 nét những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ, gạch 2 gạch những đặc điểm lưỡng cư cổ giống lưỡng cư ngày nay.

   – Trên hình 56.2B, hãy gạch chân 1 nét những đặc điểm của chim cổ giống với bò sát ngày nay.

   – Những đặc điểm giống và khác nhau đó nói lên điều gì về mối quan hệ họ hang giữa lưỡng cư cổ và cá vây chân cổ, chim cổ và bò sát cổ.

Lời giải:

   – 1.Di tích nắp mang, vây đuôi, vảy ; 2.chi năm ngón

   – Đuôi dài, 3 ngón đều có vuốt, long vũ, cánh, hàm có răng

   – Cá vây chân cổ có thể là tổ tiên của lưỡng cư cổ, còn bò sát cổ có thể là tổ tiên của chim cổ.

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 56 trang 184: Quan sát, đọc chú thích trên sơ đồ cây phát sinh hình 56.3, trả lời những câu hỏi sau:

   – Cho biết ngành chân khớp có quan hệ họ hang gần gũi với ngành than mềm hơn hay với động vật có xương sống hơn.

   – Cho biết ngành than mềm có quan hệ họ hang gần với ngành ruột khoang hơn hay với ngành giun đốt hơn.

Lời giải:

    – Thân mềm

    – Giun đốt

Bài 1 (trang 184 sgk Sinh học 7): Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật .

Lời giải:

 Ý nghĩa, tác dụng của cây phát sinh giới động vật:

   – Cho biết nguồn gốc chung của giới động vật.

   – Cho biết quá trình phát sinh, tiến hóa của giới động vật.

   – Cho biết mối quan hệ họ hàng giữa các ngành động vật.

   – Cho biết mức độ phong phú và đa dạng của các nhóm loài.

Bài 2 (trang 184 sgk Sinh học 7): Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn hay cá chép hơn ?

Lời giải:

  Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn cá chép. Vì cá voi thuộc lớp thú bắt nguồn từ nhánh tiến hóa có gốc cùng với hươu sao. Trong khi đó cá chép lại thuộc lớp có xương, là động vật bậc thấp hơn với lớp Thú.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận