Chương 1: Tế bào thực vật

Giải Vở Bài Tập Sinh Học 6 – Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào giúp HS giải bài tập, cung cấp cho học sinh những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên:

1. Sự lớn lên của tế bào (trang 15 VBT Sinh học 6)

– Vẽ sơ đồ sự lớn lên của tế bào?

– Tế bào lớn lên như thế nào?

Nhận xét sự khác nhau giữa tế bào mới hình thành với tế bào trưởng thành về:

Nhờ đâu tế bào lớn lên?

Trả lời:

– Sơ đồ sự lớn lên của tế bào:

Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào | Giải VBT Sinh học lớp 6 Bai 8 Su Lon Len Va Phan Chia Cua Te Bao

– Tế bào lớn lên như thế nào: Tế bào con sinh ra rất bé, sau một thời gian nhờ quá trình trao đổi chất, tế bào lớn lên bằng cách tăng dần kích thước

– Sự khác nhau:

Đặc điểm Tế bào mới hình thành Tế bào trưởng thành
Kích thước Nhỏ Lớn
Vị trí của nhân Nằm giữa tế nào Nằm sát màng sinh chất
Kích thước không bào Nhỏ To

– Nhờ đâu tế bào lớn lên: Nhờ quá trình trao đổi chất

Ghi nhớ (trang 15 VBT Sinh học 6)

– Tế bào đc sinh ra rồi lớn lên tới một kích thước nhất định sẽ … thành hai tế bào con, đó là ….

– Quá trình phân bào: đầu tiên hình thành …, sau đó … phân chia, …hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con.

– Các tế bào ở …có khả năng phân chia

– Tế bào phân chia và lớn lên giúp … và …

Trả lời:

– Tế bào được sinh ra rồi lớn lên tới một kích thước nhất định sẽ phân chia thành hai tế bào con, đó là phân bào.

– Quá trình phân bào: đầu tiên hình thành 2 nhân tách nhau, sau đó tế bào chất phân chia, xuất hiện vách ngăn hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con.

– Các tế bào ở các mô phân sinh có khả năng phân chia

– Tế bào phân chia và lớn lên giúp cây sinh trưởngphát triển.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận