Chương 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Giải Bài Tập Tin Học 12 – Bài tập và thực hành 4 – Tạo biểu mẫu đơn giản giúp HS giải bài tập, giúp cho các em hình thành và phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông:

  1. Mục đích, yêu cầu

  – Tạo biểu mẫu: Chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế.

  – Nhập dữ liệu cho bảng bằng biểu mẫu.

  – Cập nhật và tìm kiếm thông tin.

  2. Nội dung

  Câu 1: (sgk trang 55 Tin 12): Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng HOC_SINH theo mẫu:

  Trả lời:

  – Đầu tiên ta sử dụng thuật sĩ để tạo ra biểu mẫu.

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai Tap Va Thuc Hanh 4 Tao Bieu Mau Don Gian 1

  – Sau đó nhấn dấu >> để đẩy toàn bộ các trường vào biểu mẫu:

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai Tap Va Thuc Hanh 4 Tao Bieu Mau Don Gian 2

  – Nhấn Next liên tục đến khi xuất hiện bảng như hình:

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai Tap Va Thuc Hanh 4 Tao Bieu Mau Don Gian 3

  – Nhấn vào Modify the form’s design và nhấn Finish.

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai Tap Va Thuc Hanh 4 Tao Bieu Mau Don Gian 4

  – Ta được như hình:

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai Tap Va Thuc Hanh 4 Tao Bieu Mau Don Gian 5

  – Bôi đen các trường từ Toán đến Tin rồi chọn Cut:

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai Tap Va Thuc Hanh 4 Tao Bieu Mau Don Gian 6

  – Di chuyển đến vị trí thích hợp rồi Paste:

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai Tap Va Thuc Hanh 4 Tao Bieu Mau Don Gian 7
  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai Tap Va Thuc Hanh 4 Tao Bieu Mau Don Gian 8

  – Chuyển sang chế độ Form View:

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai Tap Va Thuc Hanh 4 Tao Bieu Mau Don Gian 9

  Câu 2: (sgk trang 55 Tin 12): Sử dụng biểu mẫu vừa tạo để nhập thêm các bản ghi cho bảng theo mẫu sau:

  Trả lời:

  – Để thêm một bản ghi khi đã có sẵn biểu mẫu như trên. Ta làm như sau:

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai Tap Va Thuc Hanh 4 Tao Bieu Mau Don Gian 90

  – Kết quả được như hình sau. Ta chỉ cần nhập số liệu như đề bài cho.

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai Tap Va Thuc Hanh 4 Tao Bieu Mau Don Gian 11

  – Ví dụ: Muốn nhập hàng đầu tiên ở trang 55. Ta sẽ thao tác như sau

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai Tap Va Thuc Hanh 4 Tao Bieu Mau Don Gian 12

  – Ta chỉ cần làm tương tự với các học sinh tiếp theo.

  Câu 3: (sgk trang 56 Tin 12): Sử dụng các công cụ để lọc ra:

  a) Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự tăng dần.

  b) Lọc ra các học sinh nữ.

  Trả lời:

  a) – Nhấn vào trường tên trong Form.

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai Tap Va Thuc Hanh 4 Tao Bieu Mau Don Gian 14

  – Nhấn vào biểu tượng sắp xếp A →Z.

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai Tap Va Thuc Hanh 4 Tao Bieu Mau Don Gian 15

  – Kết quả:

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai Tap Va Thuc Hanh 4 Tao Bieu Mau Don Gian 16

  b) Nhấn vào Advanced-> Filter by form

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai Tap Va Thuc Hanh 4 Tao Bieu Mau Don Gian 17

  – Gõ Nữ vào trường giới tính.

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai Tap Va Thuc Hanh 4 Tao Bieu Mau Don Gian 21

  – Nhấn vào Filter.

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai Tap Va Thuc Hanh 4 Tao Bieu Mau Don Gian 22

  – Kết quả:

  Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại SachGiaiBaiTap Bai Tap Va Thuc Hanh 4 Tao Bieu Mau Don Gian 23

   

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 920

  Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

  Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

  Print Friendly, PDF & Email