Chương II: Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 8 Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) giúp HS giải bài tập, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học để các em có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:

  Bài 1 trang 57 VBT Lịch Sử 8: Trong những năm 1918 – 1939, ở châu Âu có những nét gì nổi bật?

      Điền dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng.

         [ ] Xuất hiện một số quốc gia mới: Áo, Ba Lan, Tiệp Khắc, Nam Tư….

         [ ] kinh tế tiêu điều, khủng hoảng.

         [ ] cách mạng bùng nổ ở nhiều nước.

         [ ] các nước tư bản bước vào thời kì phát triển kinh tế nhanh chóng.

         [ ] chính trị ổn định.

  Lời giải:

      Các câu trả lời đúng là:

         [X] Xuất hiện một số quốc gia mới: Áo, Ba Lan, Tiệp Khắc, Nam Tư….

         [X] kinh tế tiêu điều, khủng hoảng.

         [X] Cách mạng bùng nổ ở nhiều nước.

  Than Thép
  Năm 1920 Năm 1929 Năm 1920 Năm 1929
  Anh 233 262 9.2 9.8
  Pháp 25.3 55 2.7 9.7
  Đức 222 337 7.8 16.2

     Em có nhận xét gì về tình hình sản xuất công nghiệp ở ba nước nêu trên?

  Lời giải:

      – Sản lượng sản xuất gang, thép của cả ba nước Đức, Anh, Pháp đều tăng lên nhanh chóng. → chứng tỏ: Các nước này đã khắc phục được hậu quả do chiến tranh để lại và nền kinh tế ngày càng tăng trưởng mạnh.

      – Sự phát triển, tăng trưởng không đều giữa ba nước Anh, Pháp, Đức. Điều này được thể hiện ở: Năm 1920, Anh là nước đứng đầu cả về sản lượng than và thép. Song đến 1929, vị trí đứng đầu này lại thuộc về Đức.

     Đánh dấu X vào những nguyên nhân em cho là đúng.

         [ ] Đức thất bại trong chiến tranh thế giới thứ nhất.

         [ ] Đức lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.

         [ ] Nền kinh tế Đức phát triển nhanh chóng.

         [ ] giai cấp tư sản Đức phát động phong trào cách mạng.

         [ ] Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga.

  Lời giải:

     Các câu trả lời đúng là:

         [X] Đức thất bại trong chiến tranh thế giới thứ nhất.

         [X] Đức lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.

         [X] Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga.

  Lời giải:

     – Đảng cộng sản Đức: Tháng 12/1918

     – Đảng Cộng sản Hung-ga-ri: 1918

     – Đảng Cộng sản Pháp: 1920

     – Đảng Cộng sản Anh: 1920

     – Đảng Cộng sản Italia: 1921

  Lời giải:

     Hoàn cảnh thành lập Quốc tế cộng sản:

     – Thứ nhất: Sau khi Quốc tế thứ hai tan rã (1914), giai cấp công nhân thế giới không còn một tổ chức thống nhấn để chỉ đạo phong trào đấu tranh.

     – Thứ hai: dưới ảnh hưởng trực tiếp của cách mạng tháng Mười Nga, một cao trào cách mạng đã dâng cao mạnh mẽ ở nhiều nước châu Âu. Từ 1918 – 1923, hàng loạt các Đảng cộng sản đã ra đời. ví dụ như: Đảng cộng sản Pháp (1920), Đảng cộng sản Anh (1992)…

      → Yêu cầu bức thiết: Phải thành lập một tổ chức quốc tế để lãnh đạo cách mạng theo đường lối đúng đắn → 2/3/1919 Quốc tế cộng sản đã được thành lập ở Mát-xco-va.

  Lời giải:

     – Cuộc khủng hoảng kéo dài 5 năm (từ 1929 – 1933), kéo dài hơn bất kì cuộc khủng hoảng nào đã từng xảy ra trước đó (ví dụ: Cuộc khủng hoảng hoa Tuylip chỉ diễn ra trong năm 1637; Khủng hoảng tín dụng năm 1772….)

     – Cuộc khủng hoang xuất phát từ Mĩ rồi nhanh chóng lan rộng ra nhiều nước.

     – Cuộc khủng hoảng đua lại những hậu quả nặng nề, trong đó nghiêm trọng nhất là dẫn tới sự hình thành của chủ nghĩa Phát xít, đẩy loài người đứng trước cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.

        [ ] công nghiệp phát triển nhanh chóng

        [ ] Tàn phá nền kinh tế, kéo lùi sức sản xuất.

        [ ] Nạn thất nghiệp tăng.

        [ ] Chủ nghĩa phát xít lên nắm chính quyền ở nhiều nước.

        [ ] Làm dịu đi quan hệ quốc tế.

        [ ] Xuất hiện nguy cơ chiến tranh thế giới mới.

  Lời giải:

      Các câu trả lời đúng là:

         [X] Tàn phá nền kinh tế, kéo lùi sức sản xuất.

         [X] Nạn thất nghiệp tăng.

         [X] Chủ nghĩa phát xít lên nắm chính quyền ở nhiều nước.

         [X] Xuất hiện nguy cơ chiến tranh thế giới mới.

  Lời giải:

     – Giai đoạn 1918 – 1923:

     + Xuất hiện một số quốc gia mới ở châu Âu: Áo, Ba Lan, Tiệp Khắc…

     + Các nước tư bản ở Châu Âu bị suy sụp về kinh tế.

     + Tại các nước Châu Âu diễn ra một cao trào cách mạng của giai cấp công nhân, khiến cho nền thống trị của GCTS bị lung lay.

     – Giai đoạn 1924 – 1929:

     + Chính quyền tư sản các nước được củng cố địa vị thống trị.

     + Nền kinh tế các nước Châu Âu được phục hồi và phát triển trở lại.

     – Giai đoạn 1929 – 1933: Các nước tư bản lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế – chính trị – xã hội.

  Lời giải:

     – Lý do chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức:

     + Đức có ít thị trường và thuộc địa → Cần tiến hành phát xít hóa bộ máy nhà nước, phát động chiến tranh để phân chia lại thị trường, thuộc địa.

     + Giai cấp tư sản Đức dung túng, thỏa hiệp với chủ nghĩa phát xít.

     + Phong trào đấu tranh chống phát xít diễn ra thiếu mạnh mẽ, chưa quyết liệt.

     + Truyền thống quân phiệt tồn tại lâu dài → xu hướng giải quyết khó khăn bằng bạo lực.

     – Lý do chủ nghĩa phát xít thất bại ở Pháp:

     + Pháp có nhiều thị trường và thuộc địa → có thể trút gánh nặng khủng hoảng lên nhân dân thuộc địa → có thể thoát khỏi khủng hoảng bằng những biện pháp cải cách.

     + Phong trào đấu tranh chống phát xít diễn ra mạnh mẽ → Mặt trận nhân dân chống phát xít được thành lập rất sớm (tháng 5/1935).

     + Truyền thống dân chủ tư sản tồn tại lâu dài → dẫn đến xu hướng giải quyết khó khăn biện pháp hòa bình, cải cách.

   

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1163

  Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

  Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

  Print Friendly, PDF & Email