Chương 1: Quang học

Giải Bài Tập Vật Lí 7 – Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

Bài C1 (trang 12 sgk Vật Lý 7): Em hãy chỉ ra một số vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng có thể dùng để soi ảnh của mình như một gương phẳng.

Lời giải:

Mặt nước yên tĩnh, bản kim loại nhẵn bóng v.v…

Bài C2 (trang 13 sgk Vật Lý 7): Cho tia tới SI đi là là trên mặt tờ giấy trắng. Mặt phẳng tờ giấy trắng chứa tia tới SI và đường pháp tuyến IN của mặt gương tại I. Hãy quan sát và cho biết tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng nào?

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7 Bai C2 Trang 13 Sgk Vat Ly 7

* Tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến IN của mặt gương tại điểm tới I.

* Kết luận:

    + Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới SI và đường pháp tuyến IN của mặt gương tại I. Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến tại điểm tới.

    + Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới.

Bài C3 (trang 13 sgk Vật Lý 7): Hãy vẽ tia phản xạ IR. (h.4.3)

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7 Bai C3 Trang 13 Sgk Vat Ly 7

Trong mặt phẳng tới:

– Ta dùng thước đo góc để đo góc tới Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7 Bai C3 Trang 13 Sgk Vat Ly 7 1

– Từ đó vẽ tia IR khác phía với tia tới SI bờ là pháp tuyến IN sao cho Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7 Bai C3 Trang 13 Sgk Vat Ly 7 2

Vậy tia IR là tia phản xạ cần vẽ.

Bài C4 (trang 14 sgk Vật Lý 7): Trên hình 4.4 vẽ một tia tới SI chiếu lên một gương phẳng M.

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7 Bai C4 Trang 14 Sgk Vat Ly 7

a. Hãy vẽ tia phản xạ.

b. Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu được một tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ dưới lên trên thì phải đặt gương như thế nào? Vẽ hình.

Lời giải:

a. Tia phản xạ được vẽ như hình 4.4a

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7 Bai C4 Trang 14 Sgk Vat Ly 7 1

Cách vẽ:

    + Trong mặt phẳng tới chứa tia SI và gương phẳng M, ta dựng pháp tuyến IN vuông góc với gương M tại điểm tới I.

    + Dựng tia phản xạ IR bằng thước đo góc, sao cho Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7 Bai C4 Trang 14 Sgk Vat Ly 7 2

b. Vị trí đặt gương như hình 4.4b.

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7 Bai C4 Trang 14 Sgk Vat Ly 7 3

Cách vẽ:

Vì tia phản xạ IR phải có hướng thẳng đứng từ dưới lên theo yêu cầu bài toán nên: + Đầu tiên ta vẽ tia tới SI và tia phản xạ IR như đề bài đã cho.

    + Pháp tuyến IN luôn là tia phân giác của Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7 Bai C4 Trang 14 Sgk Vat Ly 7 4, do đó tiếp theo ta vẽ tia phân giác của góc Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7 Bai C4 Trang 14 Sgk Vat Ly 7 5.

    + Đường phân giác IN này luôn vuông góc với gương tại điểm tới. Nên ta xác định được vị trí của mặt gương bằng cách quay gương sao cho mặt gương vuông góc với IN. Đây là vị trí gương cần xác định.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận