Chương 6: Ngành động vật có xương sống

Giải Vở Bài Tập Sinh Học 7 – Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu giúp HS giải bài tập, cung cấp cho học sinh những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên:

I. Các cơ quan dinh dưỡng (trang 97, 98 VBT Sinh học 7)

1. (trang 97 VBT Sinh học 7): Điền vào ô trống trong bảng so sánh cấu tạo tim ở chim bồ câu và thằn lằn

Trả lời:

Chim bồ câu Thằn lằn
Cấu tạo tim Tim 4 ngăn, máu không pha trộn Tim 3 ngăn, tâm thất có vách ngăn hụt nên máu còn pha trộn

2. (trang 98 VBT Sinh học 7): Điền vào bảng so sánh hô hấp của chim bồ câu và thằn lằn

Trả lời:

Chim Thằn lằn
Hô hấp Phổi Gồm hệ thống ống khí và túi khí Có nhiều vách ngăn
Sự hô hấp Sự thông khí do sự hút đẩy của túi khí và sự thay đổi của thể tích lồng ngực Sự thông khí nhờ các hoạt động của cơ liên sườn

Câu hỏi (trang 98 VBT Sinh học 7)

1. (trang 98 VBT Sinh học 7): Trình bày đặc điểm hô hấp ở chim bồ câu thể hiện sự thích nghi với đời sống bay.

   Em hãy đánh dấu x vào ô trống ở đầu các câu trả lời đúng

Trả lời:

x a) Hệ hô hấp có thêm hệ thống ống khí
x b) Phổi có nhiều ống khí, thông với hệ thống túi khí
c) Tim 4 ngăn, máu không bị pha trộn
x d) Sự thông khí phổi là nhờ sự co dãn của các túi khí khi bay cũng như khi co dãn của các cơ sườn

2. (trang 98 VBT Sinh học 7): So sánh những điểm sai khác trong cấu tạo của chim bồ câu với thằn lằn theo bảng sau:

Trả lời:

Các hệ cơ quan Chim bồ câu Thằn lằn
Tuần hoàn Tim 4 ngăn, máu không pha trộn Tim 3 ngăn, có vách ngăn hụt, máu pha
Tiêu hóa Có sự biến đổi thích nghi với đời sống bay (mỏ sừng không răng,…), tốc độ tiêu hóa cao. Tốc độ tiêu hóa thấp
Hô hấp Hô hấp bằng hệ thống ống khí nhờ sự hút đẩy của hệ thống túi khí Phổi có nhiều vách ngăn làm tăng diện tích trao đổi
Bài tiết Thận sau Thận sau
Sinh sản Thụ tinh trong, đẻ và ấp trứng Thụ tinh trong, đẻ trứng, phôi phát triển phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận