Giải Vở Bài Tập Lịch Sử Lớp 9

Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 9 Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giúp HS giải bài tập, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học để các em có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:

  Bài tập 1 trang 82 VBT Lịch Sử 9:

  Lời giải:

  a. Hãy cho biết tình hình thế giới đầu năm 1945

  – Tình hình ở châu Âu: Phát xít Đức và Italia bị tiêu diệt, buộc phải đầu hàng quân Đồng Minh không điều kiện vào tháng 5/1945.

  – Tình hình ở châu Á: Quân Đồng Minh tấn công mạnh mẽ vào các vị trí của quân Nhật. Đến ngày 15/8/1945, Nhật buộc phải đầu hàng không điều kiện.

  b. Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) đã đề ra những nhiệm vụ gì? Hãy đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng.

  x Quyết định phát động tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền trước khi quân Đồng Minh vào.

  Bài tập 2 trang 83 VBT Lịch Sử 9:

  Lời giải:

  a. Đại hội Quốc dân ở Tân Trào đã quyết định những vấn đề gì? Hãy đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng.

  x Nhất trí tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách của Mặt trận Việt Minh.

  b. Nối các sự kiện ở cột I với cột II cho phù hợp về nội dung.

  Giải vở bài tập Lịch Sử 9 | Giải VBT Lịch Sử 9 Bai 2 Trang 83 Vbt Lich Su 9

  Bài tập 3 trang 83-84 VBT Lịch Sử 9:

  Lời giải:

  a. Hãy điền vào chỗ chấm trong bảng dưới đây những nội dung cho phù hợp thời gian diễn ra khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội.

  Thời gian Diễn biến
  15/8/1945 Đội tuyên truyền xung phong của Việt Minh tổ chức diễn thuyết công khai ở ba rạp hát lớn trong thành phố.
  16/8/1945 Truyền đơn, biểu ngữ kêu gọi khởi nghĩa xuất hiện khắp nơi
  19/8/1945 Quần chúng nhân dân giành được chính quyền tại Hà Nội.

  b. Hãy điền thời gian giành chính quyền trong Tổng khởi nghĩa tháng tám năm 1945 ở các tỉnh thành sau:

  Thời gian Địa điểm
  19/8/1945 Hà Nội
  23/8/1945 Huế
  25/8/1945 Sài Gòn

  Bài tập 4 trang 84 VBT Lịch Sử 9:

  Lời giải:

  a. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý không thể hiện đúng nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám.

  A. Ảnh hưởng to lớn của phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa Pháp.

  b. Ý ngĩa của cách mạng tháng Tám

  – Đối với dân tộc:

       + Phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của Thực dân Pháp và Phát xít Nhật.

       + Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại gần nghìn năm tại Việt Nam.

       + Thay đổi hoàn toàn vận mệnh dân tộc và thân phận của người dân Việt Nam: đưa Việt Nam từ một nước phong kiến nửa thuộc địa trở thành một độc lập dưới chế độ dân chủ cộng hòa; đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người tự do, làm chủ nước nhà.

       + Mở ra một kỉ nguyên mới cho lịch sử dân tộc – kỉ nguyên độc lập và tự do.

  – Đối với thế giới:

       + Cách mạng tháng Tám là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhược tiểu đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân.

       + Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới, đặc biệt là nhân dân châu Á và châu Phi.

   

  Print Friendly, PDF & Email

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

  Bình luận