Chương 3: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải Bài Tập Tin Học 12 – Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ giúp HS giải bài tập, giúp cho các em hình thành và phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông:

  Bài 1 trang 93 Tin học 12: Hãy nêu một công việc (trong gia đình hay xã hội) có thể dùng máy tính để quản lý.

  Lời giải:

  – Công việc có thể dùng máy tính để quản lý là:

      – Quản lý thư viện.

  – Ngoài ra còn có thể quản lý những công việc khác như là:

      – Quản lý đăng kí tín chỉ của sinh viên.

      – Quản lý xe của một nhà xe.

      – Quản lý công việc bán hàng của một cửa hàng nào đó.

  Bài 2 trang 93 Tin học 12: Trong cơ sở dữ liệu được nêu ở câu 1, hãy cho biết đối tượng cần quản lí và thông tin cần lưu trữ.

  Lời giải:

  – Đối tượng cần quản lý trong bài toán quản lý thư viện là: Sách và Bạn đọc, quá trình mượn sách của bạn đọc.

  – Thông tin cần lưu trữ:

      – Sách: Mã sách, tên sách, tác giả, số lượng, tên nhà xuất bản,…

      – Bạn đọc: Mã bạn đọc, tên bạn đọc, ngày sinh, địa chỉ,…

      – Quản lý mượn: Mã bạn đoc, mã sách, số lượng mượn, ngày mượn, ngày trả.

  Bài 3 trang 93 Tin học 12: Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần đực cập nhật và cập nhật những gì?

  Lời giải:

  – Thông tin trong cơ sở dữ liệu nói trên cần được cập nhật khi:

      – Thay đổi thông tin bạn đọc: Thông tin thay đổi có thể bao gồm địa chỉ, số điện thoại,…

      – Thay đổi thông tin sách: Thông tin thay đổi bao gồm các thuộc tính của sách.

      – Thêm bạn đọc mới: Thông tin cần cập nhật thêm bao gồm mã bạn đọc, tên bạn đọc,…

      – Thêm sách mới: Thông tin cần cập nhật thêm bao gồm mã sách, tên sách, tác giả,…

      – Thêm sửa thông tin về mượn sách của bạn đọc: Thay đổi ngày mượn, ngày trả hoặc có thể là thêm mới một bản ghi mượn sách.

      – Xóa thông tin về bạn đọc, sách.

  Bài 4 trang 93 Tin học 12: Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào cần được kết xuất? Hãy phác thảo một số báo cáo cần có.

  Lời giải:

  – Những thông tin cần kết xuất như là bạn đọc này đã mượn bao nhiêu sách. Tác giả này đã viết bao nhiêu quyển sách.

  – Một số báo cáo cần có:

      – Trong tháng 1 năm 2017 số cuốn sách được mượn là bao nhiêu.

      – Bạn đọc Nguyễn Văn A đã mượn bao nhiêu quyển sách.

  Bài 5 trang 93 Tin học 12: Hãy cho một ví dụ về truy vấn phục vụ cho việc kết xuất thông tin ở bài toán này.

  Lời giải:

  – Ví dụ ta muốn đếm xem bạn đọc Nguyễn Văn A đã mượn bao nhiêu quyển sách.

  – Ta sử dụng 2 bảng. Bạn đọc và bảng Mượn.

  – Từ bảng Bạn đọc ta sẽ lấy được mã bạn đọc của bạn A. Sau đó đếm số bản ghi trong bảng Mượn mà có mã bạn đọc là mã của bạn A. Như vậy sẽ tìm ra được số sách mà bạn đọc A mượn.

   

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 904

  Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

  Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

  Print Friendly, PDF & Email