Chương 1: Chương trình bảng tính

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Giải Bài Tập Tin Học 7 – Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp giúp HS giải bài tập, giúp cho các em hình thành và phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông:

  Bài 1 (trang 102 sgk Tin học lớp 7): Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức và trình bày trang in

      a) Khởi động chương trình Excel và nhập dữ liệu

      b) Nhập dữ liệu và thực hiện các điều chỉnh hàng, cột cần thiết.

      d) Lập công thức để tính tổng số hiện vật quyên góp ủng hộ.

      e) Xem trang tính trước khi in bằng lệnh Page Layout.

  Trả lời:

      a) Nháy đúp chuột ở biểu tượngGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai Thuc Hanh 1 Lam Quen Voi Exceltrên màn hình khởi động của Windows để khởi động chương trình Excel:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai Thuc Hanh 1 Lam Quen Voi Excel 1

     

      Nhập dữ liệu vào bảng tính như yêu cầu:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 102 Sgk Tin Hoc 7

      b) Nhập dữ liệu và định dạng trang tính.

      1. Nhập dữ vào cột Đơn vị và cột Số lượng:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 102 Sgk Tin Hoc 7 1

      2. Định dạng trang tính:

      – Bước 1: Gộp khối A3:D3 thành một ô: Kéo thả chuột chọn khối A3:D3 và nháy chuột chọn lệnhGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 64 Sgk Tin Hoc 7 15để gộp ô:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 102 Sgk Tin Hoc 7 2

      – Bước 2: Định dạng văn bản trong các ô tính với phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ: sau khi chọn các ô có dữ liệu cần định dạng, em sử dụng các lệnh trong nhóm lệnh Font trên dải lệnh Home:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 102 Sgk Tin Hoc 7 3

      Thực hiện lần lượt với các ô trong bảng tính, em sẽ được kết quả:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 102 Sgk Tin Hoc 7 4

      – Bước 3: Căn lề dữ liệu văn bản và dữ liệu số trong các ô tính:

      Để căn lề, em sử dụng các lệnh trong nhóm lệnh Alignment trên dải lệnh Home:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 102 Sgk Tin Hoc 7 5

      Cách sử dụng các lệnh này tương tự nhau:

      + 3.1: Chọn ô, khối cần căn lề:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 102 Sgk Tin Hoc 7 6

      + 3.2: Chọn các lệnh dưới đây để căn chỉnh:

       • LệnhGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 64 Sgk Tin Hoc 7 9để căn giữa ô.

       • LệnhGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 64 Sgk Tin Hoc 7 10để căn thẳng lề trái ô.

       • Lệnh

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 64 Sgk Tin Hoc 7 11để căn thẳng lề phải ô.

       • LệnhGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 64 Sgk Tin Hoc 7 12để căn trên ô.

       • LệnhGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 64 Sgk Tin Hoc 7 13để căn giữa ô.

       • Lệnh

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 64 Sgk Tin Hoc 7 14để căn dưới ô.

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 102 Sgk Tin Hoc 7 7

      Thực hiện lần lượt với các ô trong bảng tính, em sẽ được kết quả:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 102 Sgk Tin Hoc 7 8

      – Bước 4: Tô màu nền phân biệt cho một số ô tính:

      + 4.1: Chọn các ô cần tô màu nền:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 102 Sgk Tin Hoc 7 9

      + 4.2: Chọn màu nền bằng lệnh Fill ColorGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 102 Sgk Tin Hoc 7 10trong nhóm lệnh Font của dải lệnh Home:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 102 Sgk Tin Hoc 7 11

      – Bước 5: Đặt con trỏ chuột có dạngGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 4 Trang 56 Sgk Tin Hoc 7 8vào biên phải của cột (hoặc hàng) cần điều chỉnh dộ rộng. Kéo thả chuột sang phải để tăng (hoặc sang trái để giảm) độ rộng của cột:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 102 Sgk Tin Hoc 7 12

      → Như vậy em đã thực hiện định dạng được trang tính như hình 1.115b:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 102 Sgk Tin Hoc 7 13

      c) Sao chép, chỉnh sửa và định dạng dữ liệu.

      – Bước 1: Chọn khối A2:D9, trong dải lệnh Home, chọn lệnhGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 50 Sgk Tin Hoc 7 5trong nhóm Clipboard:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 102 Sgk Tin Hoc 7 14

      – Bước 2: Chọn ô A11, chọn lệnh Paste trong nhóm Clipboard của dải lệnh Home:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 102 Sgk Tin Hoc 7 15

      – Bước 3: Chọn ô A20, chọn lệnh Paste trong nhóm Clipboard của dải lệnh Home:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 102 Sgk Tin Hoc 7 16

      – Bước 4: Đặt con trỏ chuột vào các ô tính và sửa lại dữ liệu, em sẽ được bảng tính như hình 1.115c (sgk trang 102):

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 102 Sgk Tin Hoc 7 17

      d) Lập công thức để tính tổng số hiện vật quyên góp ủng hộ các bạn vùng bão lụt vào cột Số lượng trong bảng Tổng cộng.

      – Bước 1: Xây dựng công thức cho ô D22:

      Tổng số hiện vật = Số hiện vật Tổ 1 + Số hiện vật Tổ 2

      → D22 =SUM(D4,D13)

      Nhập công thức vào ô D22 và nhấn Enter em sẽ có kết quả cho ô D22:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 102 Sgk Tin Hoc 7 18

      – Bước 2: Đặt con trỏ chuột xuống góc dưới bên phải ô D22 để xuất hiện con trỏ chuột có hình chữ thậpGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 102 Sgk Tin Hoc 7 19như hình:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 102 Sgk Tin Hoc 7 20

      – Bước 3: Kéo thả chuột đến hết khối D22: D27 để sao chép công thức của ô D22 cho các ô khác trong khối D22:D27:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 102 Sgk Tin Hoc 7 21

      → Thực hiện các trên, em sẽ được kết quả như hình 1.115d (sgk trang 102):

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 102 Sgk Tin Hoc 7 22

      e) Xem trang tính trước khi in bằng lệnh Page Layout.

      Trong dải lệnh View, nháy chuột chọn lệnh Page Layout để xem trang tính trước khi in:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 102 Sgk Tin Hoc 7 23

      → Kết quả:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 102 Sgk Tin Hoc 7 24

  Bài 2 (trang 103 sgk Tin học lớp 7): Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức hoặc hàm để thực hiện các tính toán, sắp xếp và lọc dữ liệu

      Giả sử chúng ta có số liệu thống kê thu nhập bình quân theo đầu người của các xã trong một vùng

      a) Khởi động chương trình bảng tính Excel

      b) Sử dụng các công thức hoặc hàm thích hợp và thực hiện thao tác sao chép công thức để tính.

      c) Chèn thêm một cột. Quan sát và nhận biết các kết quả tính toán theo công thức hoặc hàm trong cột

      d) Sắp xếp các xã theo: Tên xã, Thu nhập bình quân, …

      e) Lọc ra.

  Trả lời:

      a) Nháy đúp chuột ở biểu tượngGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai Thuc Hanh 1 Lam Quen Voi Exceltrên màn hình khởi động của Windows để khởi động chương trình Excel:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai Thuc Hanh 1 Lam Quen Voi Excel 1

      Nhập dữ liệu vào bảng tính như yêu cầu:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7

      b) Sử dụng công thức hoặc hàm thích hợp để tính

      1. Thu nhập trung bình theo đầu người toàn xã của từng xã ghi vào các ô tương ứng trong cột Trung bình toàn xã:

      – Bước 1: Xây dựng công thức cho xã An Bình ô E2:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 1

      → E2 =AVERAGE(C2:D2)

      Nhập công thức vào ô E2 và nhấn Enter em sẽ có kết quả cho ô E2:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 2

      – Bước 2: Đặt con trỏ chuột xuống góc dưới bên phải ô E2 để xuất hiện con trỏ chuột có hình chữ thậpGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 102 Sgk Tin Hoc 7 19như hình:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 3

      – Bước 3: Kéo thả chuột đến hết khối E2: E9 để sao chép công thức của ô E2 cho các ô khác trong khối E2:E9:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 4

      2. Thu nhập trung bình theo từng ngành của cả vùng ghi vào hàng Trung bình chung:

      – Bước 1: Xây dựng công thức cho ngành nông nghiệp ô C10:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 5

      → C10 =AVERAGE(C2:C9)

      Nhập công thức vào ô C10 và nhấn Enter em sẽ có kết quả cho ô C10:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 6

      – Bước 2: Đặt con trỏ chuột xuống góc dưới bên phải ô C10 để xuất hiện con trỏ chuột có hình chữ thậpGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 102 Sgk Tin Hoc 7 19như hình:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 7

      – Bước 3: Kéo thả chuột đến hết khối C10:E10 để sao chép công thức của ô C10 cho các ô khác trong khối C10:E10:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 8

      3. Thu nhập trung bình chung của cả vùng ghi vào ô F10.

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 9

      → F10 =AVERAGE(C10:E10)

      Nhập công thức vào ô C10 và nhấn Enter em sẽ có kết quả cho ô C10:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 10

      c)

      1. Chèn thêm một cột vào trước cột Trung bình toàn xã và nhập dữ liệu như hình 1.116b (sgk trang 103).

      – Bước 1: Nháy chuột vào cột E (Trung bình toàn xã ), chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 11

      – Bước 2: Cột mới được tạo, em nhập liệu vào các ô trong cột đó theo yêu cầu:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 12

      2. Nhận biết các công thức có còn đúng không? Sửa lại nếu sai.

      – Hàm trong cột Trung bình toàn xã:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 13

      – Hàm trong hàng Trung bình chung:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 14

      → Nhận xét: Các kết quả tính toán bằng hàm trong cột Trung bình toàn xã và hàng Trung bình chung vẫn đúng do các hàm có dữ liệu là 1 khối và dữ liệu chèn vào không làm thay dổi khối dữ liệu đó.

      Lưu ý rằng nếu em tính các hàng và cột trên bằng công thức hoặc tính bằng hàm nhưng dữ liệu không phải khối thì kết quả sẽ bị sai.

      3. Chỉnh sửa và chèn thêm các hàng, định dạng văn bản để có trang tính tương tự như hình 1.111c (sgk trang 104).

      – Bước 1: Nháy chuột vào hàng 1, chọn lệnh Insert 3 lần trong nhóm Cells trên dải lệnh Home để tạo thêm 3 hàng:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 15

      – Bước 2: Gộp khối A2:F2 thành một ô: Kéo thả chuột chọn khối A2:F2 và nháy chuột chọn lệnhGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 64 Sgk Tin Hoc 7 15để gộp ô:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 16

      – Bước 3: Nhập thêm dữ liệu và định dạng văn bản trong các ô tính với phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ: Sau khi chọn các ô có dữ liệu cần định dạng, em sử dụng các lệnh trong nhóm lệnh Font trên dải lệnh Home. Cách sử dụng các lệnh này giống các lệnh tương tự mà em đã biết trong định dạng văn bản:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 17

      Thực hiện lần lượt với các ô và khối trong bảng tính, em sẽ được kết quả:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 18

      – Bước 4: Tô màu nền phân biệt cho một số ô tính:

      + 4.1: Chọn các ô cần tô màu nền, sau đó màu nền bằng lệnhFill ColorGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 102 Sgk Tin Hoc 7 10trong nhóm lệnh Font của dải lệnh Home:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 19

      + 4.2: Thực hiện lần lượt với các ô khác, khối khác trong bảng tính. Em sẽ được bảng tính:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 20

      – Bước 5: Kẻ đường biên cho vùng dữ liệu chi tiết:

      + 5.1: Chọn các ô cần kẻ đường biên:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 21

      + 5.2: Nháy chuột tại mũi tên ở lệnh BorderGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 64 Sgk Tin Hoc 7 18, chọn tùy ý đường biên thích hợp:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 22

      Thực hiện lần lượt với các khối trong bảng tính, em sẽ được bảng tính:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 23

      – Bước 6: Chọn các ô dữ liệu trong cột Trung bình xã, nháy chuột chọn lệnhGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 64 Sgk Tin Hoc 7 23(hoặcGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 24) để tăng (hoặc giảm) 1 chữ số thập phân:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 25

      Thực hiện tương tự với các ô tính khác, em sẽ được kết quả cuối cùng:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 26

      d) Sắp xếp các xã theo:

      1. Tên xã, theo thứ tự bảng chữ cái:

      Nháy chuột chọn một ô trong cột B (Tên xã), ví dụ chọn ô B4, chọn lệnhGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 83 Sgk Tin Hoc 7 2trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 27

      → Kết quả:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 28

      2. Thu nhập bình quân về nông nghiệp, theo thứ tự giảm dần:

      Nháy chuột chọn một ô trong cột C (Nông nghiệp), ví dụ chọn ô C4, chọn lệnhGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 83 Sgk Tin Hoc 7 9trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp theo thứ tự giảm dần:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 29

      → Kết quả:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 30

      3. Thu nhập bình quân về công nghiệp, theo thứ tự giảm dần:

      Nháy chuột chọn một ô trong cột D (Công nghiệp), ví dụ chọn ô D5, chọn lệnhGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 83 Sgk Tin Hoc 7 9trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp theo thứ tự giảm dần:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 31

      → Kết quả:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 32

      4. Thu nhập trung bình toàn xã, theo thứ tự giảm dần.

      Nháy chuột chọn một ô trong cột F (Trung bình toàn xã), ví dụ chọn ô F5, chọn lệnhGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 83 Sgk Tin Hoc 7 9trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp theo thứ tự giảm dần:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 33

      → Kết quả:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 34

      e) Lọc ra:

      1. Ba xã có thu nhập bình quân theo đầu người về nông nghiệp cao nhất:

      – Bước 1: Nháy chuột chọn khối dữ liệu A4:F12, chọn lệnh FilterGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 35trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 36

      – Bước 2: Nháy chuột ở mũi tênGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 83 Sgk Tin Hoc 7 2ở trên tiêu đề cộtGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 37, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 38

      – Bước 3: Hộp thoại Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 39

      → Kết quả:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 40

      2. Ba xã có thu nhập bình quân theo đầu người về công nghiệp cao nhất:

      – Bước 1: Chọn lệnh Filter Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 35trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để trả lại kết quả ban đầu trước khi lọc. Sau đó chọn lại Filter Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 35để lọc:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 41

      – Bước 2: Nháy chuột ở mũi tênGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 83 Sgk Tin Hoc 7 2ở trên tiêu đề cộtGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 42, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 43

      – Bước 3: Hộp thoại Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:/p> Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 44

      → Kết quả:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 45

      3. Ba xã có thu nhập bình quân theo đầu người về thương mại – dịch vụ thấp nhất:

      – Bước 1: Chọn lệnh Filter Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 35trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để trả lại kết quả ban đầu trước khi lọc. Sau đó chọn lại Filter Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 35để lọc:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 46

      – Bước 2: Nháy chuột ở mũi tênGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 83 Sgk Tin Hoc 7 2ở trên tiêu đề cộtGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 47, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 48

      – Bước 3: Hộp thoạiTop 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 49

      → Kết quả:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 50

      4. Ba xã có thu nhập trung bình toàn xã cao nhất:

      – Bước 1: Chọn lệnh Filter Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 35trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để trả lại kết quả ban đầu trước khi lọc. Sau đó chọn lại Filter Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 35để lọc:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 51

      – Bước 2: Nháy chuột ở mũi tênGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 83 Sgk Tin Hoc 7 2ở trên tiêu đề cộtGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 52, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 53

      – Bước 3: Hộp thoại Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 54

      → Kết quả:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 55

      4. Thoát khỏi chế độ lọc và lưu trang tính với tên Thong_ke.

      – Bước 1: Chọn lệnh Filter Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 35trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để thoát khỏi chế độ lọc:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 56

      – Bước 2: Để lưu trang tính, em mở bảng chọn File, nháy chuột chọnGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 50 Sgk Tin Hoc 7 20và thực hiện lần lượt các bước như hình sau:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 103 Sgk Tin Hoc 7 57

  Bài 3 (trang 104 sgk Tin học lớp 7): Tạo biểu đồ và trình bày trang in

      Sử dụng trang tính Thong_ke được tạo và lưu trong Bài 2.

      a, Chọn miền dữ liệu thích hợp và tạo biểu đồ cột minh họa.

      b, Chọn miền dữ liệu thích hợp và tạo biểu đồ hình tròn minh họa.

      c, Di chuyển các biểu đồ. Xem trước trang tính, thiết đặt lề, điều chỉnh kích thước,…

  Trả lời:

      a) Tạo biểu đồ cột.

      – Bước 1: Chỉ định miền dữ liệu: Kéo thả chuột đồng thời giữ phím Ctrl để chọn các khối B5:B12 và F5:F12:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 3 Trang 104 Sgk Tin Hoc 7

      – Bước 2: Nháy chuột chọn lệnhGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 1 Trang 95 Sgk Tin Hoc 7 3trong nhóm Charts trên dải lệnh Insert rồi chọn dạng biểu đồ trong nhóm đó để tạo biểu đồ cột:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 3 Trang 104 Sgk Tin Hoc 7 1

      → Kết quả:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 3 Trang 104 Sgk Tin Hoc 7 2

      – Bước 3: Chọn biểu đồ, chọn lệnh LegendGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 3 Trang 104 Sgk Tin Hoc 7 3trong dải lệnh Layout và chọn None để ẩn chú giải:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 3 Trang 104 Sgk Tin Hoc 7 4

      – Bước 4: Chọn biểu đồ, chọn lệnh Chart TitleGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 3 Trang 104 Sgk Tin Hoc 7 5trong dải lệnh Layout và chọn Above Chart để chỉnh sửa tiêu đề:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 3 Trang 104 Sgk Tin Hoc 7 6

      – Bước 5: Đặt con trỏ chuột vào phần tiêu đề để sửa và định dạng tiêu đề, em sẽ được biểu đồ:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 3 Trang 104 Sgk Tin Hoc 7 7

      b) Tạo biểu đồ tròn.

      – Bước 1: Chỉ định miền dữ liệu: Kéo thả chuột đồng thời giữ phím Ctrl để chọn các khối C4:E4 và C13:E13:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 3 Trang 104 Sgk Tin Hoc 7 8

      – Bước 2: Nháy chuột chọn lệnh PieGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 2 Trang 97 Sgk Tin Hoc 7 2trong nhóm Charts trên dải lệnh Insert rồi chọn dạng biểu đồ trong nhóm đó để tạo biểu đồ hình tròn:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 3 Trang 104 Sgk Tin Hoc 7 9

      → Kết quả:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 3 Trang 104 Sgk Tin Hoc 7 10

      – Bước 3: Chọn biểu đồ, chọn lệnh Chart TitleGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 3 Trang 104 Sgk Tin Hoc 7 5trong dải lệnh Layout và chọn Above Chart để chỉnh sửa tiêu đề:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 3 Trang 104 Sgk Tin Hoc 7 11

      – Bước 5: Đặt con trỏ chuột vào phần tiêu đề để sửa và định dạng tiêu đề, em sẽ được biểu đồ:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 3 Trang 104 Sgk Tin Hoc 7 12

      c)

      1. Để di chuyển các biểu đồ, em giữ chuột vào biểu đồ và kéo thả biểu đồ tới vị trí muốn di chuyển:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 3 Trang 104 Sgk Tin Hoc 7 13

      2. Trong dải lệnh View, nháy chuột chọn lệnh Page Layout để xem trang tính trước khi in:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 3 Trang 104 Sgk Tin Hoc 7 14

      3. Điểu chỉnh kích thước các biểu đồ, vị trí của các dấu ngắt trang để có thể in hết vùng dữ liệu:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 3 Trang 104 Sgk Tin Hoc 7 15

      4. Lưu bảng tính: Em nháy chuột chọn nút SaveGiải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai Thuc Hanh 1 Lam Quen Voi Excel 3trên góc trên bên trái của cửa sổ Excel để lưu bảng tính:

  Giải bài tập Tin học 7 | Để học tốt Tin học 7 Bai 3 Trang 104 Sgk Tin Hoc 7 16

   

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1041

  Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

  Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

  Print Friendly, PDF & Email