Chương 3: Hình học

Sách giải toán 5 Diện tích hình thang giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 5 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Bài 1 (trang 93 SGK Toán 5): Tính diện tích hình thang biết:

a) Độ dài hai đáy lần lượt là 12cm và 8cm; chiều cao là 5cm.

b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4m và 6,6m; chiều cao là 10,5m.

Lời giải:

a, Diện tích hình thang là:

Giải bài 1 trang 93 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5 Bai 1 Trang 93 Sgk Toan 5= 50 (cm2)

b, Diện tích hình thang là:

Giải bài 1 trang 93 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5 Bai 1 Trang 93 Sgk Toan 5 1= 84 (cm2)

Bài 2 (trang 94 SGK Toán 5): Tính diện tích mỗi hình thang sau:

Giải bài 2 trang 94 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5 Bai 2 Trang 94 Sgk Toan 5

Lời giải:

a, Diện tích hình thang là:

Giải bài 1 trang 93 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5 Bai 2 Trang 94 Sgk Toan 5 1= 32,5 (cm2)

b, Diện tích hình thang là:

Giải bài 1 trang 93 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5 Bai 2 Trang 94 Sgk Toan 5 2= 20 (cm2)

Bài 3 (trang 94 SGK Toán 5): Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110m và 90,2m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy . Tính diện tích của thửa ruông đó.

Lời giải:

Chiều cao là:

Giải bài 3 trang 94 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5 Bai 3 Trang 94 Sgk Toan 5= 100,1 (m)

Diện tích thửa ruộng đó là:

Giải bài 3 trang 94 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5 Bai 3 Trang 94 Sgk Toan 5 1= 10020,01 (m2)

Đáp số: 10020,01 (m2)

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận