Chương 5: Dòng điện xoay chiều

Giải Bài Tập Vật Lí 12 – Bài 26: Dòng điện xoay chiều. Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần (Nâng Cao) giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

Bài C2 (trang 143 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Tần số f và chu kì dao động T của dòng điện xoay chiều có mối liên hệ với tần số góc ω giống như ở các dao động cơ học. Hãy viết biểu thức tổng quát u(t), i(t) theo T rồi theo f.

Lời giải:

Ta có ω = 2π/T = 2πf.

Vì vậy ta có các biểu thức u(t), i(t) như sau:

Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao Bai C2 Trang 143 Sgk Vat Ly 12 Nang Cao

Bài C3 (trang 144 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Công suất toả nhiệt tức thời biến thiên theo quy luật nào? So sánh chu kì biến đổi của nó với chu kì biến đổi của dòng điện.

Lời giải:

Công suất toả nhiệt tức thời trên điện trở R có biểu thức:

Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao Bai C3 Trang 144 Sgk Vat Ly 12 Nang Cao

→ p biến thiên tuần hoàn theo quy luật hình sin đối với thời gian với chu kì bằng nữa chu kì biến đổi của dòng điện (T’ = T/2).

Bài C4 (trang 145 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Nêu ví dụ về tác dụng của dòng điện không phụ thuộc vào chiều của dòng điện. Tác dụng này phụ thuộc như thế nào vào cường độ dòng điện?

Lời giải:

Dòng điện có tác dụng nhiệt không phụ thuộc vào chiều dòng điện, nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn có điện trở R tỉ lệ với bình phương cường độ dòng điện qua vật dẫn

Q = R.I2.t.

Lời giải:

    + Điện áp biến đổi điều hòa theo thời gian là điện áp xoay chiều

    + Dòng điện có cường độ biến đổi điều hòa theo thời gian gọi là dòng điện xoay chiều.

Lời giải:

    Điện áp tức thời và cường độ dòng điện tức thời trêm một đoạn mạch biến thiên giống nhau là biến thiên điều hòa cùng tần số. Điểm khác nhau giữa chúng là biên độ và pha ban đầu.

    A. được xây dựng dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.

    B. chỉ được đo bằng cac ampe kế xoay chiều.

    C. bằng giá trị trung bình chia cho √2.

    D. Bằng giá trị cực đại chia cho 2.

Lời giải:

    Chọn A

    A. có thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.

    B. điện lượng chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong một chu kì của dòng điện bằng 0.

    C. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong mọi khoảng thời gian bất kì đều bằng 0.

    D. Công suất tỏa nhiệt tức thời trên một đoạn mạch có giá trị cực đại bằng công suất tỏa nhiệt trung bình nhân với √2.

Lời giải:

    Chọn B

Lời giải:

    Phương trình tổng quát của hiệu điện thế u = U0cos⁡(ωt + φ).

    Từ giả thiết ta xác định được U0 = 12√2 V, ω = 100π, φ = π/3.

    Do đó : u = 12√2cos⁡(100πt + π/3) (V)

    Đồ thị biểu diễn u và I theo t như hình 5.1

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao | Giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Bai 3 Trang 146 Sgk Vat Ly 12 Nang Cao

Lời giải:

    Áp dụng công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R:

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao | Giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Bai 4 Trang 146 Sgk Vat Ly 12 Nang Cao 2

    Suy ra:

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao | Giải bài tập Vật Lí 12 nâng cao Bai 4 Trang 146 Sgk Vat Ly 12 Nang Cao 3

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận