VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 3: tại đây

  Chính tả Tuần 14 trang 70 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: Điền ay hoặc ây vào chỗ trống :

  – cây s…. ;          ch…. giã gạo

  – d…. học ;          ngủ d….

  – số b…. ;          đòn b….

  Trả lời:

  – cây sậy ;          chày giã gạo

  – dạy học ;          ngủ dậy

  – số bảy ;          đòn bẩy

  2: Điền vào chỗ trống :

  a, l hoặc n

     Trưa …ay bà mệt phải …ằm

  Thương bà , cháu đã giành phần …ấu cơm

     Bà cười : vừa …át vừa thơm

  Sao bà ăn được nhiều hơn mọi …ần ?

  b, i hoặc :

     Kiến xuống suối t…m nước uống. Chẳng may , sóng trào lên cuốn kiến đi và suýt nữa thì d…m chết nó . Ch…m gáy thấy thế liền thả cành cây xuống suối cho Kiến . Kiến bám vào cành cây , thoát h…m.

  Trả lời:

  a, l hoặc n

     Trưa nay bà mệt phải nằm

  Thương bà , cháu đã giành phần nấu cơm

     Bà cười : vừa nát vừa thơm

  Sao bà ăn được nhiều hơn mọi lần ?

  b, i hoặc :

     Kiến xuống suối tìm nước uống. Chẳng may , sóng trào lên cuốn kiến đi và suýt nữa thì dìm chết nó . Chim gáy thấy thế liền thả cành cây xuống suối cho Kiến . Kiến bám vào cành cây , thoát hiểm.

  3: Tìm và ghi lại các tiếng có trong bài chính tả Người liên lạc nhỏ :

  – Bắt đầu bằng l :…………………………..

  – Bắt đầu bằng n : …………………………..

  Trả lời:

  – Bắt đầu bằng l : liên lạc , lúa , lững ( thững ) , lên

  – Bắt đầu bằng n : nùng , nào

  Luyện từ và câu Tuần 14 trang 71, 72 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: Gạch dưới các từ chỉ đặc điểm trong những câu thơ sau :

  Em vẽ làng xóm

  Tre xanh , lúa xanh

  Sông máng lượn quanh

  Một dòng xanh mát

  Trời mây bát ngát

  Xanh ngắt mùa thu

  Trả lời:

  Em vẽ làng xóm

  Tre xanh , lúa xanh

  Sông máng lượn quanh

  Một dòng xanh mát

  Trời mây bát ngát

  Xanh ngắt mùa thu

  2:a) Gạch dưới tên những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ sau :

  a, Tiếng suối trong như tiếng hát xa

  Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.

  b, Rồi đến chị rất thương

  Rồi đến em rất thảo

  Ông hiền như hạt gạo

  Bà hiền như suối trong.

  c, Cam Xã Đoài mọng nước

  Giọt vàng như mật ong.

  b) Các sự vật được so sánh với nhau về những đặc điểm nào ? Viết nội dung trả lời vào bảng sau :

  Sự vật A Đặc điểm Từ so sánh Sự vật B
  a, trong
  b,
  c,

  Trả lời:

  a, Tiếng suối trong như tiếng hát xa

  Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.

  b, Rồi đến chị rất thương

  Rồi đến em rất thảo

  Ông hiền như hạt gạo

  hiền như suối trong.

  c, Cam Xã Đoài mọng nước

  Giọt vàng như mật ong.

  Sự vật A Đặc điểm Từ so sánh Sự vật B
  a, Tiếng suối trong như tiếng hát

  b, Ông

  hiền

  hiền

  như

  như

  hạt gạo suối trong
  c, Cam Xã Đoài vàng như mật ong

  3: Gạch một gạch (-) dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi “ai ( con gì , cái gì )”. Gạch hai gạch (=) dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi “ thế nào”

  a, Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm.

  b, Những hạt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê.

  c, Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người.

  Trả lời:

  a, Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm.

  b, Những hạt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê.

  c, Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người.

  Chính tả Tuần 14 trang 72, 73 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: Điền vào chỗ trống au hoặc âu

  – hoa m…. đơn;          mưa m…. hạt

  – lá tr….;             đàn tr….

  – s…. điểm;          quả s….

  Trả lời:

  – hoa mẫu đơn;          mưa mau hạt

  – lá trầu;             đàn trâu

  – sáu điểm;          quả sấu

  2: Điền vào chỗ trống

  a, l hoặc n

  – Tay ….àm hàm nhai , tay quai miệng trễ.

  – Nhai kĩ ….o lâu , cày sâu tốt ….úa.

  b, i hoặc

  – Ch….m có tổ, người có tông.

  – T….n học lễ , hậu học văn.

  – K….n tha lâu cũng đầy tổ.

  Trả lời:

  a, l hoặc n

  – Tay làm hàm nhai , tay quai miệng trễ.

  – Nhai kĩ no lâu , cày sâu tốt lúa.

  b, i hoặc

  Chim có tổ, người có tông.

  Tiên học lễ , hậu học văn.

  Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

  3: Tìm và ghi lại các tiếng có trong bài chính tả Nhớ Việt Bắc

  a, Bắt đầu bằng l : …………… ……………

  Bắt đầu bằng n : …………………………

  b, Có âm i : …………………………

  Có âm : …………………………

  Trả lời:

  a, Bắt đầu bằng l : lưng

  Bắt đầu bằng n : nắng , nở , nón

  b, Có âm i : mình , người , tươi , gài , hái , rọi , bình , tình , chuối , gái , ai , sợ

  Có âm : Tiếng , Việt ( bắc )

  Tập làm văn Tuần 14 trang 73, 74 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: Dựa theo truyện Tôi cũng như bác , trả lời các câu hỏi dưới đây :

  a, Vì sao nhà văn không đọc được bản thông báo ?

  b, Ông nói gì với người đứng cạnh ?

  c, Người đó trả lời ra sao ? Câu trả lời có gì đáng buồn cười ?

  Trả lời:

  a,

  Nhà văn không đọc được bản thông báo bởi vì không có kính.

  b,

  – Phiền bác đọc giúp tôi tờ thông báo này với !

  c,

  Người đó trả lời : “Xin lỗi . Tôi cũng như bác thôi , vì lúc bé không được học nên bây giờ đành chịu mù chữ.”

  Câu trả lời buồn cười vì người đứng cạnh tưởng rằng nhà văn cũng không biết chữ như mình.

  2: Hãy ghi lại các ý trả lời cho từng câu hỏi để giới thiếu về tổ em và hoạt động của tổ em trong tháng vừa qua với một đoàn khách đến thăm lớp

  a, Tổ em gồm những bạn nào ? Các bạn là người dân tộc nào ?

  b, Mỗi bạn có đặc điểm gì hay ?

  c, Tháng vừa qua , các bạn làm được những việc gì tốt ?

  Trả lời:

  a,

  Tổ em có 8 bạn gồm Trinh, Nam , Trung , Khang , Huệ , hai bạn tên Trang và em , các bạn đều là dân tộc kinh.

  b,

  Ba bạn nam: Khang , Trung , Nam đều đá bóng rất hay . Bạn Trinh hát hay và lớp phó văn nghệ của lớp . Bạn Huệ có 2 má lúm đồng tiền cười rất dễ thương . Hai bạn tên Trang, một bạn học khá môn Toán , một bạn học giỏi môn Anh.

  c,

  Tháng vừa qua , chào mừng ngày 20/11 ba bạn : Khang , Nam , Trung đã tham gia vào giải bóng đá của trường.

  Bạn Trinh đã xung phong hát tặng cô giáo chủ nhiệm nhân ngày lễ Nhà giáo Việt Nam.

  Các thành viên còn lại trong tổ tham gia cổ động rất nhiệt tình.

  Tập làm văn Tuần 14 trang 73, 74 VBT Tiếng Việt 3 Tập 1

  1: Dựa theo truyện Tôi cũng như bác , trả lời các câu hỏi dưới đây :

  a, Vì sao nhà văn không đọc được bản thông báo ?

  b, Ông nói gì với người đứng cạnh ?

  c, Người đó trả lời ra sao ? Câu trả lời có gì đáng buồn cười ?

  Trả lời:

  a,

  Nhà văn không đọc được bản thông báo bởi vì không có kính.

  b,

  – Phiền bác đọc giúp tôi tờ thông báo này với !

  c,

  Người đó trả lời : “Xin lỗi . Tôi cũng như bác thôi , vì lúc bé không được học nên bây giờ đành chịu mù chữ.”

  Câu trả lời buồn cười vì người đứng cạnh tưởng rằng nhà văn cũng không biết chữ như mình.

  2: Hãy ghi lại các ý trả lời cho từng câu hỏi để giới thiếu về tổ em và hoạt động của tổ em trong tháng vừa qua với một đoàn khách đến thăm lớp

  a, Tổ em gồm những bạn nào ? Các bạn là người dân tộc nào ?

  b, Mỗi bạn có đặc điểm gì hay ?

  c, Tháng vừa qua , các bạn làm được những việc gì tốt ?

  Trả lời:

  a,

  Tổ em có 8 bạn gồm Trinh, Nam , Trung , Khang , Huệ , hai bạn tên Trang và em , các bạn đều là dân tộc kinh.

  b,

  Ba bạn nam: Khang , Trung , Nam đều đá bóng rất hay . Bạn Trinh hát hay và lớp phó văn nghệ của lớp . Bạn Huệ có 2 má lúm đồng tiền cười rất dễ thương . Hai bạn tên Trang, một bạn học khá môn Toán , một bạn học giỏi môn Anh.

  c,

  Tháng vừa qua , chào mừng ngày 20/11 ba bạn : Khang , Nam , Trung đã tham gia vào giải bóng đá của trường.

  Bạn Trinh đã xung phong hát tặng cô giáo chủ nhiệm nhân ngày lễ Nhà giáo Việt Nam.

  Các thành viên còn lại trong tổ tham gia cổ động rất nhiệt tình.

   

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1123

  Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

  Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

  Print Friendly, PDF & Email