Chương 1: Lập trình đơn giản

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Giải Bài Tập Tin Học 8 – Bài thực hành 7: Xử lí dãy số trong chương trình giúp HS giải bài tập, giúp cho các em hình thành và phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông:

  Bài 1 (trang 77 sgk Tin học lớp 8): Viết chương trình nhập điểm của các bạn trong lớp. Sau đó in ra màn hình số bạn đạt kết quả học tập loại giỏi, khá, trung bình và kemms (theo tiêu chuẩn >8 điểm: Giỏi, từ 6.5 điểm đến 7.9 điểm: Khá, từ 5 điểm đến 6.5 điểm: Trung bình và dưới 5 điểm: Kém).

  a. Xem lại các ví dụ 2 và ví dụ 3, Bài 9 về cách sử dụng và khai báo biến mảng trong Pascal.

  b. Liệt kê các biến dự định sử dụng trong chương trình. Tìm hiểu phần khai báo dưới đây và tìm hiểu tác dụng từng loại biến:

  	Program Phanloai;
  	Uses	crt;
  	Var	i, n, Gioi, Kha, trungbinh, Kem: integer;
  		A: array[1..100] of real;
  

  c. Gõ phần khai báo trên vào máy tính, lưu tên là Phanloai.pas. Tim hiểu các câu lệnh trong phần thần chương trình dưới đây.

  d. Gõ tiếp phần chương trình này vào máy tính sau phần khai báo. Dịch và chạy chương trình.

  Trả lời:

  a. Lật lại xem ví dụ 2,3 bài 9.

  b. Các biến sẽ sử dụng trong bài là: một biến mảng, 1 biến con trỏ, 1 biến số lượng học sinh trong lớp, các biến đại diển cho số điểm Giỏi, khá, trung bình và kém.

  – Các biến ở trong phần khai báo có ý nghĩa là:

  Một mảng a thuộc kiểu dữ liệu số thực kèm theo một biến con trỏ i, biến n số lượng phần tử mảng thuộc kiểu dữ liệu số nguyên.

  Các biến Gioi, Kha, Trungbinh, Kem là các biến đại diện cho số học sinh có điểm Giỏi, Khá, Trung bình và kém. Chúng đều thuộc kiểu dữ liệu số nguyên.

  c. Tìm hiểu các câu lệnh

  d. Chạy chương trình:

  – Chạy thử:

  Bài 2 (trang 78 sgk Tin học lớp 8): Bổ sung và chỉnh sửa chương trình trong bài 1 để nhập hai loại điểm Toán và Ngữ văn của các bạn, sau đó in ra màn hình điểm trung bình của mỗi bạn trong lớp(theo công thức điểm trung bình =(điểm toán+điểm ngữ văn)/2, điểm trung bình của cả lớp theo từng môn toán và ngữ văn.

  a. Tim hiểu ý nghĩa của các câu lệnh

  b. Bổ sung các câu lệnh trên vao vị trí thích hợp trong chương trình. Thêm các lệnh cần thiết, dịch và chạy chương trình:

  Trả lời:

  a. Ý nghĩa của các câu lệnh:

  b. Chương trình đã sửa:

  Kết quả:

   

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1159

  Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

  --Chọn Bài--

  Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

  Tải xuống