Giải Vở Bài Tập Lịch Sử Lớp 9

Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 9 Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 giúp HS giải bài tập, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học để các em có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:

  Bài tập 1 trang 78-79 VBT Lịch Sử 9:

  Lời giải:

  a. Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý không thuộc về chủ trương của Hội nghị BCH TƯ Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII.

  x Thành lập quân đội cách mạng, tấn công vào chính quyền địch ở các địa phương.

  b. Hãy đánh dấu X vào ô trống dưới đây để chọn đúng ngày thành lập Mặt trận Việt Minh:

  28/1/1941
  10/5/1941
  x 19/5/1941

  Bài tập 2 trang 79 VBT Lịch Sử 9: Hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây để thấy rõ công tác xây dựng lực lượng cách mạng, tập hợp lực lượng chính trị tiến tới vũ trang khởi nghĩa.

  Lời giải:

  Một bộ phận lực lượng vũ trang của khởi nghĩa Bắc Sơn Các đội du kích Cứu quốc quân
  Báo chí cách mạng như: Giải phóng, cờ giải phóng, chặt xiềng, cứu quốc, Việt Nam độc lập, Kèn gọi lính

  Góp phần

  Tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, đấu tranh chống mọi thủ đoạn chính trị, văn hóa của địch

  Bài tập 3 trang 79-80 VBT Lịch Sử 9:

  Lời giải:

  a. Hãy điền mốc thời gian vào cột bên trái sao cho phù hợp với các sự kiện ở cột bên phải.

  Thời gian Sự kiện
  Tháng 5/1944 Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị cho các cấp sửa soạn tổng khởi nghĩa và kêu gọi nhân dân “sắm vũ khí đuổi thù chung”
  Tháng 10/1944 Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào toàn quốc
  22/12/1944 Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập
  Tháng 12/1944 – Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân đánh thắng địch ở Phay Khắt, Nà Ngần

  b. Phát huy thắng lợi đầu tiên, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã làm gì? Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng.

  x Đẩy mạnh vũ trang tuyên truyền.
  x Kết hợp chính trị với quân sự
  x Xây dựng cơ sở cách mạng
  x Củng cố, mở rộng căn cứ Cao – Bắc – Lạng

  c. Kết quả của những việc trên là gì? Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

  A. Quân địch ở các đồn hoang mang, lo sợ

  Bài tập 4 trang 80 VBT Lịch Sử 9:

  Lời giải:

  a. Đầu năm 1945, tình hình thế giới và Đông Dương diễn ra như thế nào?

  – Ở mặt trận Thái Bình Dương: Phát xít Nhật cũng khốn đốn trước các đòn tấn công dồn dập của Anh – Mĩ trên bộ vũng như trên mặt biển.

  – Ở Đông Dương: lợi dụng cơ hội Nhật suy yếu, thực dân Pháp ngóc đầu dậy, ráo riết hoạt động để chờ thời cơ phản công chiếm lại vị trí thống trị như cũ → mâu thuẫn Pháp – Nhật sâu sắc.

  b. Trước tình hình ấy, Nhật đã làm gì? Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý mà em chọn.

  A. Làm đảo chính lật đổ Pháp.

  c. Ngay đêm 9/3/1945, khi quân Nhật đảo chính Pháp, Hội nghị BCH TƯ Đảng đã họp và ra những chỉ thị quan trọng gì?

  Ngay đêm 9/3/1945, Khi quân Nhật đảo chính Pháp, hội nghị BCH TƯ Đảng đã họp và ra chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

  Bài tập 5 trang 81 VBT Lịch Sử 9:

  Lời giải:

  a. Hãy đánh dấu X vào ô trống trước câu thể hiện cách mạng Việt Nam đã chuyển sang cao trào tiến tới Tổng khởi nghĩa từ giữa tháng 3/1945.

  x Tất cả các ý trên.

  b. Giữa lúc cao trào kháng Nhật, cứu nước đang dâng lên, hội nghị Quân sự cách mạng Bắc kì họp và quyết định những nhiệm vị gì? Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

  A. Phát triển lực lượng vũ trang và nửa vũ trang.

  B. Mở trường đào tạo cán bộ quân sự và chính trị.

  C. Nhiệm vụ cần kíp là phát triển chiến tranh du kích.

  D. Xây dựng căn cứ địa kháng Nhật.

  Bài tập 6 trang 81-82 VBT Lịch Sử 9: Hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây để nói lên không khí chuẩn bị tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám.

  Lời giải:

  Ủy ban quân sự Bắc Kì được thành lập Có nhiệm vụ chỉ huy các chiến khu Miền Bắc, giúp đỡ toàn quốc về quân sự
  Ủy ban lâm thời khu giải phóng Việt Bắc Thi hành 10 chính sách của Việt Minh đem lại quyền lợi cho nhân dân

  – Khu giải phóng Việt Bắc trở thành: căn cứ địa của cả nước và là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới.

  – Khẩu hiệu “phá kho thóc, giải quyết nạn đói” đã làm dấy lên một phong trào đánh chiếm các kho thóc của Nhật Bản để chia cho dân nghèo. Đây có phải là không khí tiền khởi nghĩa bao trùm trong cả nước không?

  x Đúng
  Sai

   

  Print Friendly, PDF & Email

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

  Bình luận