Chương 6: Ngành động vật có xương sống

Giải Vở Bài Tập Sinh Học 7 – Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt giúp HS giải bài tập, cung cấp cho học sinh những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên:

III. Bộ ăn thịt (trang 109 VBT Sinh học 7)

1. (trang 109 VBT Sinh học 7): Quan sát hình 50.1, 2, 3 (SGK) lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng sau.

Trả lời:

   Bảng. Cấu tạo, đời sống và tập tính của một số đại diện thuộc bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt

Bộ Thú Loài động vật Môi trường sống Đời sống Cấu tạo răng Cách bắt mồi Chế độ ăn
Ăn sâu bọ Chuột chù Trên mặt đất Đơn độc Các răng đều nhọn Tìm mồi Ăn động vật
Chuột chũi Đào hang Đơn độc Các răng đều nhọn Tìm mồi Ăn động vật
Gặm nhấm Chuột đồng Trên mặt đất Đàn Răng cửa lớn có khoảng trống hàm Tìm mồi Ăn tạp
Sóc Trên cây Đàn Răng cửa lớn có khoảng trống hàm Tìm mồi Ăn thực vật
Ăn thịt Báo Trên mặt đất và trên cây Đơn độc Răng nanh, dài nhọn, răng hàm dẹp bên sắc Rình mồi, vồ mồi Ăn động vật
Sói Trên mặt đất Đàn Răng nanh, dài nhọn, răng hàm dẹp bên sắc Đuổi mồi, bắt mồi Ăn động vật

Câu hỏi (trang 110 VBT Sinh học 7)

1. (trang 110 VBT Sinh học 7): Em hãy điền thông tin vào chỗ trống trong bảng sau:

Trả lời:

Bộ Ăn sâu bọ Bộ Gặm nhấm Bộ Ăn thịt
Đặc điểm cấu tạo bộ răng Các răng đều nhọn Răng cửa lớn có khoảng trống hàm Răng nanh, dài nhọn, răng hàm dẹp bên sắc
Đại diện Chuột chũi Sóc Báo

2. (trang 110 VBT Sinh học 7): Trình bày đặc điểm cấu tạo của chuột chũi thích nghi với đời sông đào hang trong đất.

Trả lời:

   – Có chi trước ngắn, bàn tay rộng và ngón tay to khỏe để đào hang.

   – Thị giác kém phát triển, nhưng khứu giác rất phát triển, đặc biệt có lông xúc giác dài ở trên mõm.

3. (trang 110 VBT Sinh học 7): Nêu tập tính bắt mồi của những đại diện của ba bộ thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm. Ăn thịt.

Trả lời:

    – Bộ Ăn sâu bọ: có tập tính tìm mồi.

    – Bộ Gặm nhâm: có tập tính tìm mồi.

    – Bộ Ăn thịt: có tập tính rình mồi, vồ mồi hoặc đuổi mồi, bắt mồi.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận