Chương 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải Bài Tập Tin Học 12 – Bài 12: Biểu mẫu giúp HS giải bài tập, giúp cho các em hình thành và phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông:

  Bài 1 trang 54 Tin học 12: Hãy cho biết sự khác nhau giữa chế độ biểu mẫu và chế độ thiết kế của biểu mẫu.

  Lời giải:

  – Biểu mẫu: Thường có giao diện thân thiện và thường được sử dụng để cập nhật dữ liệu. Việc cập nhật dữ liệu trong biể mẫu thực chất là cập nhật dữ liệu trên bảng dữ liệu nguồn.

  – Chế độ thiết kết biểu mẫu: Ta có thể thiết kế mới, xem hay sửa đổi thiết kế cũ của biểu mẫu. Thường sử dụng để thêm/bớt, thay đổi vị trí của các trường dữ liệu. Định dạng phông chữ cho các trường dữ liệu và các tiêu đề. Tạo các nút lệnh (đóng biểu mẫu, chuyển đến bản ghi đầu,…) để người dùng thao tác với dữ liệu thuận tiện hơn.

  Bài 2 trang 54 Tin học 12: Hãy nên thứ tự các thao tác tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ.

  Lời giải:

  – Đầu tiên chọn bảng muốn tạo biểu mẫu.

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai 2 Trang 54 Tin Hoc 12 1

  – Sau đó nhấn vào create. Nhấn vào More Forms rồi chọn Form Wizard.

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai 2 Trang 54 Tin Hoc 12 2

  – Chọn những trường ta muốn cho vào biểu mẫu.

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai 2 Trang 54 Tin Hoc 12 3

  – Kết thúc tạo form bằng wizard nếu ta không muốn tự thiết kế thêm gì nữa.

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai 2 Trang 54 Tin Hoc 12 4

  – Kết quả:

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai 2 Trang 54 Tin Hoc 12 5

  Bài 3 trang 54 Tin học 12: Hãy nêu các bước tạo biểu mẫu để nhập và sửa thông tin cho mỗi học sinh.

  Lời giải:

  – Đầu tiên chọn bảng muốn tạo biểu mẫu.

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai 3 Trang 54 Tin Hoc 12 1

  – Sau đó nhấn vào create. Nhấn vào More Forms rồi chọn Form Wizard.

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai 3 Trang 54 Tin Hoc 12 2

  – Chọn những trường ta muốn cho vào biểu mẫu.

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai 3 Trang 54 Tin Hoc 12 3

  – Kết thúc tạo form bằng wizard nếu ta không muốn tự thiết kế thêm gì nữa.

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai 3 Trang 54 Tin Hoc 12 4

  – Dùng biểu mẫu để sửa thông tin:

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai 3 Trang 54 Tin Hoc 12 5

  – Kết quả: Ở bảng gốc đã bị đổi tên thành Việt An.

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai 3 Trang 54 Tin Hoc 12 6

  – Sử dụng để thêm bản ghi.

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai 3 Trang 54 Tin Hoc 12 7

  – Access sẽ tự động tạo cho ta như hình. Ta chỉ cần nhập thông tin học sinh mới vào

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai 3 Trang 54 Tin Hoc 12 8

  – Kết quả: Một bản ghi mới đã được tạo ra.

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai 3 Trang 54 Tin Hoc 12 9

   

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 967

  Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

  Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

  Print Friendly, PDF & Email