Chương 5: Tiêu hóa

Giải Bài Tập Sinh Học 8 – Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt giúp HS giải bài tập, cung cấp cho học sinh những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên:

  1. Kiến thức:

  – Enzim trong nước bọt có tên là gì?

  Trả lời: Enzim trong nước bọt có tên là amilaza.

  – Enzim trong nước bọt có tác dụng gì với tinh bột?

  Trả lời: Enzim amilaza ở miệng đã làm biến đổi một phần tinh bột ở dạng chín trong thức ăn thành đường mantôzơ.

  – Enzim trong nước bọt hoạt động tốt nhất trong điều kiện pH và nhiệt độ nào?

  Trả lời: Hoạt động tốt nhất ở pH trung bình (6-8) và nhiệt độ ấm của cơ thể (36-38oC).

  2. Kĩ năng:

  – Trình bày lại các bước trong thí nghiệm xác định vai trò và điều kiện hoạt động của enzim trong nước bọt.

  Trả lời:

  – Bước 1: Chuẩn bị vật liệu cho các ống nghiệm:

  + Ống A: 2ml hồ tinh bột + 2ml nước lã

  + Ống B: 2ml hồ tinh bột + 2ml nước bọt

  + Ống C: 2ml hồ tinh bột + 2ml nước bọt đã đun sôi

  + Ống D: 2ml hồ tinh bột + 2 ml nước bọt + vài giọt HCl (2%)

  – Bước 2: Tiến hành thí nghiệm: Dùng giấy đo pH trong các ống nghiệm và đặt thí nghiệm như hình 26.

  – Bước 3: Kiểm tra kết quả thí nghiệm: Chia phần dung dịch trong các ống thành 2 phần bằng nhau:

  + Ống A: thành Ống A1 và ống A2

  + Ống B: thành Ống B1 và ống B2

  + Ống C: thành Ống C1 và ống C2

  + Ống D: thành Ống D1 và ống D2

  – Dùng thuốc thử để kiểm tra kết quả biến đổi trong các ống nghiệm

  + Lô 1: Thêm vào mỗi ống A1, B1, C1, D1 vài giọt dung dịch iot (1%).

  + Lô 2: Thêm vào mỗi ống A2, B2, C2, D2 vài giọt dung dịch Strôme rồi đun sôi trên ngọn lửa đèn cồn.

  – So sánh kết quả giữa những ống nghiệm nào cho phép ta khẳng định enzim trong nước bọt có tác dụng biến đổi tinh bột thành đường:

  Trả lời: So sánh kết quả ống nghiệm A và B cho phép ta khẳng định enzim trong nước bọt có tác dụng biến đổi tinh bột thành đường.

  – So sánh kết quả giữa những ống nghiệm nào cho phép ta nhận xét về một vài đặc điểm hoạt động của enzim trong nước bọt.

  Trả lời:

  – So sánh kết quả ống nghiệm B với C cho phép ta nhận xét:

  + Enzim trong nước bọt hoạt động tốt ở nhiệt độ 37oC.

  + Enzim trong nước bọt bị phá hủy ở nhiệt độ 100oC.

  – So sánh kết quả ống nghiệm B với D cho phép ta nhận xét:

  + Enzim trong nước bọt hoạt động tốt ở độ pH = 7.

  + Enzim trong nước bọt không hoạt động tốt ở độ pH axit.

  Bảng 26-1. Kết quả thí nghiệm về hoạt động của enzim trong nước bọt (bước 2).

  Các ống nghiệm Hiện tượng(độ trong) Giải thích
  Ống A Không đổi Nước lã không có enzim biến đổi tinh bột
  Ống B Tăng lên Nước bọt có enzim làm biến đổi bớt tinh bột
  Ống C Không đổi Nhiệt độ tăng cao làm enzim trong nước bọt mất hoạt tính
  Ống D Không đổi Độ pH thấp (do xử lí HCl) nên mất hoạt tính enzim trong nước bọt.

  Bảng 26-2. Kết quả thí nghiệm về hoạt động của enzim trong nước bọt (bước 3)

  Giải bài tập Sinh học 8 | Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bai 26 Thuc Hanh

   

  Print Friendly, PDF & Email

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

  Bình luận