Giải Vở Bài Tập Lịch Sử Lớp 9

Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 9 Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời giúp HS giải bài tập, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học để các em có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:

  Bài tập 1 trang 63-64 VBT Lịch Sử 9:

  Lời giải:

  a. Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý em cho là đúng chỉ sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là một xu thế tất yếu cầu cách mạng Việt Nam.

  x Tất cả các ý trên đều đúng.

  b. Hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây để thấy được yêu cầu bức thiết phái có một Đảng Cộng sản thống nhất trong cả nước.

  Giải vở bài tập Lịch Sử 9 | Giải VBT Lịch Sử 9 Bai 1 Trang 63 64 Vbt Lich Su 9

  Bài tập 2 trang 64 VBT Lịch Sử 9:

  Lời giải:

  a. Ai là người thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng Cộng sản duy nhất? Hãy khoanh tròn chữ cái trước tên người em chọn.

  A. Nguyễn Ái Quốc

  b. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản diễn ra ở đâu? Hãy đánh dấu X vào ô trống dưới địa điểm em chọn.

  x Cửu Long (Hương Cảng)
  Pác Pó (Cao Bằng)
  Tân Trào (Tuyên Quang)

  c. Hãy trình bày nội dung của Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản:

  – Thống nhất: Các tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam.

  – Thông qua: Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ tóm tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.

  – Ra lời: “Kêu gọi”

  d. Tại sao có thể nói Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam là Đại hội thành lập Đảng?

  – Tham dự hội nghị là các đại biểu ưu tú nhất của hai tổ chức cộng sản – Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng.

  – Tại hội nghị, nhiều văn kiện quan trọng đã được thông qua, như: Chính cương văn tắt, sách lược văn tắt,… Đây là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, có giá trị lý luận và giá trị thức tiễn to lớn, lâu dài đối với cách mạng Việt Nam.

  – Kết quả của hội nghị: Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng đã được hợp nhất thành một tổ chức duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại hội nghị, BCH trung ương lâm thời đã được cử ra, đây chính là cơ sở quan trọng để tiến tới thành lập BCH trung ương chính thức.

  → Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản có ý nghĩa và tầm vóc như một Đại hội thành lập Đảng.

  Bài tập 3 trang 65 VBT Lịch Sử 9:

  Lời giải:

  a. Trong các nhân vật lịch sử dưới đây, ai là người soạn thảo Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương? Hãy khoanh tròn chữ cái trước tên nhân vật em chọn.

  C: Trần Phú.

  b. Mô hình dưới đây được ghi trong văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam?

  Phương hướng chiến lược “Làm cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa”, được ghi trong “Luận cương chính trị”

  Bài tập 4 trang 65 VBT Lịch Sử 9: Hãy đánh dấu X vào ô trống mà em cho là không thuộc về ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng.

  Lời giải:

  x Củng cố tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên thế giới.

   

  Print Friendly, PDF & Email

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

  Bình luận