Chương II: Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918

Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 8 Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam giúp HS giải bài tập, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học để các em có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:

  Bài 1 trang 84 VBT Lịch Sử 8: a) Em hãy hoàn thiện sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên.

  b) Sơ đồ trên cho ta thấy điều gì? Em đồng ý với nhận định nào dưới đây đánh dấu X vào ô trống tương ứng.

  Lời giải:

     a)

  Giải vở bài tập Lịch Sử 8 | Giải VBT Lịch Sử 8 Bai 1 Trang 84 Vbt Lich Su 8 1

     b) Các câu trả lời đúng là:

     – Thực dân Pháp thực hiện chính sách “chia để trị” [X]

     – Thực dân Pháp chi phối toàn bộ chính quyền từ trung ưng đến địa phương. [X]

     – Kết hợp giữa nhà nước thực dân với quan lại phong kiến để cai trị. [X]

     b) Em hãy rút ra nhận xét về chính sách kinh tế của thực dân Pháp theo các ý sau

  Lời giải:

     a) – Về nông nghiệp:

     + Duy trì phương thức sản xuất phong kiến (Phát canh thu tô)

     + Cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền.

     – Về công nghiệp: tập trung khai thác than và kim loại.

     – Về giao thông vận tải: xây dựng, mở mang hệ thống giao thông vận tải, đặc biệt là đường sắt.

     – Về thương nghiệp: độc chiếm thị trường Việt Nam.

     – Về tài chính:

     + Tăng thuế cũ, đặt các loại thuế mới.

     + Bắt nhân dân phải mua trái phiếu do Pháp phát hành

     b) – Mục đích của những chính sách trên: Vơ vét tài nguyên thiên nhiên, sức người, sức của của nhân dân Việt Nam để phục vụ cho sự phát triển của Pháp.

     – Ảnh hưởng của các chính sách kinh tế trên đối với nền kinh tế và đời sống của nhân dân ta:

     + Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từng bước được du nhập vào Việt Nam, mang lại nhiều tiến bộ hơn so với phương thức sản xuất phong kiến.

     + Kinh tế Việt Nam ngày càng kiệt quệ và bị lệ thuộc nặng nề vào nền kinh tế Pháp.

     + Đời sống của các tầng lớp nhân dân ngày càng khổ cực, bần cùng.

  Lời giải:

     – Mở thêm một số trường học theo mô hình giáo dục của Pháp, nhằm đào tạo một lớp người bản sứ phục vụ cho chính quyền thuộc địa và phục vụ nhu cầu học tập của con em các quan thực dân.

     – Thi hành chính sách “ngu dân”, kìm hãm nhân dân ta trong vòng lạc hậu. Ví dụ: khuyến khích các hủ tục lạc hậu, cho phép buôn bán thuốc phiện….

         Đánh dấu X vào ô trống đầu câu trả lời đúng.

         b) Các giai cấp, tầng lớp trên có thái độ khác nhau đối với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Dựa vào SGK, em hãy viết tiếp vào chôc chấm (….) để hoàn thành các câu sau

  Lời giải:

      a) Các câu trả lời đúng là:

         [X] Giai cấp địa chủ phong kiến đã đầu hàng và làm tay sai cho Pháp, số lượng ngày càng đông và dần phân hóa thành hai bộ phận.

         [X] giai cấp nông dân lâm vào tình cảnh nghèo khổ, không lối thoát.

         [X] Xuất hiện tầng lớp tư sản đầu tiên (nhà thầu khoán, đại lý, xí nghiệp…)

         [X] Xuất hiện tầng lớp tiểu tư sản (chủ buôn bán nhỏ, viên chức, giáo viên,…)

         [X] Hình thành giai cấp công nhân.

     b) Các từ hoặc cụm từ cần điền là:

     1. có tinh thần yêu nước.

     2. các cuộc đấu tranh yêu nước

     3. tỏ thái độ hưởng ứng hay tham gia các cuộc vận động cứu nước.

     4. tham gia vào các cuộc vận động cứu nước.

     5. tinh thần đấu tranh

   

  Print Friendly, PDF & Email

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

  Bình luận