Chương 7: Quả và hạt

Giải Vở Bài Tập Sinh Học 6 – Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt giúp HS giải bài tập, cung cấp cho học sinh những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên:

1. Các bộ phận của hạt (trang 65 VBT Sinh học 6)

– Điền chú thích vào hình

Trả lời:

• Phôi gồm: a. Lá mầm b. Chồi mầm c. Thân mầm d. Rễ mầm

• 1. Phôi gồm: a. Lá mầm b. Chồi mầm c. Thân mầm d. Rễ mầm

2. Phôi nhũ

– Hãy trả lời các câu hỏi ở bảng dưới:

Trả lời:

Câu hỏi Trả lời
Hạt đỗ đen Hạt ngô
Hạt gồm có những bộ phận nào? Vỏ và phôi Vỏ, phôi, phôi nhũ
Bộ phận nào bao bọc và bảo vệ hạt? Vỏ hạt Vỏ hạt
Phôi gồm những bộ phận nào? Lá, chồi, thân, rễ Lá, chồi, thân, rễ
Phôi có mấy lá mầm? 2 lá 1 lá
Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt ở đâu? 2 lá mầm Phôi nhũ

2. Phân biệt hạt một lá mầm và hạt 2 lá mầm (trang 66 VBT Sinh học 6)

Em hãy tìm sự giống và khác nhau giữa hạt đỗ đen và hạt ngô:

Trả lời:

– Giống: đều gồm vỏ và phôi

– Khác:

Chất dinh dưỡng ở hạt đỗ đen là 2 lá mầm

Chất dinh dưỡng ở hạt ngô là phôi nhũ.

Ghi nhớ (trang 66 VBT Sinh học 6)

Hạt gồm có vỏ và phôi nhũ dự trữ:

– Phôi của hạt gồm: lá mầm, chồi mầm, thân mầm, rễ mầm.

– Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong lá mầm hoặc phôi nhũ.

– ở cây Hai lá mầm phôi của hạt có 2 lá mầm, ở cây 1 lá mầm phôi của hạt chỉ có một lá mầm

Câu hỏi (trang 66 VBT Sinh học 6)

1. (trang 66 VBT Sinh học 6): Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây 1 lá mầm và 2 lá mầm

Trả lời:

– Giống nhau: có vỏ và phôi

– Khác nhau: phôi của 2 lá mầm có 2 lá mầm, chất dự trữ nằm ở 2 lá mầm

2. (trang 66 VBT Sinh học 6): Vì sao người ta chỉ giữ lại những hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh làm giống?

Trả lời:

Vì để hạt nảy mầm, phát triển tốt, không bị sâu bệnh, tạo năng suất và chất lượng tốt hơn.

3. (trang 66 VBT Sinh học 6): Sau khi học xong bài này cs bạn nói rằng: hạt lạc gồm 3 phần vỏ, phôi và chất dinh dưỡng có đúng không? Vì sao?

Trả lời:

Bạn nói chưa chính xác vì chất dự trữ của hạt lạc đã nằm trong phôi.

Bài tập (trang 66 VBT Sinh học 6)

Có thể dùng những cách nào để xác định các hạt nhãn, mít là hạt của cây Hai lá mầm

Trả lời:

Cách xác định cac hạt nhãn, mít là hạt cây 2 lá mầm:

– Ngâm hạt

– Bóc vỏ

– Tách đôi hạt và quan sát.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận