Chương I: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ 19

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 8 Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ 19 giúp HS giải bài tập, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học để các em có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:

  Bài 1 trang 82 VBT Lịch Sử 8: Vào nửa sau thế kỉ XIX, đất nước ta ở trong tình cảnh rối ren. Hãy đánh dấu X vào ô trống chỉ nội dung mà em cho là đúng.

  Lời giải:

      Các câu trả lời đúng là:

         [X] Thực dân Pháp ráo riết mở rộng chiến tranh xâm lược.

         [X] Triều đình Huế tiếp tục thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại lỗi thời, lạc hậu.

         [X] Chính quyền phong kiến nhà Nguyễn từ trung ương đến địa phương mục rỗng.

         [X] phong trào khởi nghĩa của nhân dân tiếp tục bùng nổ dữ dội.

     b) Em có nhận xét gì về việc làm của các sĩ phu, quan lại trên?

     c) Hãy nêu nhận xét của em qua các đề nghị cải cách đó

  Lời giải:

  a)

  STT Tên người, cơ quan đề nghị cải cách Nội dung chính
  1 Trần Đình Túc – Mở cửa biển Trà Lí (Nam Đinh) để phát triển thương mại với nước ngoài.
  Nguyễn Huy Tế – Đẩy mạnh khai khẩn đất hoang.
  – Củng cố quốc phòng.
  2 Viện Thương Bạc – Mở ba cửa biển ở miền Bắc và miền Trung để thông thương với bên ngoài.
  3 Nguyễn Trường Tộ – chấn chỉnh bộ máy quan lại.
  – Phát triển đồng thời cả 3 ngành kinh tế: nông nghiệp – thủ công nghiệp và thương nghiệp.
  – Cải tu võ bị, cũng cố quốc phòng.
  – Mở rộng ngoại giao
  – Thực hiện Đoàn kết Lương – giáo.
  – cải cách giáo dục.
  4 Nguyễn Lộ Trạch – Chấn hưng dân khí.
  – khai thông dân trí….

     b) – Hành động đề xuất cải cách, canh tân đấn nước của các sĩ phu, quan lại đều xuất phát từ: lòng yêu nước, thương dân; mong muốn nước nhà hùng mạnh để có thể đương đầu với cuộc tấn công của kẻ thù.

     c) – Điểm tích cực:

     + Đáp ứng phần nào yêu cầu lịch sử đặt ra cho dân tộc Việt Nam.

     + Tấn công vào những tư tưởng bảo thủ.

     + Phản ánh trình độ nhận thức mới của những người Việt Nam hiểu biết, thức thời.

     + Chuẩn bị cho sự ra đời của phong trào Duy Tân ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX.

     – Điểm hạn chế:

     – Chưa động chạm đến những vấn đề cơ bản của thời đại là: giải quyết hai mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam: mâu thuẫn dân tộc (giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp); mâu thuẫn giai cấp (giữa địa chủ và nông dân).

     – Mang tính lẻ tẻ, rời rạc.

     – Không xuất phát từ những cơ sở bên trong của kinh tế – xã hội Việt Nam.

     3.1 (VBT – Trang 83) Nguyên nhân làm cho những đề nghị cải cách không được thực hiện là

     A. Những đề nghị cải cách không phù hợp với điều kiện nước ta.

     B. Những nội dung cải cách còn lẻ tẻ, rời rạc.

     C. Nước ta đang bị thực dân Pháp xâm lược.

     D. Triều đình phong kiến bảo thủ, cự tuyệt, đối lập với mọi sự thay đổi.

     3.2 (VBT – Trang 83) Mặc dù không thực hiện được, song những đề nghị cải cách lúc đó vẫn có ý nghĩa nhất định, đó là:

     A. Gây được tiếng vang lớn, dám tấn công vào những tư tưởng bảo thủ, lỗi thời.

     B. Phản ánh trình độ nhận thức mới của những người Việt Nam yêu nước, tiến bộ.

     C. Góp phần vào việc chuẩn bị cho sự ra đời phong trào Duy Tân ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.

     D. Tất cả các ý trên đều đúng.

  Lời giải:

     3.1. D. Triều đình phong kiến bảo thủ, cự tuyệt, đối lập với mọi sự thay đổi.

     3.2. D. Tất cả các ý trên đều đúng.

   

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1095

  Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

  --Chọn Bài--

  Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

  Tải xuống