Chương 6: Trao đổi chất và năng lượng

Giải Bài Tập Sinh Học 8 – Bài 35: Ôn tập học kì 1 giúp HS giải bài tập, cung cấp cho học sinh những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên:

  Hệ thống hóa kiến thức Sinh 8 Kì 1 trang 111-112:

  Trả lời:

  Bảng 35-1. Khái quát về cơ thể người

  Giải bài tập Sinh học 8 | Trả lời câu hỏi Sinh 8 He Thong Hoa Kien Thuc On Tap Ki 1

  Bảng 35-2. Sự vận động của cơ thể

  Giải bài tập Sinh học 8 | Trả lời câu hỏi Sinh 8 He Thong Hoa Kien Thuc On Tap Ki 1 1

  Bảng 35-3. Tuần hoàn

  Giải bài tập Sinh học 8 | Trả lời câu hỏi Sinh 8 He Thong Hoa Kien Thuc On Tap Ki 1 2

  Bảng 35-4. Hô hấp

  Giải bài tập Sinh học 8 | Trả lời câu hỏi Sinh 8 He Thong Hoa Kien Thuc On Tap Ki 1 3

  Bảng 35-5. Tiêu hóa

  Giải bài tập Sinh học 8 | Trả lời câu hỏi Sinh 8 He Thong Hoa Kien Thuc On Tap Ki 1 4

  Bảng 35-6. Trao đổi chất và chuyển hóa

  Giải bài tập Sinh học 8 | Trả lời câu hỏi Sinh 8 He Thong Hoa Kien Thuc On Tap Ki 1 5

  Câu 1 trang 112 Sinh học 8: Trong phạm vi các kiến thức đá học, hãy chứng minh tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của sự sống.

  Trả lời:

  – Tế bào là đơn vị cấu trúc của mọi cơ thể sống hay nói cách khác, mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào  là đơn vị cấu tạo; với 3 thành phần: màng sinh chất, chất tế bào và nhân (hay màng nhân).

  – Tế bào có chức năng hoàn thiện, nó có thể đảm nhiệm mọi chức năng như một cơ thể sống. Ví dụ như các cơ thể đơn bào (động vật nguyên sinh như trùng roi, trùng giày…) có thể đảm nhiệm mọi chức năng của cơ thể sống.

  Câu 2 trang 112 Sinh học 8: Trình bày mối liên hệ về chức năng giữa các hệ cơ quan đã học (bộ xương, hệ cơ, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa).

  Trả lời:

  – Cơ thể là một khối thống nhất. Sự hoạt động của các cơ quan trong một hệ cũng như sự hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể đều luôn luôn thống nhất với nhau:

  + Bộ xương tạo khung cho toàn bộ cơ thể, là nơi bám của hệ cơ và là giá đỡ cho các hệ cơ quan khác.

  + Hệ cơ hoạt động giúp xương cử động, các cơ quan vận động

  + Hệ tuần hoàn dẫn máu đến tất cả các hệ cơ quan, giúp vận chuyển các chất dinh dưỡng và oxi tới các tế bào ; các chất thải, cacbonic từ tế bào tới các cơ quan và thải ra ngoài

  + Hệ hô hấp lấy O2 từ môi trường cung cấp cho các hệ cơ quan và thải CO2 ra môi trường thông qua hệ tuần hoàn.

  + Hệ tiêu hóa lấy thức ăn từ môi trường ngoài và biến đổi chúng thành các chất dinh dưỡng để cung cấp cho tất cả các cơ quan của cơ thể qua hệ tuần hoàn.

  + Hệ bài tiết giúp thải các chất cặn bã, chất thừa trong trao đổi chất của tất cả các hệ cơ quan ra môi trường ngoài thông qua hệ tuần hoàn.

  Câu 3 trang 112 Sinh học 8: Các hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa đã tham gia vào hoạt động trao đổi chất và chuyển hóa như thế nào?

  Trả lời:

  – Hệ tuần hoàn tham gia vận chuyển các chất:

  + Mang O2 từ hệ hô hấp và chất dinh dưỡng từ hệ tiêu hóa tới các tế bào.

  + Mang các sản phẩm thải (CO2, nước tiểu và các chất độc) từ các tế bào đi tới hệ hô hấp và hệ bài tiết.

  – Hệ hô hấp giúp tế bào trao đổi khí :

  + Lấy O2 từ môi trường ngoài cung cấp cho các tế bào.

  + Thải CO2 ra khỏi cơ thể.

  – Hệ tiêu hóa biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng cung cấp cho các tế bào và cơ thể.

   

  Print Friendly, PDF & Email

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

  Bình luận