Chương III: Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 8 Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 – 1939) giúp HS giải bài tập, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học để các em có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:

  Bài 1 trang 63 VBT Lịch Sử 8: Hãy ghi tiếp những phong trào đấu tranh trong thời kì 1918 – 1939 ở các nước và các khu vực sau:

  Lời giải:

     – Trung Quốc: phong trào Ngũ Tứ (1919).

     – Mông Cổ: Cách mạng của nhân dân Mông Cổ (1921-1924).

     – Ấn Độ: phong trào tẩy chay hàng hóa của Anh.

     – Thổ Nhĩ Kì: chiến tranh giải phóng dân tộc (1919 – 1921)

     – Đông Nam Á: phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc dâng cao ở nhiều nước, ví dụ: Việt Nam, In-đo-ne-xia…

  Lời giải:

     – Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á sau chiến CTTG thứ nhất:

     + có sự tham gia tích cực của giai cấp công nhân.

     + ở một số nước: các Đảng cộng sản được thành lập và giữ vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng, ví dụ: Trung Quốc, Việt Nam…

  Lời giải:

     – Các phong trào tiêu biểu:

     + 1919, phong trào Ngũ Tứ.

     + 1927 – 1927, “chiến tranh Bắc phạt”.

     + 1927 – 1937 nội chiến cách mạng giữa Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản.

     + Từ 1937, kháng chiến chống Nhật.

     – Quy mô: Lan rộng ra nhiều địa phương trong cả nước, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

     – Tính chất: cách mạng dân tộc dân chủ.

     – Kết quả:

     + Sau phong trào Ngũ Tứ: chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền bá rộng rãi.

     + Sau cuộc “chiến tranh bắc phạt”: Các tập đoàn phong kiến quân Phiệt thống trị ở phía Bắc Trung Quốc bị đánh bại.

     + Từ năm 1937, Mặt trận dân tộc thống nhất chống Nhật được hình thành.

  Lời giải:

  Giải vở bài tập Lịch Sử 8 | Giải VBT Lịch Sử 8 Bai 4 Trang 64 Vbt Lich Su 8 1
  Giải vở bài tập Lịch Sử 8 | Giải VBT Lịch Sử 8 Bai 4 Trang 64 Vbt Lich Su 8 2

  Lời giải:

     – Thứ nhất: Phong trào đấu tranh diễn ra sôi nổi, quyết liệt; dưới nhiều hình thức khác nhau, như: đấu tranh vũ trang, đấu tranh nghị trường … ; lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

     – Thứ hai: Ở nhiều nước Đông Nam Á, ví dụ như: Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin… Đảng Cộng sản được thành lập → đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp vô sản. Trên cơ sở đó, giai cấp vô sản đã tham gia tích cực và dần giữ vai trò lãnh đạo trong phong trào giải phóng dân tộc.

     – Thứ ba: ở một số nước Đông Nam Á, phong trào đấu tranh theo con đường Dân chủ tư sản tiếp tục phát triển. Nhiều cuộc đấu tranh mạnh mẽ đã diễn ra, tiêu biểu là: phong trào Tha-kin ở Miến Điện, Phong trào chống thực dân Anh đòi tự trị ở Mã Lai…

     – Thứ tư: Từ năm 1940, cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Đông Nam Á chĩa mũi nhọn vào chủ nghĩa phát xít Nhật.

   

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 929

  Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

  Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

  Print Friendly, PDF & Email